วิศวกรรมก่อสร้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สนามบินเบอร์ลินบรันเดินบวร์ค, ตัวอย้างหนึ่งของการวางแผนการก่อสร้างและการดำเนินการที่ไม่ดี[1]

วิศวกรรมก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาชึพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การวางแผน, การก่อสร้าง, และการจัดการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่นทางหลวง, สะพาน, สนามบิน, ทางรถไฟ, อาคาร, เขื่อน, และระบบสาธารณูปโภค วิศวกรเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวชึ่งพวกเขาจะเป็นจุดตัดระหว่างวิศวกรโยธาและผู้บริหารการก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างเรียนรู้ด้านการออกแบบมากอย่างเช่นวิศวกรโยธาและทำหน้าที่การจัดการสถานที่ก่อสร้างเหมือนผู้จัดการก่อสร้าง

ความแตกต่างอย่างแรกระหว่างวิศวกรก่อสร้างและผู้จัดการการก่อสร้างก็คือวิศวกรก่อสร้างมีความสามารถที่จะนั่งเป็นผู้รับใบอนุญาตวิศวกรมืออาชีพ (อังกฤษ: Professional Engineer license (PE)) ในขณะที่ผู้จัดการการก่อสร้างไม่สามารถเป็นได้ ในระดับการศึกษา, ผู้จัดการการก่อสร้างไม่ได้มุ่งเน้นไปที่งานออกแบบเพราะพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง, วิธีการ, และการบริหารจัดการคน ความกังวลหลักของพวกเขาคือการส่งมอบโครงการให้ทันเวลา, ภายในงบประมาณ, และคุณภาพที่ต้องการ

ความแตกต่างระหว่างวิศวกรก่อสร้างและวิศวกรโยธาเป็นเพียงระดับการศึกษาเท่านั้นเพราะสาขาวิชาทั้งสองมีความสามารถที่จะนั่งสอบ PE ที่จะให้พวกเขามีตำแหน่งวิศวกรเหมือนกัน นักศึกษาวิศวกรรมโยธามุ่งมั่นมากกว่าในงานออกแบบ, วางทิศทางของตนเองไปในสายอาชีพเป็นนักออกแบบมืออาชีพ นี้เป็นหลักที่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าเรียนในหลักสูตรการออกแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย นักศึกษาวิศวกรรมก่อสร้างก็เข้าเรียนในหลักสูตรการออกแบบเช่นเดียวกับหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง นี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจทั้งหน้าที่การออกแบบเช่นเดียวกับความต้องการของอาคารที่จำเป็นในการออกแบบและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของวันนี้

กิจกรรมการทำงาน[แก้]

ขึ้นอยู่กับอาชีพไหนที่วิศวกรก่อสร้างได้เลือกที่ติดตาม, วิศวกรออกแบบระดับต้นปกติจะให้การสนับสนุนแก่ผู้จัดการโครงการและช่วยเหลือด้วยการสร้างการออกแบบ, ขอบเขต, และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นแนวคิดสำหรับการวางแผนและการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ มันควรจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาชีพในการทำงานออกแบบต้องมีใบอนุญาตวิศวกรมืออาชีพ (PE) บุคคลที่ไล่ตามเส้นทางอาชีพนี้ควรอย่างยิ่งที่จะนั่งในการสอบวิศวกรในการฝึกอบรม (อังกฤษ: Engineer In Training (EIT)) ในขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะมันต้องใช้เวลาห้าปี (4 ปีในสหรัฐอเมริกา) หลังการจบการศึกษาจึงจะได้รับใบอนุญาตเป็น PE

ตำแหน่งผู้จัดการการก่อสร้างระดับต้นมักจะถูกเรียกว่าวิศวกรโครงการหรือผู้ช่วยวิศวกรโครงการ พวกเขารับผิดชอบในการจัดทำใบขอซื้อ, การประมวลการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ, การจัดทำรายงานการจัดทำงบประมาณรายเดือน, และการจัดทำรายงานการประชุม ตำแหน่งการบริหารงานก่อสร้างไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต PE; อย่างไรก็ตาม การมีไว้สักหนึ่งใบจะทำให้บุคคลนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น, เพราะใบอนุญาต PE ช่วยให้บุคคลสามารถเซ็นอนุมัติการออกแบบโครงสร้างชั่วคราวได้

ความสามารถ[แก้]

วิศวกรก่อสร้างเป็นนักแก้ปัญหา, พวกเขาช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานตรงตามความต้องการที่สุดเฉพาะของสภาพแวดล้อมนั้น ๆ พวกเขาจะต้องสามารถที่จะเข้าใจวงจรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานและมีมุมมองที่จะแก้ปัญหาความท้าทายทางเทคนิคด้วยความชัดเจนและมีจินตนาการ ดังนั้นบุคคลที่ควรจะมีความเข้าใจที่ดีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, แต่ทักษะอื่น ๆ อีกมากมายก็จำเป็นต้องมี, รวมทั้งการคิดในวิกฤตและการวิเคราะห์, การจัดการเวลา, การจัดการคนและทักษะการสื่อสารที่ดี

