หมู่เกาะแสมสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่เกาะแสมสาร
นอกชายฝั่งเกาะแสมสาร
การปกครอง
จังหวัดจังหวัดชลบุรี
อำเภออำเภอสัตหีบ
ตำบลตำบลแสมสาร
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา
รหัสไปรษณีย์15250

หมู่เกาะแสมสาร เป็นหมู่เกาะที่อยู่นอกสุดของอ่าวไทยตอนบน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ รวม 9 เกาะ คือ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึก

ในอดีตเกาะแสมสารเป็นที่พักและท่าขนส่งสัตว์ทะเลของเรือประมงและเรือทะเล รวมถึงมีชาวประมงอยู่อาศัยตามเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะ แต่ปัจจุบันเกาะทุกเกาะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ[1] โดยเมื่อ พ.ศ. 2541 หมู่เกาะแสมสารเป็นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ[2]

หมู่เกาะแสมสารประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กที่เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 180 เมตร มีภูมิอากาศสม่ำเสมอทั้งหมู่เกาะ[3] เกาะต่าง ๆ ของหมู่เกาะแสมสาร มักปรากฎผาหินที่เกิดจากการกัดชะของคลื่นและลม โดยเฉพาะทางด้านทะเลนอก ผาบางแห่งเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ บางแห่งมีซอกหินเป็นที่สะสมของดินหรืออินทรีย์วัตถุเพียงเล็กน้อย[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ, สิรินทร เทพมังกร และ สุเมตต์ ปุจฉาการ. "สถานภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี".
  2. สุเมตต์ ปุจฉาการ; สิรินทร เทพมังกร; เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ. "การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์". มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
  3. "สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร". สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
  4. "พรรณไม้ของสังคมพืชตามหน้าผา". สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.