เขตตรวจราชการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตตรวจราชการในประเทศไทย

เขตตรวจราชการ เป็นการแบ่งเขตพื้นที่จังหวัดในประเทศไทย ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนำ สืบสวนสอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ

ระดับการตรวจราชการ[แก้]

การตรวจราชการในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ [1]

  1. การตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. การตรวจราชการระดับกระทรวง
  3. การตรวจราชการระดับกรม

เขตตรวจราชการ[แก้]

การแบ่งเขตตรวจราชการในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 18 เขต ได้แก่[2]

ภาคกลาง[แก้]

ภาคตะวันออก[แก้]

ภาคตะวันตก[แก้]

ภาคใต้[แก้]

ภาคเหนือ[แก้]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒
  2. "เขตตรวจราชการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-25. สืบค้นเมื่อ 2010-06-09.