ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Motorway-t7.svg
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
มอเตอร์เวย์สายตะวันออก
ความยาว: 125.865 กม. (78 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2537
ปลายทางทิศตะวันตก: UK motorway symbol.svg ทางพิเศษศรีรัช
Thai Highway-343.svg ถนนพระราม 9
Thai Highway-3344.svg ศรีนครินทร์ ในสวนหลวง กรุงเทพฯ
ทางแยกหลัก: Thai Motorway-t9.svg กาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ในสะพานสูง-ประเวศ กรุงเทพฯ

Thai Motorway-t7.svg ทางแยกไปบรรจบ 34 ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Thai Highway-314.svg ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
Thai Highway-315.svg 315 ใน อ.เมือง จ. ชลบุรี
Thai Highway-344.svg 344 ใน อ.เมือง จ. ชลบุรี
Thai Highway-361.svg 361 ใน จ. ชลบุรี
Thai Motorway-t7.svg ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
และ Thai Highway-331.svg 331 ใน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
Thai Highway-36.svg 36 ใน อ.บางละมุง จ. ชลบุรี

ปลายทางทิศใต้: Thai Highway-3.svg สุขุมวิท ในพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทางหลวงเอเชีย: AH 19 AH 123

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Intercity Motorway) สายแรกของประเทศไทย มีระยะทางยาว 125.865 กิโลเมตร ทางสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดคับคั่งในถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สายบางนา-บางปะกง และเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนสายนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 19 และทางหลวงเอเชียสาย 123

เส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 13.049 21.000
จังหวัดสมุทรปราการ 10.563 17.000
จังหวัดฉะเชิงเทรา 10.563 17.000
จังหวัดชลบุรี 44.033 70.865
รวม 78.208 125.865

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในช่วงแรกมีชื่อเรียกว่า ถนนกรุงเทพ–ชลบุรี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ถนนกรุงเทพ–ชลบุรีสายใหม่ เป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ปลายทางพิเศษศรีรัช ส่วน D และถนนพระราม 9 บริเวณจุดตัดกับถนนศรีนครินทร์ ที่ทางต่างระดับศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีแนวทางตัดไปทางทิศตะวันออก[1] ผ่านเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตสะพานสูงกับเขตประเวศ ผ่านเขตลาดกระบัง จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ แล้วผ่านอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ามแม่น้ำบางปะกง จากนั้นเข้าสู่จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอพานทอง เข้าสู่อำเภอเมืองชลบุรี และสิ้นสุดช่วงแรกที่ทางต่างระดับคีรีนคร โดยมีเส้นทางตัดแยกออกไปยังเทศบาลเมืองชลบุรี

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในช่วงที่สอง ซึ่งเรียกถนนในช่วงนี้ว่า ถนนชลบุรี–พัทยา เข้าสู่อำเภอศรีราชา มีเส้นทางตัดแยกไปยังเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่ทางต่างระดับหนองขาม โดยตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงบริเวณนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 19 จากนั้นถนนมีช่องจราจรลดลงเหลือ 6 ช่อง และเข้าสู่อำเภอบางละมุง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ที่ทางต่างระดับพัทยา (โป่ง) โดยตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ทางหลวงเอเชียสาย 123 และสิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิท ในเมืองพัทยา

นอกจากสายหลัก ยังมีสายแยกที่เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษสายหลักกับเมืองหรือเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงทางหลวงแผ่นดินที่มีแนวเส้นทางขนานกับทางหลวงพิเศษสายหลัก เช่น ถนนสุขุมวิท มีเส้นทางมุ่งสู่ชายทะเล และออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้า-ออก ได้แก่ สายแรก สายทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 เริ่มต้นจากทางต่างระดับบางควาย บริเวณประมาณกิโลเมตรที่ 40 ของสายหลัก ผ่านตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ที่ทางต่างระดับบางวัว สายที่สอง สายทางแยกเข้าชลบุรี เริ่มต้นจากทางต่างระดับคีรีนคร บริเวณประมาณกิโลเมตรที่ 79 ของถนนสายหลัก มีเส้นทางอยู่ในตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี) ที่ทางต่างระดับหนองข้างคอก และสายที่สาม สายทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มต้นจากทางต่างระดับหนองขาม ผ่านตำบลหนองขาม ตำบลสุรศักดิ์ ตัดกับถนนสุขุมวิท และสิ้นสุดที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้าง "ทางบริการชุมชน" มีลักษณะเป็นถนนคู่ขนานทั้งสองข้างของทางหลวงพิเศษในบางช่วง อยู่นอกเขตและไม่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับถนนอื่นที่ถูกตัดขาดออกจากกัน โดยได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 และ 3702 ซึ่งเป็นทางบริการด้านซ้าย และด้านขวาของทางหลวงพิเศษตามลำดับ

ประวัติ[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ–ชลบุรี สมัยเป็นถนน 4 ช่องจราจร บริเวณทางแยกต่างระดับคีรีนคร

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ออกแบบและก่อสร้างเป็นทางหลวงพิเศษไม่มีทางเชื่อมควบคุมการเข้า-ออก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการจราจรตลอดสายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541[2] ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ต่อมา ได้มีการรวมแนวเส้นทางเก่าของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 มาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงชลบุรี–พัทยา[3] และก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิมสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นสิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิท บริเวณพัทยากลาง เปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นการเปิดการจราจรตลอดสาย

ต่อมา กรมทางหลวงได้ขยายช่องจราจรหลักเพิ่มเติมบนถนนกรุงเทพฯ–ชลบุรี ช่วงถนนศรีนครินทร์–ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็น 8 ช่องจราจร ขยายเข้าหาศูนย์กลางบริเวณร่องน้ำ โครงการนี้มีแนวทางไปทางทิศตะวันออกมุ่งสู่ชลบุรี ลอดผ่านสะพานเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทางเข้า-ออกสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าผ่านข้ามทางรถไฟของสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว

โครงการ[แก้]

โครงการที่กำลังก่อสร้าง[แก้]

กรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี–พัทยาให้เป็นทางหลวงพิเศษควบคุมการเข้าออกเต็มรูปแบบ[4] ในช่วงสะพานข้ามทางรถไฟ–ทางต่างระดับบางพระ หรือแยกวังตะโก มีเขตทาง 80 เมตร มีขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง 4 กิโลเมตร จะมีการปรับปรุงเป็นทางรวมและกระจายการจราจร ปิดช่องกลับรถกลางถนน แล้วก่อสร้างจุดกลับรถในรูปแบบของทางลอด หรือสะพานกลับรถเกือกม้า มีจุดกลับรถ 1 จุด คือบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ

นอกจากนี้ ยังมีปรับปรุงทางต่างระดับคีรีนคร จากเดิมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ–ชลบุรีจะมาสิ้นสุดที่แยกนี้ จะเปลี่ยนแนวทางของสะพาน ให้สายทางแยกเข้าชลบุรีมาสิ้นสุดที่แยกนี้ และให้ถนนกรุงเทพฯ–ชลบุรีมีเส้นทางตรงลงพัทยาได้โดยไม่ต้องเลี้ยวซ้าย ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว รวมทั้งก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 1 จุด ได้แก่ ด่านบางพระ บริเวณทางต่างระดับบางพระ

