อำเภอเมืองขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเมืองขอนแก่น
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอเมืองขอนแก่น
รักษาประเพณี พัฒนาท้องที่
สร้างสามัคคีในสังคม นิยมประหยัด
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองขอนแก่น
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Khon Kaen
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4001
รหัสไปรษณีย์ 40000,
40260 (เฉพาะตำบลท่าพระและดอนหัน)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 953.4 ตร.กม.
ประชากร 387,279 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 406.20 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
เลขที่ 30 ถนนประชาสโมสร ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
พิกัด 16°26′18″N 102°50′20″E / 16.43833°N 102.83889°E / 16.43833; 102.83889
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4323 6115
หมายเลขโทรสาร 0 4323 6115

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นอำเภอศูนย์กลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

ภูมิประเทศ[แก้]

อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การอุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดเป็นอำเภอชั้นพิเศษ มีพื้นที่ประมาณ 963.390 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ[แก้]

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.3 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเมษายนของทุกปี ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม หนาวจัดในช่วงธันวาคม

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

 • ทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำชี
 • ทรัพยากรดิน จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ 6.8 ล้านไร่ ลักษณะดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 267 หมู่บ้านได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) - 10. บ้านค้อ (Ban Kho) 19 หมู่บ้าน
2. สำราญ (Samran) 13 หมู่บ้าน 11. แดงใหญ่ (Daeng Yai) 11 หมู่บ้าน
3. โคกสี (Khok Si) 14 หมู่บ้าน 12. ดอนช้าง (Don Chang) 8 หมู่บ้าน
4. ท่าพระ (Tha Phra) 20 หมู่บ้าน 13. ดอนหัน (Don Han) 15 หมู่บ้าน
5. บ้านทุ่ม (Ban Thum) 18 หมู่บ้าน 14. ศิลา (Sila) 28 หมู่บ้าน
6. เมืองเก่า (Mueang Kao) 17 หมู่บ้าน 15. บ้านเป็ด (Ban Pet) 23 หมู่บ้าน
7. พระลับ (Phra Lap) 19 หมู่บ้าน 16. หนองตูม (Nong Tum) 11 หมู่บ้าน
8. สาวะถี (Sawathi) 23 หมู่บ้าน 17. บึงเนียม (Bueng Niam) 12 หมู่บ้าน
9. บ้านหว้า (Ban Wa) 13 หมู่บ้าน 18. โนนท่อน (Non Thon) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ภาพเขตพาณิชยกรรมหลักในเทศบาลนครขอนแก่น

ท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าพระ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าพระ
 • เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสาวะถี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวะถีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านค้อทั้งตำบล [เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านค้อ]
 • เทศบาลตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตูมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนท่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนท่อนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำราญทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพระลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระลับทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบึงเนียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงเนียมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนหัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าพระ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนช้างทั้งตำบล

หน่วยกู้ภัย[แก้]

 • มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น
 • มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (กู้ภัยอุทิศ)
 • มูลนิธิกองทุนบุญทันตา (กู้ภัยวีอาร์นครขอนแก่น)

การคมนาคม[แก้]

รถยนต์[แก้]

ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น

อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.transport.co.th/

รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ[แก้]

บริษัทขนส่ง จำกัด และรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมเปิดเส้นทางเดินรถระหว่าง ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ โดบจัดรถปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง ให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน มีต้นทางและปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 และ สถานีรถเมล์ขนส่งผู้โดยสารตลาดเช้า นครหลวงเวียงจันทน์ โดยไม่มีจุดจอดระหว่างทาง

ตารางเวลารถโดยสาร ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์[แก้]

เที่ยว เวลาเดินรถ
ขอนแก่น
เวลาเดินรถ
นครหลวงเวียงจันทน์
ระยะเวลาเดินทาง ราคาค่าโดยสาร
1 08.15 น. 12.15 น. 4 ชั่วโมง 180 บาท/50,000 กีบ
2 14.15 น. 18.15 น. 4 ชั่วโมง 180 บาท/50,000 กีบ

รถไฟ[แก้]

ขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่น ไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน รถที่ให้บริการมีทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th

ตารางเวลารถไฟ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]
ขบวนรถ ต้นทาง ขอนแก่น ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ด77 กรุงเทพ 18.30 04:11 หนองคาย 05.05
ด69 กรุงเทพ 20.00 05:05 หนองคาย 08.25 วิ่งเส้นแก่งคอย - นครราชสีมา - บัวใหญ่
ร133 กรุงเทพ 20:45 06:07 หนองคาย 09:45
ท415 นครราชสีมา 06.02 09:40 หนองคาย 12.30
ท431 ชุมทางแก่งคอย 05:00 11:20 ขอนแก่น 11:20
ด75 กรุงเทพ 08.20 16:20 อุดรธานี 18.10
ท417 นครราชสีมา 15:00 18:25 อุดรธานี 20:50
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่อง[แก้]
ขบวนรถ ต้นทาง ขอนแก่น ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ท416 อุดรธานี 05:50 07:52 นครราชสีมา 11:15
ด76 หนองคาย 06:00 08:36 กรุงเทพ 17:10
ท432 ขอนแก่น 13:38 13:38 ชุมทางแก่งคอย 20:15
ท418 หนองคาย 12.50 15:46 นครราชสีมา 19.25
ด78 อุดรธานี 18:40 20:09 กรุงเทพ 05:00
ด70 หนองคาย 18:20 21:03 กรุงเทพ 06:25 วิ่งเส้นบัวใหญ่ - นครราชสีมา - แก่งคอย
ร134 หนองคาย 19:15 22:14 กรุงเทพ 08:00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เครื่องบิน[แก้]

บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiairways.com

รายชื่อสายการบิน[แก้]

สายการบินในประเทศ[แก้]
สายการบินที่เคยให้บริการ[แก้]

ตารางการบิน[แก้]

ลำดับที่ เที่ยวบิน สายการบิน เส้นทางการบิน เวลาออก เวลาถึง จำนวนวัน
1 TG040 การบินไทย กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) 06.15 น. 07.10 น. ทุกวัน
2 TG041 การบินไทย ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 07.50 น. 08.45 น. ทุกวัน
3 TG044 การบินไทย กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) 11.15 น. 12.10 น. ทุกวัน
4 TG045 การบินไทย ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานขอนแก่น) 12.55 น. 13.50 น. ทุกวัน
5 TG046 การบินไทย กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) 18.25 น. 19.20 น. ทุกวัน
6 TG047 การบินไทย ขอนแก่น (ท่าอากาศยานขอนแก่น) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 20.05 น. 21.00 น. ทุกวัน

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ไฟล์:KKpagoda2.jpg
พระมหาธาตุแก่นนคร
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ธนาคาร[แก้]

ธนาคารกลางแห่งชาติ[แก้]

ธนาคารรัฐบาล[แก้]

ธนาคารพาณิชย์[แก้]


วัด[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

 • วัดธาตุ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง
 • วัดหนองแวง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

สถาบันระดับอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน[แก้]

สถานีรถไฟ[แก้]

ท่าอากาศยาน[แก้]

โรงพยาบาล[แก้]

โรงงานอุตสาหกรรม[แก้]

งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ [1][แก้]

 • งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 • งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี
ช่วงวันเข้าพรรษา
 • งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี
 • งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี
 • งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน10 ธันวาคม ของทุกปี

สัญลักษณ์ประจำอำเภอ[แก้]

 • คำขวัญประจำอำเภอ: รักษาประเพณี พัฒนาท้องที่ สร้างสามัคคีในสังคม นิยมประหยัด

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูลสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม 2549)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]