ความต้องการด้านการศึกษา[แก้]

บุคคลที่กำลังมองหาปริญญาด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสิ่งแรกต้องแน่ใจว่าโปรแกรมนั้นได้รับการรับรองโดย EAC หรือ Technology Accreditation Commission (TAC) ของคณะกรรมการรับรองวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ABET) การรับรองของ ABET ให้ความเชื่อมั่นว่าโปรแกรมของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมืออาชีพที่ได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมียี่สิบห้าโปรแกรมที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดดังนั้นจึงขอแนะนำให้พิจารณาวิทยาลัยด้วยความระมัดระวัง[2]

หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นส่วนผสมของสาขาวิชากลศาสตร์วิศวกรรม, การออกแบบวิศวกรรม, การบริหารงานก่อสร้าง, และวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ นี้มักจะนำไปสู่​​ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตพร้อมกับบางประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการก่อสร้างก็เพียงพอสำหรับตำแหน่งระดับขั้นต้น บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปเพิ่มเติมในเชิงลึกของสาขาวิชาการก่อสร้างและวิศวกรรมที่สอนในระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ที่จบการศึกษาวิศวกรรมการก่อสร้างมองไปที่วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมการจัดการ, หรือการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเป็นระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นไปได้อย่างหนึ่ง

โอกาสในการทำงาน[แก้]

โอกาสในการทำงานสำหรับวิศวกรก่อสร้างโดยทั่วไปมีการแปรเปลี่ยนเป็นรูปแบบวงกลมที่แข็งแกร่ง ยกตัวอย่างเช่น, เริ่มต้นในปี 2008 - ดำเนินการต่อไปอย่างน้อยจนถึง 2011 - โอกาสในการทำงานไม่ดีเลยเนื่องจากการล่มสลายของฟองสบู่ที่อยู่อาศัยในหลายส่วนของโลก ทำให้ความต้องการในการก่อสร้างลดลงอย่างรวดเร็ว, บังคับให้ผู้มีอาชีพด้านการก่อสร้างเปลี่ยนไปทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, ดังนั้นการแข่งขันจึงเพิ่มขึ้นที่จะต้องเผชิญกับวิศวกรก่อสร้างหน้าใหม่ ๆ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้และการลดลงหลักในความต้องการเชิงปริมาณจะอยู่ในแนวขนานกับการเคลื่อนย้ายที่เป็นไปได้ในความต้องการสำหรับวิศวกรก่อสร้างเนื่องจากงานวิศวกรรมจำนวนมากถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, โดยรวมแล้วส่งผลให้โอกาศสำหรับวิศวกรก่อสร้างลดลง ในช่วงต้นปี 2010 อุตสาหกรรมการก่อสร้างของสหรัฐมีอัตราการว่างงาน 27%, นี้เกือบเป็นสามเท่าสูงกว่า 9.7%[3] ของอัตราการว่างงานเฉลี่ยแห่งชาติ อัตราการว่างงานก่อสร้าง (รวมถึงพ่อค้า) เทียบได้กับอัตราการว่างงานสหรัฐอเมริกาในปี 1933 - จุดต่ำสุดของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ -ที่ 25%[4]

ค่าตอบแทน[แก้]

เงินเดือนเฉลี่ยสำหรับวิศวกรโยธาในสหราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม, และโดยเฉพาะยิ่งขึ้นกับระดับของประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การสำรวจในปี 2010 เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้ที่ครอบครองงานในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง[5] แสดงให้เห็นว่าเงินเดือน (ต่อป๊) เฉลี่ยของวิศวกรโยธาในสหราชอาณาจักรเป็น £ 29,582. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ณ เดือนพฤษภาคม 2013, ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $ 85,640[6] เงินเดือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์, เช่นเงินเดือนประจำปีเฉลี่ยสำหรับวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ระหว่าง 3 ถึง 6 ปีเป็น £ 23,813, สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ระหว่าง 14 ถึง 20 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ £ 38,214[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. New York Times article on the problems with the new Berlin Brandenburg Airport
  2. [1]
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-11. สืบค้นเมื่อ 2014-11-03.
  4. http://www.bls.gov/opub/cwc/cm20030124ar03p1.htm
  5. "CareerStructure.com Launches Salary Benchmarker Tool". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-24. สืบค้นเมื่อ 2011-04-14.
  6. "Civil Engineers". U.S. Bureau of Labor Statistics. สืบค้นเมื่อ 2014-04-14.
  7. "Salary Benchmarker Tool". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-04. สืบค้นเมื่อ 2011-04-14.

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - วิทยาลัยเทคนิคลำพูน