หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยตัวเลข 9-10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 0 หมายถึงการโทรศัพท์ภายในประเทศ เว้นแต่ 00 คือการโทรศัพท์ออกต่างประเทศ และตัวเลขที่ถัดจาก 0 ก็คือรหัสโทรศัพท์ทางไกลระดับภูมิภาค หรือรหัสสำหรับโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล[แก้]

หมายเลขสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล รวมถึงโทรศัพท์สาธารณะ ทั้งหมดมีตัวเลข 9 ถึง 10 หลัก โดยขึ้นต้นด้วยรหัสต่อไปนี้

หมายเลขสำหรับโทรศัพท์มือถือ[แก้]

เดิมหมายเลขสำหรับโทรศัพท์มือถือมีตัวเลข 9 หลักเหมือนโทรศัพท์พื้นฐาน โดยขึ้นต้นด้วยรหัส 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (ปะปนกับรหัสโทรศัพท์ทางไกล) ภายหลังปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จึงได้กำหนดให้เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์มือถือเป็น 10 หลักเพื่อขยายจำนวนเลขหมายโทรศัพท์มือถือให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอ โดยเติมเลข 8 เข้าไปข้างหลังเลข 0 กลายเป็น 081, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 ตามลำดับ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 [1] และยกเลิกระบบ 9 หลักเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการใช้งานไปที่ 06x, 09x ด้วย หมายเลขสำหรับโทรศัพท์มือถือจึงมีตัวเลขทั้งหมด 10 หลัก โดยขึ้นต้นด้วยรหัสต่อไปนี้

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและฮ็อตไลน์[แก้]

หมายเลขโทรศัพท์ 3-4 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 1 หรือ 2 เดิมใช้สำหรับการฉุกเฉินเช่นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ปัจจุบันได้ดัดแปลงมาใช้เพิ่มเติมเป็นหมายเลขฮ็อตไลน์ เช่นบริการสอบถามข้อมูล การแจ้งข่าวสาร การร้องเรียน บริการส่งถึงที่ บริการทางการเงินเป็นต้น ซึ่งตัวเลข 3 หลักแรกของหมายเลขฮ็อตไลน์ 4 หลัก ก็จะถูกจัดสรรให้ไม่ซ้ำกับหมายเลขฉุกเฉิน 3 หลัก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่ง

  • 1155 ตำรวจท่องเที่ยว
  • 1193 ตำรวจทางหลวง
  • 1669 การแพทย์
  • 1691 รถพยาบาล
  • 191 ตำรวจ
  • 199 ไฟไหม้

หมายเลขสำหรับต่างประเทศ[แก้]

หมายเลขที่สามารถโทรศัพท์ได้ข้ามประเทศมายังประเทศไทย จะขึ้นต้นด้วย +66 โดย + หมายถึงรหัสโทรศัพท์ข้ามประเทศ ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะให้บริการไม่เหมือนกัน (เช่น 001, 007 เป็นต้น) ได้ซ่อนเร้นไว้ในเครื่องหมายบวก, 66 คือรหัสของประเทศไทย ดังนั้นรวมกัน +66 จะมาแทนที่ 0 ตัวหน้าของหมายเลขที่ใช้โทรศัพท์ภายในประเทศตามปกติ ซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ ตัวอย่างเช่น หมายเลขภายในประเทศ 0-2345-6789 สามารถโทรศัพท์จากต่างประเทศได้ด้วยหมายเลข +66-2345-6789 หรือสำหรับหมายเลขของโทรศัพท์มือถือ 08-9876-5432 ก็สามารถโทรศัพท์เข้าได้จากหมายเลข +668-9876-5432 เป็นต้น หมายเลขดังกล่าวนี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์ในประเทศได้เช่นเดียวกัน

กฎเกณฑ์นี้ใช้ไม่ได้กับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินและฮ็อตไลน์ เพราะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 0

อ้างอิง[แก้]