ถนนมิตรภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สำหรับถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-2.svg
ถนนมิตรภาพ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
Thanon Mittraphap.png

ความยาว: 508 กม. (316 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2500
ปลายทางทิศใต้: Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน
ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปลายทางทิศเหนือ: สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ทางหลวงเอเชีย: AH 12

ถนนมิตรภาพ (อังกฤษ: Thanon Mittraphap) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชีย AH 12

ประวัติ[แก้]

ถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณการก่อสร้าง เทคนิควิชาการในการก่อสร้าง นับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมาว่า "ถนนสุดบรรทัด" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ส่วนถนนช่วงนครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคายได้รับการตั้งชื่อถนนว่า "ถนนเจนจบทิศ" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] อีกเช่นกัน ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนมิตรภาพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

เดิมทีถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจรเท่านั้น แต่ปัจจุบันเป็นถนนแบบ 2-10 ช่องทางจราจร โดยเริ่มมีการขยายถนนเป็นถนนแบบ 4 ช่องทางจราจรเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยในช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ-ทางรถไฟสายตะวันออก ทางแยกต่างระดับตาลเดี่ยว-ทับกวาง หน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงบางช่วง ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว-ตัวเมืองนครราชสีมา และในเมืองนครราชสีมาบางช่วงเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดสระบุรี 22.228 35.772
จังหวัดนครราชสีมา 133.922 215.527
จังหวัดขอนแก่น 87.260 140.431
จังหวัดอุดรธานี 50.251 80.872
จังหวัดหนองคาย 14.172 22.807
รวม 307.833 495.409
แผนที่เส้นทางถนนมิตรภาพ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2

ถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถนนที่แยกจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 106+615 (กิโลเมตรที่ 107+350 เดิม) ที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผ่านรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ผ่านขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย จุดสิ้นสุดจะแยกออกเป็น 2 สายคือ

 • สายใหม่ ไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย สายนี้เป็นส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อรองรับโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีลักษณะเป็นทางโทอยู่ด้านซ้าย
 • สายเข้าเมือง (ปัจจุบันเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233) สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นทางเอก ระยะทาง 7 กิโลเมตร

หลักกิโลเมตรของถนนมิตรภาพ ปัจจุบันเริ่มต้นกิโลเมตรที่ 0 ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเดิมจะนับกิโลเมตรที่ 0 จากกรุงเทพมหานครตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพตลอดสาย มีระยะทางทั้งสิ้น 508 กิโลเมตร แต่ถ้าหากนับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานครขึ้นมา จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสาย (รวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวด้วย) ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียหมายเลข AH 12

ทางแยก[แก้]

ถนนมิตรภาพในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจร ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงลำตะคอง ซึ่งมี 6 ช่องจราจร
ถนนมิตรภาพก่อนเข้าจังหวัดหนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)
จังหวัดสระบุรี
นครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2025 ใน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2316 ใน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 ใน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • Thai Highway-216.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1) ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • Thai Highway-22.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • Thai Highway-216.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2) ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021 ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2255 ใน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2022 ใน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
 • Thai Highway-211.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ใน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • Thai Highway-233.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • Thai Highway-243.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 ใน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]