เทคโนโลยีอวกาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทคโนโลยีอวกาศ (อังกฤษ: Space Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆ ทั้งในโลกและที่อยู่นอกโลก ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย โดยองค์การต่างๆ และองค์การที่มีบทบาทในสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ คือองค์การนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา ใช้ในการสำรวจสิ่งที่ต้องการ ศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจทรัพยากรโลก[1]

อ้างอิง[แก้]