ช่วงทางต่างระดับบางพระ หรือแยกวังตะโก ถึงทางต่างระดับหนองขาม มีเขตทาง 80 เมตร มีขนาด 8 ช่องจราจร และทางบริการ 2 ช่องจราจร ในบางส่วน ระยะทาง 21 กิโลเมตร และช่วงทางต่างระดับหนองขาม–ทางต่างระดับพัทยา (โป่ง) มีเขตทาง 80 เมตร มีขนาด 6 ช่องจราจร และทางบริการ 2 ช่องจราจร ในบางส่วน ระยะทาง 17 กิโลเมตร จะมีการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงพิเศษที่ควบคุมการเข้า-ออก ก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 2 จุด ได้แก่ ด่านหนองขาม และด่านพัทยา ในช่วงที่ 1 จะมีจุดกลับรถ 5 จุด และในช่วงที่ 2 จะมีจุดกลับรถ 9 จุด เป็นแบบทางลอดทั้งหมด มีรั้วกั้นระหว่างทางหลักกับทางบริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง มีสถานที่บริการทางหลวง 1 จุด บริเวณเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิโลเมตรที่ 98-99 และปรับปรุงทางต่างระดับหนองขามให้มีทางเลี้ยวพิ่มเติม

ในช่วงทางต่างระดับหนองขาม–ทางต่างระดับแหลมฉบัง มีเขตทาง 80 เมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร และทางบริการ 2 ช่องจราจร ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยจะปรับปรุงให้เป็นทางรวมและกระจายการจราจรในลักษณะกึ่งควบคุม เพื่อแยกรถบรรทุกสินค้า และรถในท้องถิ่นออกจากกัน รวมทั้งจะกำหนดจุดเข้า-ออกทางสายหลักในตำแหน่งที่เหมาะสมอีกด้วย[5]

ช่วงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 3–ทางต่างระดับพัทยา มีเขตทาง 70-170 เมตร มีขนาด 6 ช่องจราจร และทางบริการ 2 ช่องจราจร เฉพาะเชื่อมต่อการเดินทางท้องถิ่น ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีจุดกลับรถ 1 จุด จะมีการก่อสร้างสะพานข้าม และทางลอดทางหลวงในบริเวณจุดตัดถนนเดิมสำหรับการสัญจรในท้องถิ่น เพื่อเน้นการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น และก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 1 จุด ได้แก่ ด่านพัทยาเหนือ บริเวณถัดจากทางต่างระดับมาบประชันที่จะมีแผนก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา–มาบตาพุดอีกด้วย

โครงการในอนาคต: พัทยา–มาบตาพุด[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีโครงการในช่วงพัทยา–มาบตาพุด โดยจะเริ่มต้นจากถนนชลบุรี–พัทยา บริเวณกิโลเมตรที่ 124 เป็นแนวตรงจากทางต่างระดับพัทยาไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีเขตทาง 70 เมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร ในช่วงที่มีการสร้างทางบริการจะมีเขตทาง 110 เมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร และทางบริการ 2 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กิโลเมตร และถนนรวมและกระจายการจราจร สายห้วยใหญ่–บ้านอำเภอจะมีเขตทาง 50 เมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 7.856 กิโลเมตร

ทางต่างระดับของโครงการมีทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ทางต่างระดับมาบประชัน บริเวณจุดเริ่มต้น ทางต่างระดับห้วยใหญ่ บริเวณแยกของถนนสายห้วยใหญ่–บ้านอำเภอ ทางต่างระดับเขาชีโอน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และทางต่างระดับมาบตาพุด บริเวณจุดสิ้นสุด มีสถานที่บริการทางหลวง 1 จุด บริเวณตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดเส้นทางมีด่านเก็บค่าผ่านทาง 4 จุด ได้แก่ ด่านมาบประชัน ด่านห้วยใหญ่ ด่านบ้านเขาชีโอน และด่านมาบตาพุด ตั้งอยู่บริเวณทางต่างระดับทุกจุดของโครงการ มีด่านชั่งน้ำหนักสำหรับรถบรรทุก 3 จุด สำหรับการเชื่อมต่อชุมชนสองข้างทางจะออกแบบเป็นทางลอด ทางข้าม และสะพานข้ามถนนท้องถิ่นเช่นเดียวกับช่วงกรุงเทพฯ–ชลบุรี และชลบุรี–พัทยา

