ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
| buddharupa = [[ปางห้ามสมุทร|พระพุทธรูปปางห้ามญาติ]]
| signature =
}}
 
== สมเด็จพระบรมราชชนกแห่งราชวงศ์สุราลัย==
 
{{บทความคัดสรร}}
{{infobox royalty
| name = [[ชื่อ|สมเด็จพระสมณการณ มไหยสูนราชพิมาน พระบรมราชชนก]]
| title = พระบรมราชชนก
| image =
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2523|06|23|พรรษา}}
| birth_place = [[ละคร|จังหวัดสุราลัย]]
| death_date =
| death_place =
| succession =
| reign-type =
| reign =
| father = [[ชื่อ|สมเด็จพระอัยกา ศรีน้อยจันทรแสน]]
| mother = [[ชื่อ|สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า ศรีเวียงบูรณการณ]]
| spouse-type = พระชายา
| spouse = [[ชื่อ|สมเด็จพระศรีสุทธาทิพยทราบรมราชชนนี]]
| issue = • [[ชื่อ|พระบาทสมเด็จพระสนธยเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<br />• [[ชื่อ|สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจิรายุพลวรเดช]]<br />• [[ชื่อ|สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าอุรัสยกาญวดี]]
| dynasty = [[ละคร|สุราลัย]]
|signature =
}}

รายการนำทางไซต์