รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
รางวัลสำหรับนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
รางวัลแรก17 มกราคม พ.ศ. 2530 (36 ปี)

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น เป็นหนึ่งในรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่มีการมอบมาตั้งแต่งานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 1 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก เพราะนักแสดงหญิงคนใดได้รับรางวัลนี้ ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุด ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นสีสันของงาน

รางวัลนี้จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มีไว้เพื่อมอบให้แก่นักแสดงสมทบหญิงที่แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและมีมิติ ตีความบทบาทที่ได้รับอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ในแต่ละปี

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิง[แก้]

จุรี โอศิริ ชนะจากละคร สายโลหิต (2529)
รินลณี ศรีเพ็ญ ชนะจากละคร วนิดา (2553)
สัญลักษณ์

double-dagger

ผู้ได้รับรางวัล
ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
จุรี โอศิริdouble-dagger สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
จริยา สรณคมน์ ชายสามโบสถ์ รื่น ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา เทวดาตกสวรรค์ นาง ช่อง 9
เยาวเรศ นิสากร แหวนทองเหลือง เสาวรส ช่อง 7
อุทุมพร ศิลาพันธ์ นางเอก ถึงใจ ช่อง 3
2530
(ครั้งที่ 2)
ปาหนัน ณ พัทลุงdouble-dagger ปริศนา อนงค์ สุทธากุล ช่อง 3
จุรี โอศิริ ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 7
ดวงตา ตุงคะมณี แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา ช่อง 3
ทาริกา ธิดาทิตย์ บ้านทรายทอง ม.ร.ว. ภารดีสว่างวัฒน์ สว่างวงศ์ (หญิงใหญ่) ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ เงา รื่น ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 3)
ธนาภรณ์ รัตนเสนdouble-dagger อีสา หม่อมราชวงศ์หญิงโสภาพรรณวดี รวีวาร ช่อง 7
ทาริกา ธิดาทิตย์ สามีตีตรา เนื้อแพร ช่อง 3
มณีนุช เสมรสุต สวรรค์เบี่ยง ภัทรศรี ช่อง 7
อรพรรณ พานทอง มายา บุษบามิณตรา
อาภาพร กรทิพย์ สตรีที่โลกลืม ช่อง 5
2532
(ครั้งที่ 4)
ชไมพร จตุรภุชdouble-dagger จำเลยรัก ศันสนีย์ ช่อง 7
ปัทมา ปานทอง ลูกทาส บุญเจิม ช่อง 11
ปาหนัน ณ พัทลุง กลิ่นร่ำ ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา สมการวัย แม่ของจามิกร ช่อง 7
มยุรา ธนะบุตร สงครามเงิน กานดา
2533
(ครั้งที่ 5)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger คู่กรรม แม่อร ช่อง 7
จามจุรี เชิดโฉม เพลิงพ่าย ไอลดา ช่อง 9
บรรเจิดศรี ยมาภัย คู่กรรม ยาย ช่อง 7
ปัทมา ปานทอง ขมิ้นกับปูน ปวีณา ธรรมคุณ
รัญญา ศิยานนท์ แม่ลาวเลือด มณีสุดา ช่อง 3
2534
(ครั้งที่ 6)
ดวงดาว จารุจินดาdouble-dagger กนกลายโบตั๋น จูหลาน / หม่อมราชวงศ์ริมทอง ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ วิมานไฟ ทาทอง ช่อง 3
ณัฐนี สิทธิสมาน สี่แผ่นดิน พิศ
ธัญญา โสภณ อุ่น
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง เชลยศักดิ์ สีโบ/จันทร์แก้ว ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 7)
ปภัสรา ชุตานุพงษ์double-dagger สมเด็จพระสุริโยทัย ท้าวศรีสุดาจันทร์ ช่อง 3
น้ำเงิน บุญหนัก สองฝั่งคลอง ยายเสม ช่อง 7
ธัญญา โสภณ นาคราช เจ้าละอองคำ ช่อง 3
รัญญา ศิยานนท์ สมเด็จพระสุริโยทัย พระบรมดิลก
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง คุณหญิงนอกทำเนียบ จุก ช่อง 7
2536
(ครั้งที่ 8)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์double-dagger วันนี้ที่รอคอย เจ้าเหม่ยอิง ช่อง 7
กาญจนาพร ปลอดภัย ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก คำ ช่อง 3
จันทนา ศิริผล นางทาส แอบ ช่อง 7
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ คุณหญิงแย้ม
บรรเจิดศรี ยมาภัย ฟัก
2537
(ครั้งที่ 9)
รัญญา ศิยานนท์double-dagger เกมเกียรติยศ วดี ช่อง 5
กชกร นิมากรณ์ ถนนสายสุดท้าย ประอร ช่อง 7
เดือนเต็ม สาลิตุล สาวรำวง - ช่อง 3
รัชนีกร พันธุ์มณี ปลายฝนต้นหนาว พิมพ์ทอง ช่อง 7
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค โสมส่องแสง เจ้านางรอยคำ (เจ้าจ้อย) / เลอสรวง ช่อง 3
2538
(ครั้งที่ 10)
สิริยากร พุกกะเวสdouble-dagger ร่มฉัตร บังเอิญ ช่อง 3
ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ ร่มฉัตร หยด ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง ดาวแต้มดิน มธุมิศร์ (เจือ) ช่อง 7
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ คือหัตถาครองพิภพ เมี้ยน
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เยาวราชในพายุฝน - ช่อง 3
2539
(ครั้งที่ 11)
บุษกร พรวรรณะศิริเวชdouble-dagger เพลิงบุญ ใจเริง ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ เยี่ยมวิมาน จรัญญา ช่อง 3
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ดอกไม้ในป่าหนาว เพชรช่วง ช่อง 5
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 7
อัญชลี ไชยศิริ เม่งฮวย (คุณนายที่ 1)
2540
(ครั้งที่ 12)
ธัญญา วชิรบรรจงdouble-dagger ตามหัวใจไปสุดหล้า เจ้านางจาไม ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา ซุ้มสะบันงา แก้วกุดั่น ช่อง 7
พิศมัย วิไลศักดิ์ การะเกด แม่ครู
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ทองเนื้อเก้า แล
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ตะวันทอแสง รัชนี
2541
(ครั้งที่ 13)
บุษกร พรวรรณะศิริเวชdouble-dagger จับตายวายร้ายสายสมร แหม่ม ช่อง 3
เกวลิน คอตแลนด์ ซอยปรารถนา 2500 ดารณี ช่อง 7
เข็มอัปสร สิริสุขะ จับตายวายร้ายสายสมร ลิลลี่ ช่อง 3
นีรนุช ปัทมสูต สะพานรักสารสิน - ช่อง 3
สุธิตา เกตานนท์ สุรพล(คนจริง)สมบัติเจริญ - ช่อง 3
2542
(ครั้งที่ 14)
ธัญญา วชิรบรรจงdouble-dagger ตาเบบูญ่า เบญ ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา ข้ามสีทันดร สกาว ช่อง 7
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เสน่ห์นางงิ้ว อาม่ามาลัย ช่อง 3
ลีน่า คริสเต็นเซ่น เกมรัก เกมพยาบาท - ช่อง 5
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ เกมกามเทพ ย่าผึ่ง ช่อง 3
2543
(ครั้งที่ 15)
พิศมัย วิไลศักดิ์double-dagger ไม้เมือง - ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล หงส์เหนือมังกร ซ้อซา ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา กว่าจะรู้เดียงสา แม่ของทิพย์ ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ อาญารัก ช้อย ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เขาวานให้หนูเป็นสายลับ แม่ ช่อง 3
2544
(ครั้งที่ 16)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger ทางผ่านกามเทพ พิมลภา (พิม) ช่อง 3
ชนิกา สุจริตกุล กากเพชร อุษาวดี (ษา) ช่อง 3
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซิงตึ๊ง -
วรรณิศา ศรีวิเชียร ลายมนุษย์ -
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รักเกิดในตลาดสด กิมฮวย ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 17)
อำภา ภูษิตdouble-dagger นิราศสองภพ จันหอม ช่อง 3
ชนิกา สุจริตกุล นางโจร - ช่อง 3
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ นิราศสองภพ คุณหญิงปริก
สาวิตรี สามิภักดิ์ แรงเงา นพนภา
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ รอยไถ ยายบัว ช่อง 7
2546
(ครั้งที่ 18)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger ดงดอกเหมย หงส์ ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช กษัตริยา พระสนมทองจันทร์ ช่อง 5
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
สุวัจนี ไชยมุสิก นางโชว์ พริม/พริ้ม
อริศรา วงษ์ชาลี เมืองดาหลา สุชาดา (สด) ช่อง 7
2547
(ครั้งที่ 19)
สโรชา วาทิตตพันธ์double-dagger รักแผลงฤทธิ์ ญาดา ช่อง 3
เจมี่ บูเฮอร์ สมปองน้องสมชาย สมชาย / ลินดา (ลิน) ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช แฝดพี่ฝาดน้อง สงัด / เสงี่ยม
ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์ นางสาวจริงใจกับนายแสนดี เปิ้ล ช่อง 7
อริศรา วงษ์ชาลี รักแปดพันเก้า ฟ้า โมเดิร์นไนน์ทีวี
2548
(ครั้งที่ 20)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์double-dagger แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา / ท่านหญิงวิไลเลขา (ท่านหญิงแต้) ช่อง 3
จารุณี สุขสวัสดิ์ กุหลาบสีดำ ปัทมา ช่อง 3
เมย์ เฟื่องอารมย์ เล่ห์ร้าย อุบายรัก กรนันท์ บูรพเกียรติ (เกรซ) ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ เลือดสามสี เรืองอุไร ช่อง 3
วิชุดา พินดั้ม เป็นต่อ บังอร มีแต้ม (เจ๊มิ้นท์)
2549
(ครั้งที่ 21)
สาวิตรี สามิภักดิ์double-dagger ตี๋ตระกูลซ่ง กิมเน้ย ช่อง 3
ธัญญาเรศ รามณรงค์ เรือนรักเรือนทาส โฉมฉาย ช่อง 3
สโรชา วาทิตตพันธ์ นางบาป ภาพิมล (กิ๊ฟ)/คุณกำไล
2550
(ครั้งที่ 22)
จริยา แอนโฟเน่double-dagger มณีดิน ปราย ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ทะเลริษยา ดุจดาว / ไข่มุก ช่อง 5
โฉมฉาย ฉัตรวิไล พฤกษาสวาท - ช่อง 3
รินลณี ศรีเพ็ญ กรุงเทพราตรี อั้ม(วิภาวี)
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ เพียงผืนฟ้า พลอย ช่อง 7
2551
(ครั้งที่ 23)
จารุณี สุขสวัสดิ์double-dagger นิมิตมาร นทีทอง ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ รักซ่อนแค้น ดุจดาว ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม นางทาส สาลี่ ช่อง 7
ชาลิสา บุญครองทรัพย์ บาดาลใจ รังสิตา จารุกูล (อ้อม) ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ สวรรค์เบี่ยง ลีลา โสภณรัตน์
2552
(ครั้งที่ 24)
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกรdouble-dagger ชิงชัง อุ่น ช่อง 5
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หยกลายเมฆ ซู่หลิง ช่อง 3
พนารัตน์ บุนนาค บริษัทบำบัดแค้น พิมพา
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ดงผู้ดี บุหงา รัตนเดชากร
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ แม่หญิง หม่อมมาลัยพรรณ รังษีมาลา (มนต์ทิพย์) ช่อง 7
2553
(ครั้งที่ 25)
รินลณี ศรีเพ็ญdouble-dagger วนิดา พิสมัย ช่อง 3
กมลชนก โกมลฐิติ ไทรโศก บานเย็น ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล กุหลาบไร้หนาม พวงสร้อย / สร้อย ช่อง 5
สินจัย เปล่งพานิช เหนือเมฆ พลตำรวจตรีหญิงนภา ฐานรัฐ ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ไฟอมตะ แม่ โมเดิร์นไนน์ทีวี
2554
(ครั้งที่ 26)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์double-dagger มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 3
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ เฮง เฮง เฮง อาหมวย ช่อง 3
ชุดาภา จันทเขตต์ รอยไหม เม้ย
เมย์ เฟื่องอารมย์ หม่อมบัวเงิน (วัยสาว)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ตลาดอารมณ์ ชโลธร ช่อง 5
2555
(ครั้งที่ 27)
ธัญญาเรศ รามณรงค์double-dagger แรงเงา นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รักคุณเท่าฟ้า จินดา บุญภักดี ช่อง 3
บงกช คงมาลัย สาวน้อย มารศรี ช่อง 5
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ขุนศึก เอื้อยแตง ช่อง 3
โสภิตนภา ชุ่มภาณี ดอกโศก ปรียากมล/สุดจิต ช่อง 5
2556
(ครั้งที่ 28)
อำภา ภูษิตdouble-dagger ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 3
โชติกา วงศ์วิลาศ คุณชายพุฒิภัทร ม.ล.มารตี เทวพรหม / มารตี ช่อง 3
ธัญญา วชิรบรรจง แค้นเสน่หา เฟือง
ดวงดาว จารุจินดา อาญารัก ทองจันทร์ ช่อง 7
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร เรือนเสน่หา คุณเอื้องคำ/เหม่ยฟาง ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
วรัทยา นิลคูหาdouble-dagger สามีตีตรา สายน้ำผึ้ง ชุ่มทองกุล (ผึ้ง) ช่อง 3
กมลเนตร เรืองศรี ลูกทาส บุญเจิม ช่อง 3
ณปภา ตันตระกูล รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน มิซาว่า ไอโกะ
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ อนิลทิตา อนิลทิตา/โฉมสุรางค์ ช่อง 5
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ คือหัตถาครองพิภพ คุณหญิงศรี ช่อง 7
2558
(ครั้งที่ 30)
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์double-dagger เลื่อมสลับลาย ปิ่นปัก มหากิจไพศาล / ปิ่นปัก แสงเนตร (ปิ่น) ช่อง 7
ดวงตา ตุงคะมณี พันล้านพนันรัก ท่านผู้หญิงอุ่นเรือน วงศ์รัตน์ (รัตนวงศ์วรรณ) ทรูโฟร์ยู
พรชิตา ณ สงขลา สุดแค้นแสนรัก อุไร ช่อง 3
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา บางระจัน สไบ
อรจิรา แหลมวิไล จัดรัก..วิวาห์ลวง พรรณรวี มณีพันธ์ (แพต) ช่องวัน 31
2559
(ครั้งที่ 31)
กมลเนตร เรืองศรีdouble-dagger ชาติพยัคฆ์ บัว ช่อง 3
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล เกมริษยา เมษา ช่องเวิร์คพอยท์
รินลณี ศรีเพ็ญ ดวงใจพิสุทธิ์ ชลีกร ช่อง 3
เรวิญานันท์ ทาเกิด พิษสวาท ทิพอาภา พรเลิศวิจิตร/

ทิพย์

ช่องวัน 31
อริศรา วงษ์ชาลี นาคี คำปอง / นางกำนัลคำปอง ช่อง 3
2560
(ครั้งที่ 32)
ทัศนียา การสมนุชdouble-dagger เพลิงพระนาง เจ้านางปิ่นมณี ช่อง 7
กมลชนก เขมะโยธิน ราชินีหมอลำ พิณ ศรีศิลา/ดาราราย ประกายเพชร ช่องวัน 31
นิษฐา จิรยั่งยืน รากนครา เจ้าแม้นเมือง ช่อง 3
สู่ขวัญ บูลกุล Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ แตง จีเอ็มเอ็ม 25
อัญชสา มงคลสมัย กับดักเสน่หา อภิศรา รินโทวี (มายด์) ช่องวัน 31
2561
(ครั้งที่ 33)
ซาร่า เล็กจ์double-dagger ลิขิตรัก The Crown Princess เจ้าหญิงเคธลีน วิลเลียม แอน ฟิลลิปเป (เคธ) ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เจ้าจอมเพ็ญ ช่อง 3
ทาริกา ธิดาทิตย์ ริมฝั่งน้ำ บุษกร พุ่มธรรมรงค์ (บุษ)
มารี เบิร์นเนอร์ เมีย 2018 กันยา ช่องวัน 31
สุษิรา แน่นหนา บุพเพสันนิวาส แม่มะลิ (มารี กีมาร์ / ท้าวทองกีบม้า) ช่อง 3
2562
(ครั้งที่ 34)
ศรีริต้า เจนเซ่นdouble-dagger เพลิงรักเพลิงแค้น อันธิกา ช่อง 3
พิชชาภา พันธุมจินดา กรงกรรม พิไล ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ หัวใจศิลา สีดา ฤทธินาถโกศล ช่องวัน 31
หยาดทิพย์ ราชปาล แรงเทียน รัตติกร จีเอ็มเอ็ม 25
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ บ่วงสไบ แก้ว ช่อง 7
2563
(ครั้งที่ 35)
บุษกร วงศ์พัวพันธ์double-dagger ทุ่งเสน่หา สำเภา สมัครเขตกรณ์ ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ตะวันอาบดาว ช่อแพร เขมวัฒน์ (ช่อ) ช่อง 7
ณปภา ตันตระกูล เกมรักเอาคืน เกศิริน จีเอ็มเอ็ม 25
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง เล่ห์บรรพกาล ปักบุญ จุลโภค, บุญเหลือ, ทิณสร ช่อง 3
อริสรา ทองบริสุทธิ์ เนื้อใน วีณา จีเอ็มเอ็ม 25
2564
(ครั้งที่ 36)
ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เล่ห์ลวง วีนัส เศรษฐณรัญ (วี)​ ช่องวัน 31
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ แม่เบี้ย ไหมแก้ว ช่อง 7
คารีสา สปริงเก็ตต์ ลวงฆ่าล่ารัก ทะเล พีพีทีวี
สาวิกา ไชยเดช ให้รักพิพากษา Dare to Love ทนายคามีเลีย (คามี่) ช่อง 3
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล กระเช้าสีดา รำนำ ช่องวัน 31

สถิติ[แก้]

ได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]

3 ครั้ง


2ครั้ง


เข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]

8 ครั้ง


6 ครั้ง


4 ครั้ง


3 ครั้ง


2 ครั้ง

ตัวละครเข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้ง[แก้]

2 ครั้ง
  • นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) จาก แรงเงา
  • บุญเจิม จาก ลูกทาส
  • แล จาก ทองเนื้อเก้า
  • ย่านิ่ม จาก สายโลหิต
  • เหมเกว่/โรส จาก มงกุฎดอกส้ม