ผู้ใช้:กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ Vladimir Putin at APEC Summit in Thailand 19-21 October 2003-12.jpgกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน
  โครงการวิกิพีเดีย
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  29 เมษายน พ.ศ. 2563
  (3 ปี 36 วัน)
  ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
  ถัดไป นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
  โครงการวิกิพีเดียพระมหากษัตรย์
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
  (3 ปี 34 วัน)
  ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
  โครงการวิกิประเทศไทย
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  (3 ปี 1 วัน)
  ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
  โครงการวิกิอิสริยาภรณ์
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (3 ปี 7 วัน)
  ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
  โครงการวิกิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิง
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (2 ปี 229 วัน)
  ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
  โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์
  อยู่ในวาระ
  เริ่มดำรงตำแหน่ง
  20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (2 ปี 227 วัน)
  ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (19 ปี)
  ไทยจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
  บิดา คณนาถ วรโชติเมธานนท์
  มารดา ชนิสรา วรโชติเมธานนท์
  ศาสนา พุทธ

  โครงการวิกิ[แก้]

  Russian Imperial Crown.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
  A coloured voting box.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิการเมือง
  Crystal kthememgr.svgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
  MontreGousset001.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิประวัติศาสตร์
  ContinentAsia.svgผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
  โครงการวิกิทวีปเอเชีย
  V&AGarden.jpgผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
  โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  • พ.ศ. 2563

  Order of Lenin.svg
  Order of Lenin ribbon bar.png

  เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
  ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ

  แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  ดาวเกียรติยศ[แก้]

  • พ.ศ. 2563
  Order of Asia Barnstar.svg ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย

  Barnstar of Socialist Heraldry.svg

  ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต

  ผลงาน[แก้]

  ผู้สร้างบทความในวิกิพีเดีย

  ลำดับ บทความ วาระ หมายเหตุ
  1 ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยุบ
  2 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (3 ปี 0 วัน)

  การมีส่วนร่วม[แก้]

  การมีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ดังนี้

  พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก[แก้]

  นักแสดง[แก้]

  ละคร/ซีรีย์[แก้]

  การศึกษา[แก้]

  การเมืองการปกครอง[แก้]

  กีฬาและนันทนาการ[แก้]

  ธงประจำพระองค์[แก้]

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  • Royal Flag of Princess Soamsavali.svg

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

  ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
  1
  Order of the Rajamitrabhorn (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
  2
  Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
  3
  Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
  4
  Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
  5
  Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
  6
  Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
  7
  Order of Rama 1st Class ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
  8
  Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
  9
  Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
  10
  Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
  11
  Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
  12
  Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
  13
  Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
  14
  Order of Rama 2nd Class ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
  15
  Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
  16
  Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
  17
  Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
  18
  Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
  19
  Order of Rama 3rd Class ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
  20
  Vallabhabhorn Order ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
  21
  Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
  22
  Order of Rama 4th Class ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
  23
  Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
  24
  Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
  25
  Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
  26
  Order of Ramkeerati (Thailand) ribbon.png
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
  27
  Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
  28
  Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
  29
  Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
  30
  Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
  31
  Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
  32
  Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
  33
  Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
  34
  Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
  35
  Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
  36
  Vajira Mala Order ribbon.png
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

  พระมหากษัตริย์ไทย[แก้]

  สยามมกุฏราชกุมาร[แก้]

  สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารของประเทศไทย ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยสยามมกุฎราชกุมารจะดำรงพระยศนี้ไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะสวรรคตหรือสละราชสมบัติ

  สยามมกุฎราชกุมาร
  Crown Prince's Standard of Thailand.svg
  ธงเยาวราชใหญ่ประจำพระอิสริยยศ
  ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
  "ว่าง"

  ตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
  สมาชิกของราชวงศ์จักรี
  จวนวัง
  ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
  วาระตลอดพระชนม์ชีพหรือจนกว่าจะสืบราชสมบัติ
  ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
  สถาปนา14 มกราคม พ.ศ. 2429

  พระอิสริยยศนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 เพื่อเป็นรัชทายาทแทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาทรงแต่งตั้งไว้แล้ว

  รายพระนามสยามมงกุฏราชกุมารไทย[แก้]

  สยามบรมราชกุมารี[แก้]

  สยามบรมราชกุมารี เป็นพระอิสริยยศขัตติยราชกุมารีของประเทศไทย นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สถาปนาพระอิสริยยศที่สยามบรมราชกุมารี แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จึงเป็นพระเกียรติยศที่สูงยิ่ง “สมเด็จพระ” ในที่นี้เป็นอิสริยยศพิเศษ ระดับเดียวกับสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นอกจากนี้ยังทรงได้อิสริยยศพิเศษเป็น “สยามบรมราชกุมารี” ให้ทรงรับพระราชบัญชาเสมอกรมพระราชวังหลัง รับพระราชทานสัปตปฎลเศวตฉัตร

  สยามบรมราชกุมารี
  Standard of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn (since 5 May 2019).svg
  ธงเฉพาะพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  Princess Maha Chakri Sirindhorn 2010-12-7 (cropped1).jpg
  ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน
  การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
  สมาชิกของราชวงศ์จักรี
  จวนวังสระปทุม
  ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
  วาระตลอดพระชนม์ชีพ
  ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์นี้ กอปรด้วยพระจรรยามารยาท เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการ เป็นที่รักใคร่นับถือ ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณกันอยู่โดยทั่ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น ให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น)

  พระบรมราชชนก[แก้]

  พระบรมราชชนนี[แก้]

  พระบรมราชินีนาถ[แก้]

  พระบรมราชินีนาถ
  Boromrajawong Yai Flag of Thailand.svg
  ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ประจำพระอิสริยยศในปัจจุบัน

  Standard of the Queen of Siam.svg
  ธงราชินีธงพระอิสริยยศของไทย พ.ศ. 2440 - 2453

  Standard of HM Queen Sirikit the Queen Mother of Thailand.svg

  ธงเฉพาะพระองค์"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
  ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (4 ปี 30 วัน)
  การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  สมาชิกของราชวงศ์จักรี
  จวนวัง
  ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
  วาระตลอดพระชนม์ชีพ
  ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
  สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2440

  พระบรมราชินี[แก้]

  สมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย
  Queen's Standard of Thailand.svg
  ธงราชินีใหญ่ประจำพระราชอิสริยยศ
  Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpg
  ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (4 ปี 31 วัน)
  การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  จวนพระราชวังดุสิต
  ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
  ผู้ประเดิมตำแหน่งภุมมาวดีเทวี

  พระบรมราชเทวี[แก้]

  สมเด็จพระบรมราชเทวี
  Standard of Siamese Royal Family.svg
  ธงเยาราชธวัชประจำพระราชอิสริยยศ
  ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
  "พ้นสมัยสถาปนาพระอิสริยยศ"
  การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
  จวนพระราชวังดุสิต
  ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
  ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

  รายพระนามพระบรมราชเทวี[แก้]

  การศึกษา[แก้]

  ระดับ วาระ หมายเหตุ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จบการศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (3 ปี 358 วัน) กำลังศึกษาต่อ

  กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์[แก้]

  ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย

  โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563
  รายละเอียดการแข่งขัน
  ประเทศเจ้าภาพประเทศไทย
  วันที่14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
  ทีม36 ทีม
  สถานที่โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์
  อันดับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
  ชนะเลิศโรงเรียนเทศบาล 3
  รองชนะเลิศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
  อันดับที่ 3โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

  รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]

