วิทยาทางเดินอาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาทางเดินอาหาร (อังกฤษ: Gastroenterology) เป็นสาขาของแพทยศาสตร์ซึ่งศึกษาระบบย่อยอาหารและความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร สาขาของการแพทย์เฉพาะทางนี้เน้นถึงโรคของระบบย่อยอาหารรวมพยาธิสภาพตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนัก แพทย์เฉพาะทางที่ศึกษาด้านนี้เรียกว่า อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterologist) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

วิทยาตับ (อังกฤษ: Hepatology) เน้นถึงการศึกษาตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี รวมถึง วิทยาไส้ตรงและทางเดินอาหาร (อังกฤษ: proctology) ซึ่งเน้นการศึกษาช่องทางเดินอาหาร ล้วนเป็นสาขาย่อยของวิทยาทางเดินอาหาร

ในปัจจุบันมีองค์กรที่ควบคุมดูแลและพัฒนาการวิจัยศึกษาในสาขานี้ในระดับสากลคือ

และมีวารสารวิชาการสำคัญในวงการ คือ วารสารสแกนดิเนเวียนวิทยาทางเดินอาหาร (Scandinavian Journal of Gastroenterology)