ถนนนิตโย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-22.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
ถนนนิตโย

ความยาว: 244.33 กม. (151.82 ไมล์)
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Highway-2.svg ถนนทหาร ใน ตัวเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-212.svg ถนนสุนทรวิจิตร ใน ตัวเมืองนครพนม จ.นครพนม
ทางหลวงเอเชีย: AH 15

ถนนนิตโย (อังกฤษ: Thanon Nittayo) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี - นครพนม เริ่มจากบริเวณวนเวียนหอนาฬิกา ซึ่งเป็นถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เส้นเดียวกับถนนโพศรี) ผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ผ่านอำเภอหนองหาน อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง และเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครที่อำเภอสว่างแดนดิน ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอกุสุมาลย์ และเข้าสู่เขตจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมไปบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 244.33 กิโลเมตร

ถนนนิตโยเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสภณ นิตตะโย อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ[1]

อ้างอิง[แก้]