วิทยาปอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Pulmonology
Schematic view of the human respiratory system with their parts and functions.
SystemRespiratory
Significant diseasesAsthma, Lung cancer, Tuberculosis, Occupational lung disease
Significant testsBronchoscopy, Sputum studies, Arterial blood gases
SpecialistRespiratory Physician, Pulmonologist

วิทยาปอด (อังกฤษ: pulmonology, pneumology, pneumonology, respirology, respiratory medicine, chest medicine) เป็นการแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่มุ่งให้การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคของระบบหายใจ ถือเป็นแขนงหนึ่งของอายุรศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับวิชาเวชบำบัดวิกฤติ โดยมักเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แพทย์เฉพาะทางโรคปอด (pulmonologist) จะได้รับการฝึกฝนและเชี่ยวชาญในการดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและทรวงอก เช่น ปอดบวม โรคหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง และโรคติดเชื้อในปอดที่มีความซับซ้อน