ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-44.svg
ไฟล์:Th route 44.png
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 (สีแดง)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายอ่าวลึก - กาญจนดิษฐ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ถนนแลนด์บริดจ์ หรือถนนสะพานเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มอบหมายให้กรมทางหลวงก่อสร้างทางหลวงสายกระบี่-ขนอม โดยกำหนดให้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร และให้กำหนดเขตทางหลวงรวม 200 เมตร เพื่อกันพื้นที่วางท่อส่งน้ำมัน และทางรถไฟในอนาคตอีก 100 เมตร

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 944+200 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตัดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน อำเภอปลายพระยา เข้าสู่เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านอำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 บริเวณ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 133.172 กิโลเมตร

โครงการทางหลวงสายกระบี่-ขนอม เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 โดยใช้งบประมาณ 3,500 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือจากญี่ปุ่น (JICA) ตามแผนงานช่วยพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard Development Program) ซึ่งงบประมาณบางส่วนที่ใช้ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาจากโครงการมิยาซาวา

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสร้างส่วนอื่นของโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกที่ชายฝั่งตะวันตก และตะวันออกเข้าด้วยกัน แต่เนื่องจากตำแหน่งของท่าเรือยังไม่แน่ชัด จึงได้สร้างทางหลวงเฉพาะส่วนกลางเท่านั้น ตอนปลายของทั้งสองด้านประมาณ 50 กิโลเมตร จะสร้างเมื่อทราบตำแหน่งของท่าเรือแน่นอนแล้ว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 มีความพิเศษตรงที่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการขนส่งประเภทอื่นด้วย ดังนั้นการจราจรทั้งสองทิศทางจึงถูกคั่นด้วยคูกลาง ซึ่งมีความกว้าง 150 เมตร ทั้งนี้เพื่อสร้างรางรถไฟ ท่อขนส่งเชื้อเพลิง และการขนส่งอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการสะพานเศรษฐกิจไม่มีความคืบหน้า จึงยังไม่มีการสร้างอะไรในระหว่างถนน

คูกลางระหว่างถนน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ไม่มีจุดตัดในระดับพื้นดินกับถนนสายอื่น มีเพียงสะพานข้ามทางแยกที่จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เท่านั้น ถนนสายอื่นที่ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 จะถูกตัดขาด ผู้ขับขี่รถจากถนนเหล่านั้นจะต้องเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 จากนั้นไปกลับรถ และเลี้ยวซ้ายกลับเข้าสู่ถนนเส้นเดิม

ที่กลับรถ

เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับท่าเรือน้ำลึกที่ยังไม่มีการสร้าง ดังนั้นจึงไม่ได้ตัดเข้าใกล้ชุมชนใด ๆ ตลอดเส้นทางมีสาธารณูปโภคเพียงเล็กน้อย มีสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียวที่อำเภอบ้านนาเดิม มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือตลอดทางยกเว้นทรูมูฟมีสัญญาณเพียงเล็กน้อย ฯลฯ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 เริ่มต้นที่ อำเภออ่าวลึก และตัดผ่านอำเภอปลายพระยา จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ อำเภอพระแสง และผ่าน อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และสิ้นสุดที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 มีความยาวทั้งสิ้น 133.172 กิโลเมตร โดยอยู่ในจังหวัดกระบี่ 37.2 กิโลเมตร และอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 95.972 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยาง มีช่องจราจร 4 ช่องทาง ทิศทางละ 2 ช่องทาง คั่นด้วยคูกลางซึ่งมีความกว้าง 150 เมตร และมีเขตทางกว้าง 200 เมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย