ราชสกุลวงศ์ในราชวงศ์จักรี

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชสกุลวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
Princess Pannarai.jpg
(2381-2457)
 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
Queen Debsirindra.jpg
(2377-2404)
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
(2347-2411)
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
PrincessPiyamawadiSriPatcharinMataPiam.jpg
(2382-2447)
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าจอมมารดาพึ่ง
เจ้าจอมมารดาพึ่ง.jpg
(2375-2433)
 
 
 
 
 
 
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
Chao Chom Manda Samli.jpg
(2378-2443)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา
Princess Kattiyakalaya.jpg
(2398-2425)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
(2406-2490)
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Chulalongkorn LoC.jpg
(2396-2453)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
Princess Chandornmondon.jpg
(2398-2406)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
Prince Chaturonrasmi.jpg
(2399-2443)
 
 
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg
(2402-2471)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
Prince Unakan Ananta Norajaya.jpg
(2399-2416)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
Prince Devan Uthayavongse.jpg
(2400-2466)
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
Queen Sunandha of Siam.jpg
(2403-2423)
 
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
Queen Savang Vadhana in 1879.jpg
(2405-2498)
 
 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Saovabha Phongsri.jpg
(2406-2462)
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
Prince Svastivatana Visishta.jpg
(2408-2478)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
Prince Phichit Prichakon.jpg
(2398-2452)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน
พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน.jpg
(2402-2419)
 
 
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
Queen Sukhumala Marasri.jpg
(2404-2470)
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
(2407-2501)
 
 
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
Princess Ubolratana Narinaka.jpg
(2390-2444)
 
 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
Princess Saovabhak Nariratana.jpg
(2397-2430)
 
 
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
Saisavali Bhiromya.jpg
(2406-2472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจิตรพงศ์
 
เจ้าจอมมารดาอ่วม

(2399-2434)
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลจักรพันธุ์
 
ราชสกุลภาณุพันธุ์
 
 
 
หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา
เทวะวงศ์วโรปการ-ใหญ่ เทวกุล.jpg
(2401-2479)
 
 
ราชสกุลเทวกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
Arparpainnee.jpg
(2417-2481)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
Suddha Dibyaratana.jpg
(2420-2465)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
(2424-2487)
 
หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร
หม่อมเจ้าประสมสงค์ ไชยันต์.jpg
(2459-2499)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
Yaovamalaya Narumala.jpg
(2416-2452)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
Chandra Saradavara.jpg
(2416-2448)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
Yugala Dighambara.jpg
(2425-2475)
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา
Nabhachara Chamrassri.jpg
(2427-2432)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
Princess Malini Nobhadara.jpg
(2428-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
Nibha Nobhadol.jpg
(2429-2478)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล.jpg
(2435-2500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
จุมภฏพงษ์บริพัตร.jpg
(2447-2502)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ศิริรัตนบุษบง.jpg
(2449-2533)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
(2450-2546)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย.jpg
(2451-2517)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
(2453-2544)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี.jpg
(2455-2520)
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
(2453-2538)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
(2456-2534)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
(2458-2541)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
Kitiyakara Voralaksana.jpg
(2417-2474)
 
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร.jpg
(2420-2482)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
กรรณาภรณ์เพชรรัตน์.jpg
(2421-2423)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
Bahurada Manimaya.jpg
(2421-2430)
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg
(2423-2468)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง
Tribejrutama Dhamrong.jpg
(2424-2430)
 
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
Chakrabongse Bhuvanadh.jpg
(2425-2463)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์.jpg
(2428-2430)
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2430-2430)
 
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg
(2432-2467)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก.jpg
(2435-2466)
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Prajadhipok portrait photograph.jpg
(2436-2484)
 
 
หม่อมเจ้าเสรีสวัสดิกมล สวัสดิวัตน์
(2445-2454)
 
หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์.jpg
(2446-2514)
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
Queen Rambhai Barni2.jpg
(2447-2527)
 
หม่อมเจ้าใหม่ สวัสดิวัตน์
(2448-2448)
 
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
Nandiyavat Savastivatana before 1959.jpg
(2452-2501)
 
หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าอรชุณชิษณุ.JPG
(2453-2512)
 
หม่อมเจ้ารอดรมาภัฏ สวัสดิวัตน์
(2457-2460)
 
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร.JPG
(2460-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์01.jpg
(2450-2506)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.jpg
(2464-2541)
 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
สิบตรีพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช.jpg
(2465-2533)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
Queen Suvadhana in Rama VI.jpg
(2448-2528)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
Vajirunhis.jpg
(2421-2437)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
(2422-2422)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
(2424-2424)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
Prince Sommatiwongse Varodaya the prince of Sri Dharmaraj.jpg.jpg
(2425-2442)
 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์.jpg
(2427-2481)
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
Sirabhorn Sobhon.jpg
(2431-2441)
 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Prince Mahidol Adulyadej.jpeg
(2434-2472)
 
 
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
(2436-2436)
 
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Princess Bejaratana Rajasuda.jpg
(2468-2554)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Princess Mother Srinagarindra 1921.jpg
(2443-2538)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร กิติยากร
(2439-2445)
 
 
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร.jpg
(2440-2511)
 
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
Nakkhatra Mangala.jpg
(2441-2496)
 
 
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร.png
(2411-2517)
 
 
หม่อมเจ้ามาโนชมานพ กิติยากร กิติยากร
(2443-2444)
 
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg
(2444-2510)
 
 
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ
พิบูลย์เบญจางค์.jpg
(2445-2512)
 
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล
กัลยางค์สมบัติ.jpg
(2447-2485)
 
หม่อมเจ้าจิตรบรรจง ลดาวัลย์
จิตรบรรจง.jpg
(2449-2487)
 
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
(2450-2531)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Galyani Vadhana.jpg
(2466-2551)
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
King Ananda Mahidol portrait photograph 1944.jpg
(2468-2489)
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
(2470-2559)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์
Bua Kitiyakara.jpg
(2452-2542)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

(2463-2525)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
(2472-2530)
 
 
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
(2473-2547)
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Queen Sirikit 1960.jpg
(2475-ปัจจุบัน)
 
หม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์
Busba Kitiyakara.jpg
(2477-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนาวลัย ศรสงคราม
Dasanavalaya Sorasongkram (ca 1952).jpg
(2488-ปัจจุบัน)
 
สินธู ศรสงคราม
สินธู ศรสงคราม.jpg
(2482-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธุ์สวลี กิติยากร
(2476-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
Soamsavali Kitiyakara.jpg
(2500-ปัจจุบัน)
 
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
(2509-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ธีรเดช จิราธิวัฒน์
 
 
 
ปีเตอร์ เจนเซน
(2494-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Princess Ubolratana 2010-12-7 2 cropped1.jpg
(2494-ปัจจุบัน)
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Rama X official.png
(2495-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ITU Telecom World 2016 – VVIP Tour (30938750506) (cropped).jpg
(2498-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg
(2500-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
จิทัศ ศรสงคราม

(2517-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์
 
เดวิด วีลเลอร์
 
 
 
พลอยไพลิน เจนเซน

(2524-ปัจจุบัน)
 
พุ่ม เจนเซน
(2526-2547)
 
สิริกิติยา เจนเซน

(2528-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุจาริณี วิวัชรวงศ์

(2505-ปัจจุบัน)
 
 
แมกซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์
(2553-ปัจจุบัน)
 
ลีโอนาโด ภัททพงศ์ วีลเลอร์
(2557-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศรีรัศมิ์ สุวะดี
HRH Srirasmi (Cropped).jpg
(2514-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpg
(2521-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วีระยุทธ ดิษยะศริน
(2498-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
Princess Bajrakitiyabha.jpg
(2521-ปัจจุบัน)
 
 
 
จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
(2522-ปัจจุบัน)
 
วัชรเรศร วิวัชรวงศ์
(2524-ปัจจุบัน)
 
จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
(2526-ปัจจุบัน)
 
วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
(2528-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
Sirivannavari Nariratana 2018.jpg
(2530-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

(2548-ปัจจุบัน)
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
Siribhachudabhorn 2019.jpg
(2525-ปัจจุบัน)
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
Aditayadornkitikhun 2019.jpg
(2527-ปัจจุบัน)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง