เคมีการคำนวณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เคมีการคำนวณ (อังกฤษ: Computational chemistry) เป็นสาขาหนึ่งของเคมีทฤษฎี (theoretical chemistry) มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computer science) และวิชาเคมี (chemistry) วัตถุประสงค์หลักของมันก็คือการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการประมาณการ (approximation) ทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมการคำนวณ (computer program) ที่จะใช้คำนวณคุณสมบัติของโมเลกุล (molecule) เช่น

  1. พลังงานทั้งหมด (total energy)
  2. ลักษณะไดโพล (dipole)
  3. ควอดรูโพลโมเมนต์ (quadrupole moment)
  4. ความถี่ของการสั่นสะเทือน (vibrational frequencies)
  5. ความไวต่อปฏิกิริยา (reactivity)
  6. สเปกโตรสโคปี่ (spectroscopic quantitities)
  7. ครอสส์ เซกชั่น(ฟิสิกส์) (cross section (physics))