กรมทางหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมทางหลวง
Department of Highways
Doh.jpg
ที่ทำการ
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2455
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 60,334.2338 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร ชูศักดิ์ เกวี[2], อธิบดี
ธานินทร์ สมบูรณ์, รองอธิบดี
สราวุธ ทรงศิวิไล, รองอธิบดี
สถิตย์ เลาหเจริญยศ, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
http://www.doh.go.th

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ควบคุม และดำเนินการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษา ทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน[3] เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ[4]

ประวัติถนนกรุงรัตนโกสินทร์[แก้]

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยายมราช (ครุฑ บ่วงราบ) เป็นแม่กอง [5] ทำถนนในพระนครทุกสาย ในสมัยนั้นก็คือ ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว ด้วยก่อนนี้เป็นเพียงถนนดินคนเดินไปมา และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกคมนาคมทางบก แบบยุโรปขึ้นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะก่อนหน้านี้จะใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก และทำถนนต่อจากท้ายวัง ก็คือถนนเจริญกรุง เป็นถนนสายแรกของประเทศไทย

หน่วยงานสำนัก (ส่วนกลาง)[แก้]

 1. สำนักสำรวจและออกแบบ
 2. สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 3. สำนักบริหารบำรุงทาง
 4. สำนักแผนงาน
 5. สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 6. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 7. สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 8. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
 9. สำนักอำนวยความปลอดภัย
 10. สำนักก่อสร้างทางที่ 1
 11. สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 12. สำนักก่อสร้างทางที่ 3
 13. สำนักก่อสร้างสะพาน
 14. สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 15. สำนักเครื่องจักรกลและสื่อสาร (ส่วนบริหารเครื่องจักร)
 16. สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

หน่วยงานส่วนภูมิภาค[แก้]

กรมทางหลวงนั้นได้กระจายอำนาจการดูแลรักษาทำนุบำรุงถนน สร้างถนนในเขตภูมิภาค โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้[6]

 • สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
 1. แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
 2. แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
 3. แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 4. แขวงการทางลำปาง
 5. แขวงการทางลำพูน
 6. แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
 7. สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2
 • สำนักทางหลวงที่ 2 แพร่
 1. แขวงการทางแพร่
 2. แขวงการทางเชียงรายที่ 1
 3. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
 4. แขวงการทางพะเยา
 5. แขวงการทางน่านที่ 1
 6. แขวงการทางน่านที่ 2
 • สำนักทางหลวงที่ 3 สกลนคร
 1. แขวงการทางสกลนครที่ 1
 2. แขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
 3. แขวงการทางหนองคาย
 4. แขวงการทางบึงกาฬ
 5. แขวงการทางนครพนม
 6. แขวงการทางมุกดาหาร
 • สำนักทางหลวงที่ 4 พิษณุโลก
 1. แขวงการทางพิษณุโลก
 2. แขวงการทางสุโขทัย
 3. แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1
 4. แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2
 5. สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2
 6. แขวงการทางพิจิตร
 • สำนักทางหลวงที่ 5 ขอนแก่น
 1. แขวงการทางขอนแก่นที่ 1
 2. แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
 3. แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
 4. แขวงการทางอุดรธานี
 5. สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 1
 6. แขวงการทางชัยภูมิ
 • สำนักทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
 1. แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1
 2. แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
 3. แขวงการทางเลยที่ 1
 4. แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
 5. สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู
 • สำนักทางหลวงที่ 7 อุบลราชธานี
 1. แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
 2. แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2
 3. แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3
 4. แขวงการทางศรีสะเกษ
 5. สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2
 6. แขวงการทางสุรินทร์
 • สำนักทางหลวงที่ 8 นครราชสีมา
 1. แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1
 2. แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
 3. แขวงการทางบุรีรัมย์
 4. แขวงการทางปราจีนบุรี
 5. แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)
 6. สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3
 • สำนักทางหลวงที่ 9 ลพบุรี
 1. แขวงการทางลพบุรีที่ 1
 2. แขวงการทางสระบุรี
 3. สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
 4. แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
 5. แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1
 6. แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
 • สำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี
 1. แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1
 2. แขวงการทางกาญจนบุรี
 3. แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)
 4. แขวงการทางชัยนาท
 5. แขวงการทางอุทัยธานี
 6. สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
 • สำนักทางหลวงที่ 11 กรุงเทพฯ
 1. แขวงการทางกรุงเทพฯ
 2. แขวงการทางอยุธยา
 3. แขวงการทางสมุทรสาคร
 4. แขวงการทางปทุมธานี
 5. แขวงการทางสมุทรปราการ
 6. สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี
 7. สำนักงานบำรุงทางธนบุรี
 8. สำนักงานบำรุงทางนครนายก
 • สำนักทางหลวงที่ 12 ชลบุรี
 1. แขวงการทางฉะเชิงเทรา
 2. แขวงการทางชลบุรี
 3. แขวงการทางจันทบุรี
 4. แขวงการทางตราด
 5. แขวงการทางระยอง
 6. สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2
 • สำนักทางหลวงที่ 13 ประจวบคีรีขันธ์
 1. แขวงการทางชุมพร
 2. แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
 3. แขวงการทางราชบุรี
 4. แขวงการทางนครปฐม
 5. สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรี ส่วนที่ 2
 6. สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
 • สำนักทางหลวงที่ 14 นครศรีธรรมราช
 1. แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1
 2. แขวงการทางตรัง
 3. แขวงการทางสุราษฎร์ธานี
 4. แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
 5. สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2
 6. สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3
 • สำนักทางหลวงที่ 15 สงขลา
 1. แขวงการทางสงขลา
 2. แขวงการทางยะลา
 3. แขวงการทางปัตตานี
 4. แขวงการทางพัทลุง
 5. แขวงการทางนราธิวาส
 6. แขวงการทางสตูล
 7. สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2
 • สำนักงานทางหลวงตาก
 1. แขวงการทางตากที่ 1
 2. แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด)
 3. แขวงการทางกำแพงเพชร
 • สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม
 1. แขวงการทางกาฬสินธุ์
 2. แขวงการทางมหาสารคาม
 3. แขวงการทางยโสธร
 4. สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด
 • สำนักงานทางหลวงกระบี่
 1. แขวงการทางระนอง
 2. แขวงการทางกระบี่
 3. แขวงการทางภูเก็ต
 4. สำนักงานบำรุงทางพังงา
 • ศูนย์สร้างทาง
 1. ศูนย์สร้างทางลำปาง
 2. ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
 3. ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
 4. ศูนย์สร้างทางสงขลา
 5. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
 • ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
 1. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 2. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
 3. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
 4. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]