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ทิศทาง: กรุงเทพ−พัทยา
จังหวัด กม. จุดตัด ซ้าย ขวา
กรุงเทพ−ชลบุรี กรุงเทพ−ชลบุรี
เชื่อมต่อจาก: ทางพิเศษศรีรัช
กรุงเทพมหานคร 0.000 ทางต่างระดับศรีนครินทร์ Thai Highway-3344.svg ถนนศรีนครินทร์ ไป บางกะปิ Thai Highway-3344.svg ถนนศรีนครินทร์ ไป พัฒนาการ, บางนา
6.000 ทางต่างระดับทับช้าง Thai Motorway-t9.svg ถนนกาญจนาภิเษก ไป บางปะอิน, วังน้อย Thai Motorway-t9.svg ถนนกาญจนาภิเษก ไป บางนา,ถนนอ่อนนุช
11.000 ทางต่างระดับร่มเกล้า Thai Highway-3119.svg ถนนร่มเกล้า ไป มีนบุรี Thai Highway-3119.svg ถนนร่มเกล้า ไป ลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บางพลี
12.500 - ไม่มี ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.500 ทางต่างระดับลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง ไป ฉะเชิงเทรา ถนนหลวงแพ่ง ไป ลาดกระบัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 40.000 ทางต่างระดับบางควาย ไม่มี Thai Motorway-t7.svg ทล.7 ไป บางบ่อ, บรรจบถนนบางนา-บางปะกง
46.500 ทางต่างระดับบางปะกง Thai Highway-314.svg ถนนสิริโสธร ไป เข้าเมืองฉะเชิงเทรา Thai Highway-314.svg ถนนสิริโสธร ไป บางปะกง, บรรจบถนนบางนา-บางปะกง
สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
จังหวัดชลบุรี 65.000 ทางต่างระดับพานทอง Thai Highway-315.svg ถนนศุขประยูร ไป อ.พนัสนิคม, เข้าเมืองฉะเชิงเทรา Thai Highway-315.svg ถนนศุขประยูร ไป เข้าเมืองชลบุรี
72.500 ทางต่างระดับชลบุรี Thai Highway-344.svg ทล.344 ไป อ.บ้านบึง, อ.แกลง, ระยอง Thai Highway-344.svg ทล.344 ไป เข้าเมืองชลบุรี
78.500 ทางต่างระดับคีรีนคร ไม่มี Thai Motorway-t7.svg ทล.7 ไป เข้าเมืองชลบุรี, บรรจบถนนสุขุมวิท
ชลบุรี−พัทยา ชลบุรี−พัทยา
จังหวัดชลบุรี 86.000 ทางแยกเข้าน้ำตกชันตาเถร ทล.3144 ไป น้ำตกชันตาเถร ทล.3144 ไป เทศบาลเมืองแสนสุข บางพระ
89.000 ทางแยกเขาเขียว ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไป เทศบาลเมืองแสนสุข, บางพระ
95.500 - ทล.3241 ไป สวนเสือศรีราชา ทล.3241 ไป อ.ศรีราชา
99.500 ทางต่างระดับหนองขาม Thai Highway-331.svg ทล.331 ไป อ.บ้านบึง, อ.พนมสารคาม, อ.สัตหีบ Thai Motorway-t7.svg ทล.7 ไป อ.ศรีราชา, ท่าเรือแหลมฉบัง
116.500 ทางต่างระดับพัทยา (โป่ง) Thai Highway-36.svg ทล.36 ไป ระยอง Thai Highway-36.svg ทล.36 ไป อ.บางละมุง
119.000 ทางต่างระดับมาบประชัน Thai Motorway-f7.svg ทล.7 ไป มาบตาพุด, ระยอง ไม่มี
125.865 ทางแยกพัทยา Thai Highway-3.svg ถนนสุขุมวิท ไป พัทยากลาง, พัทยาใต้, อ.สัตหีบ Thai Highway-3.svg ถนนสุขุมวิท ไป พัทยาเหนือ, อ.บางละมุง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย