เภสัชวิเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เภสัชวิเคราะห์ (อังกฤษ: Pharmaceutical analysis) เป็นการประยุกต์ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์มาใช้ในการตรวจสอบเภสัชภัณฑ์ ยา อาหาร เครื่องดื่ม สารพิษ สารเสพติด และ สารตัวอย่างจากแหล่งธรรมชาติ

ขอบเขตงานทางเภสัชวิเคราะห์[แก้]

งานทางด้านเภสัชวิเคราะห์จำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ

วิธีการทางเภสัชวิเคราะห์[แก้]

วิธีการทางเภสัชวิเคราะห์สามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ เช่น

  • การวิเคราะห์เชิงน้ำหนัก
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาตร (การไตเตรต)
  • การวิเคราะห์เชิงแสง
  • การวิเคราะห์ทางโครมาโตกราฟฟี
  • การวิเคราะห์ทางสเป็คโตรโฟโตเมทรี