วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (อังกฤษ: Materials Handling Engineering) เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล โดยนำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มาใช้สำหรับการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในรูปแบบต่างๆ เช่น สายพานลำเลียง (Belt) ,ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller) ,การขนถ่ายวัสดุด้วยลม ,สกรูลำเลียง (Screw) ,ระบบอัตโนมัติ และรูปแบบอื่นๆ มาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิต

ประวัติ[แก้]

ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุเป็นภาควิชาฯแรกในประเทศไทย ที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และมีชื่อปริญญาเป็นภาษา อังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in Material Handling หรือมีชื่อย่อว่า B.Ind.Tech.(MH) และในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชาได้ทำประศาสน์ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่มขึ้นโดยมีชื่อปริญญาทางภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) หรือมีชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า B.Eng. (Materials Handling Engineering) และผู้ที่จบการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล[1]

ความหมายของการขนถ่ายวัสดุ[แก้]

การขนถ่ายวัสดุ คือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Moving) การเก็บรักษาวัสดุ (Storing) การป้องกันวัสดุ ระหว่างการเคลื่อนย้าย (Protecting) และการควบคุมวัสดุ (Controlling) เพื่อให้ได้วัสดุมาถูกต้องตาม ชนิด จำนวน สถานที่ เวลา ตำแหน่ง ขั้นตอนที่ต้องการ

กลุ่มวิชาที่สำคัญ[2][แก้]

 • ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม
 • การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ
 • วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
 • การทำความเย็นและปรับอากาศ
 • เครื่องยนต์สันดาปภายใน
 • การกำจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
 • การจ่ายและเก็บวัสดุปริมาณมวล
 • กลศาสตร์วัสดุเม็ด
 • การควบคุมส่งกำลังด้วยของไหล
 • กลศาสตร์เครื่องจักรกล
 • การวิเคราะห์ระบบขนถ่ายวัสดุ
 • ออกแบบเครื่องจักรกล
 • การสั่นสะเทือนทางกล
 • การถ่ายเทความร้อน
 • กลศาสตร์ของแข็ง
 • กรรมวิธีการผลิต

อ้างอิง[แก้]

 1. [1] เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, หลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิศวกร.
 2. [2] เก็บถาวร 2021-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

http://mhle.eng.kmutnb.ac.th/ เก็บถาวร 2016-12-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน http://warehousenews.co.uk/2013/06/vanderlande-industries-integrates-automated-material-handling-system-in-new-reno-e-commerce-facility-for-urban-outfitters/