นิติเภสัชกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิติเภสัชกรรม (อังกฤษ: pharmacy law) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการเรียนเภสัชศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

Wikisource
Wikisource
วิกิซอร์ส มีข้อมูลต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้: