ข้ามไปเนื้อหา

เภสัชภัณฑ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เภสัชภัณฑ์ หรือ ยาเตรียม (อังกฤษ: Pharmaceutics) เป็นสาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งสูตรตำรับยาและกระบวนการผลิตยาในรูปแบบต่างๆตามเภสัชตำรับ ได้แก่

  1. ยาเตรียมรูปแบบของแข็ง (Solid Dosage Forms)  : ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาแกรนูล
  2. ยาเตรียมรูปแบบของเหลว (Liquid Dosage Forms)  : ยาน้ำใส ยาน้ำกระจายตัว
  3. ยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็ง (Semi-solid Dosage Forms)  : ครีม เจล ขี้ผึ้ง เพสต์
  4. ยาเตรียมรูปแบบไร้เชื้อ (Sterile Dosage Forms)  : ยาฉีด ยาตา ยาฝัง สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด