กษัตริยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กษัตริยา
สร้างโดยกันตนา
เขียนโดยทมยันตี (บทประพันธ์)
พัสกร(บทโทรทัศน์)
กำกับโดยนิรัตติศัย กัลย์จาฤก
เอกภพ ตันหยงมาศสกุล
มารุต บุญธรรม
อนุวัฒน์ ถนอมรอด
แสดงนำทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วรัทยา นิลคูหา
อานัส ฬาพานิช
ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก
ผู้ประพันธ์เพลงธีมกษัตริยา และ แม่ของแผ่นดิน ร้องโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กษัตริยา ร้องโดย ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
พระนเรศวรมหาราช ร้องโดย คาราบาว
การผลิต
ความยาวตอน260 ตอน (ตอนละประมาณ 32 นาที)
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 –
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

กษัตริยา เป็นละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงพระมหาจักรพรรดิ เมื่อพระสุริโยทัย สิ้นพระชนม์ในการยุทธหัตถีกับพม่า จนถึงการกอบกู้เอกราชของพระนเรศวรมหาราช โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์นำแสดงในบทพระวิสุทธิกษัตรีย์ มีความยาวในการออกอากาศถึง 260 ตอน โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาค กษัตริยา เป็นเรื่องราวของพระวิสุทธิกษัตรีย์ และเจ้านางสุพรรณกัลยา และภาค อธิราชา หรือ มหาราชกู้แผ่นดิน เป็นเรื่องราวของพระนเรศวรมหาราช โดยเป็นละครที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ จากโครงเรื่องของทมยันตี ผลิตโดย กันตนา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกที่ใช้โรงถ่าย กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ด้วยงบประมาณการสร้างละครถึง 300 ล้านบาท [1]

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้นำละครเรื่องนี้มาออกอากาศซ้ำ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียม มิราเคิล ของกันตนา[ต้องการอ้างอิง]

เรื่องย่อ[แก้]

นักแสดง[แก้]

ปี พ.ศ. 2546
สถานีออกอากาศ ช่อง 5
ผู้จัดละคร กันตนา
บทโทรทัศน์ พัสกร
ผู้กำกับการแสดง นิรัตติศัย กัลย์จาฤก
เอกภพ ตันหยงมาศสกุล
มารุต บุญธรรม
อนุวัฒน์ ถนอมรอด
ฝ่ายกรุงศรีอยุธยา
พระวิสุทธิกษัตรีย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระมหาธรรมราชาธิราช พระมหาธรรมราชา
อนุสรณ์ เดชะปัญญา
เจ้านางสุพรรณกัลยา
เจ้านางสุพรรณกัลยา (วัยเยาว์)
วรัทยา นิลคูหา
ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ (วัยเด็ก)
พระนเรศวรมหาราช (องค์ดำ)
พระนเรศวรมหาราช (องค์ดำ) (วัยเยาว์)
อานัส ฬาพานิช
ปรมัติ ธรรมมล (วัยเด็ก)
สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว)
สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) (วัยเยาว์)
ปิยะรัฐ(กันตะ) กัลย์จาฤก
อเล็กซ์ เรนเดลล์ (วัยเด็ก)
พระมหาจักรพรรดิ มานพ อัศวเทพ
พระราเมศวร ชัยรัตน์ จิตรธรรม
พระมหินทราธิราช อรรถชัย อนันตเมฆ
พระศรีเสาวราช อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้านางเทพกษัตรีย์ ชฎาพร รัตนากร
พระทองจันทร์ ชไมพร จตุรภุช
เจ้านางอินทรเทวี
เจ้านางอินทรเทวี (วัยเยาว์)
พรทิพย์ สกิดใจ
กันตนา กัลย์จาฤก (วัยเด็ก)
เจ้านางพิจิตรจินดา
เจ้านางพิจิตรจินดา (วัยเยาว์)
ณฤทัย หุตาคม
อารดา เลิศเกียรติไพบูลย์ (วัยเด็ก)
เจ้านางมณีจันทร์ สาวิกา กาญจนมาศ
เจ้านางมณีอินทร์ สาวิกา ไชยเดช
พระรัตนมณีเนตร วาสนา สิทธิเวช
พระแก้วฟ้า ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี
พระเดือน
ขวัญฤดี กลมกล่อม
พระศรีจุฬาลักษณ์
นาตยา จันทร์รุ่ง
ขุนนาง คุณท้าว-นางในฝ่ายกรุงศรีอยุธยา
ขุนเมือง ยืนยง โอภากุล
ออกญามหาเสนา ฤทธิ์ ลือชา
ออกญาจักรี นาท ภูวนัย
ออกญาสีหราชเดโชชัย ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย
ออกญาสวรรคโลก ปิยะ ตระกูลราษฎร์
ออกญายมราช นิเวศน์ กันไทยราษฏร์
ออกญารามณรงค์ ปราบ ยุทธพิชัย
ออกญาพระสุนทรสงคราม ธนา สินประสาธน์
พระวรจัน พรสุดา ต่ายเนาว์คง
นางแม้น
พรพรหม สายบัว
นางจง
กรุณา มอริส
นางสุข
พุทธชาด พงศ์สุชาติ
ออกพระเพชรรัตน์ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ฝ่ายกรุงหงสาวดี
พระเจ้าบุเรงนอง สันติสุข พรหมศิริ
เจ้านางตะเกงจี
กาญจนา จินดาวัฒน์
เจ้านางจันทรา
คนางค์ ดำรงหัด
เจ้านางเชงทะเว
นวลปรางค์ ตรีชิต
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ
เจ้านางตองสี
ชนานา นุตาคม
เจ้านันทบุเรง
อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์
เจ้านางศุภยา
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
เจ้ามังกะยอชวา
อภิชาติ พัวพิมล
เจ้านางสุวนันทา
อมราพร สุดสายเนตร
เจ้าสุวรรณฉัตร
สุทธิพร เมธา
เจ้ามังนรธาสอ
ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม
เจ้านางมิ่งแก้ว วาสนา พูนผล
เจ้านางนันทวดี
รัชนี ศิระเลิศ
เจ้านางตองชเว ศิริวรรณ สกุล
ขุนวังเมงเยสีหตู พงศนารถ วินศิริ
นายทอเรส ปีเตอร์ อิเกรกสัน
เจ้ามังกะยอชวา (วัยเยาว์) พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
ขุนนาง คุณท้าว-นางในฝ่ายกรุงหงสาวดี
พระราชบิดาในเจ้านางเชงทะเว สุเชาว์ พงษ์วิไล
นางเม้ย ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล
นางบา ประไพ สิโนทก
พระมาตุจฉาในเจ้านางจันทรา พอเจตน์ แก่นเพชร
สมิงโยคะราช ทอม ดันดี
ฝ่ายกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง
พระเจ้าไชยเชษฐา ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
เจ้านางอุ่นคำ ภรผกา เสียงสมบุญ
เจ้านางแสนหล้า ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา
ฝ่ายนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
พระราชบิดาในเจ้านางมิ่งแก้ว ไกรสีห์ แก้ววิมล
เจ้านางยอดคำทิพย์ วนิษฐา วัชโรบล
เจ้านางวิสุทธิเทวี

อ้างอิง[แก้]