อุณหเคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุณหเคมี หรือ เคมีความร้อน (อังกฤษ: Thermochemistry) คือการใช้งานอุณหพลศาสตร์ในวิชาเคมี หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เคมีอุณหพลศาสตร์" (chemical thermodynamics) เคมีความร้อนใช้พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. ปฏิกิริยาเคมี
  2. การเปลี่ยนสถานะ (phase changes) เช่นการเดือดและการหลอมเหลว
  3. การเกิดสารละลาย

เคมีความร้อนมีความเกี่ยวข้องกับสเตตฟังก์ชัน (State function) ที่กำหนดในอุณหพลศาสตร์ดังนี้