ชีวอนินทรีย์เคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชีวอนินทรีย์เคมี (อังกฤษ: Bioinorganic chemistry) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโลหะในระบบสิ่งมีชีวิต โดยพยายามอธิบาย

- ความจำเป็นของโลหะต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากระบบของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติเมื่อปราศจากโลหะชนิดนั้นแต่สิ่งมีชีวิตสามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติเมื่อโลหะชนิดนั้นถูกเติมเข้าไป และ การทำงานของระบบสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับโลหะชนิดนั้น

- ความจำเพาะต่อชนิดของโลหะและสภาวะไอออนของโลหะ

- การจัดเรียงตัวของลิแกนด์ (Ligand)