เคมีพอลิเมอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เคมีพอลิเมอร์ หรือ แมคโครโมเลกุลาร์เคมี (อังกฤษ: Polymer chemistry หรือ macromolecular chemistry) เป็นศาสตร์หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางเคมี (chemical synthesis) และคุณสมบัติทางเคมีของพอลิเมอร์ (polymer) หรือแมคโครโมเลกุล (macromolecule) แมคโครโมเลกุลแบบเก่าจะหมายถึงโซ่โมเลกุล และเป็นกลุ่มของเคมี ส่วนพอลิเมอร์จะอธิบายถึงคุณสมบัติรวมๆของวัสดุพอลิเมอร์ซึ่งจะเป็นขอบเขตของฟิสิกส์พอลิเมอร์ (polymer physics) ซึ่งเป็นสาขาย่อยของวิชาฟิสิกส์ พลาสติก (Plastics) เช่น พอลิเอทิลีน (polyethylene) จะเป็นกลุ่มย่อยของพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มูลค่าในเชิงพาณิชย์ ไบโอพอลิเมอร์ (Biopolymer) เช่น โปรตีน (protein) เป็นกลุ่มย่อยของพอลิเมอร์ที่พบในธรรมชาติ

คุณสมบัติ[แก้]

พอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ (monomer) โดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น (polymerization) คุณสมบัติของพอลิเมอร์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. ระดับขั้นของพอลิเมอไรเซชั่น (degree of polymerisation)
 2. โมลาร์แมสส์ดิสตริบิชั่น (molar mass distribution)
 3. แทคติซิตี่ (tacticity)
 4. โคพอลิเมอร์ (copolymer)
 5. การแตกสาขาของพอลิเมอร์ (polymer branching)
 6. กลุ่มท้ายแถว (end-group)
 7. ครอสส์ลิงก์ (crosslinks)
 8. การเกิดผลึก (crystallinity)
 9. อุณหภูมิกลาสส์ทรานซิชั่น (glass transition temperature)
 10. การละลาย (solubility)
 11. ความหนืด (viscosity)
 12. การเกิดเจล (gelation)

ประวัติ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]