  ผ่านเข้าสู่รอบสอง

  สาย A

  ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

  อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย ต่าง หมายเหตุ
  1 ตาเบาวิทยา 2 2 0 0 6 10 6 4 ผ่านเข้าสู่รอบสอง
  2 หนองสนิทวิทยา 2 1 0 1 3 13 2 11 จับสลากเข้ารอบสอง
  3 แร่วิทยา 2 0 0 2 0 3 14 -11 ตกรอบ

  โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

  ว/ด/ป คู่ที่ เวลา สาย รอบ คู่แข่งขัน
  14 กันยายน 2563 1 15.00 A แรก หนองสนิทวิทยา 4 - 5 ตาเบาวิทยา
  19 กันยายน 2563 21 15.00 A แรก ตาเบาวิทยา 5 - 2 แร่วิทยา
  20 กันยายน 2563 36 20.00 A แรก แร่วิทยา 1 - 9 หนองสนิทวิทยา

  ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยา[แก้]

  ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
  ฉายาม่วงขาว
  หัวหน้าผู้ฝึกสอนพัชรา แท่นแก้ว
  กัปตันจิรสิน สำคัญยิ่ง
  ทำประตูสูงสุด พนาทรัพย์ ขุมทอง (3)
  สนามเหย้าโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
  ผลงานดีที่สุด เหรียญเงิน

  ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยา เป็นตัวแทนของตำบลหนองสนิทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กีฬาสพม.33 เกมส์

  ผลการแข่งขันปี2563[แก้]

  # รายการ วันที่ สถานที่ คู่แข่ง ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
  1. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 19 กันยายน 2563 สนามกีฬาศรีณรงค์, จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนตาเบาวิทยา 5 - 4 แพ้
  2. 25 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแร่วิทยา 9 - 1 ชนะ

  ประวัติการแข่งขัน[แก้]

  กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์

  • ไทย 2016 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2018 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2020 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2021 :

  กีฬาสพม. 33เกมส์

  • ไทย 2016 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2018 : รอบก่อนรองชนะเลิศ
  • ไทย 2019 : รอบก่อนรองชนะเลิศ
  • ไทย 2020 :

  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลเมืองลีง ต่อต้านยาเสพติด

  • ไทย 2019 : เหรียญทองแดง
  • ไทย 2020 :

  หนองสนิทรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

  • ไทย 2018 : เหรียญเงิน
  • ไทย 2019 : ไม่ได้จัดการแข่งขัน
  • ไทย 2020 :

  ผู้เล่นชุดปัจจุบัน[แก้]

  รายชื่อผู้เล่น 13 คน สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563

  • หัวหน้าผู้ฝึกสอน พัชรา แท่นแก้ว
  0#0 ตำแหน่ง ผู้เล่น วันเกิด (อายุ) ลงเล่น ประตู สโมสร
  19 1GK สนธยา บูรณะ (2003-10-10) 10 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (19 ปี) 2 0

  6 2DF จิรสิน สำคัญยิ่ง (2002-09-18) 18 กันยายน ค.ศ. 2002 (20 ปี) 2 0
  18 2DF ศิราวุฒิ ไขขุนทด (2004-06-19) 19 มิถุนายน ค.ศ. 2004 (18 ปี) 1 0

  10 3MF ธนวัฒน์ วิเศษ (2002-07-18) 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (20 ปี) 2 2
  17 3MF ยุทธภูมิ พวงมาลัย (2003-11-17) 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 (19 ปี) 2 2
  9 3MF อภิวัฒน์ อินทร์งาม (2002-11-24) 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 (20 ปี) 2 0
  77 3MF ภูริตนันท์ มิตรมาต (2004-10-21) 21 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (18 ปี) 1 1
  54 3MF ศิริวัฒน์ ทองแม้น (2004-05-07) 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 (19 ปี) 1 1

  7 4FW นิรัติศัย สมหวัง (2003-05-22) 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 (20 ปี) 2 2
  49 4FW พนาทรัพย์ ขุมทอง (2004-09-27) 27 กันยายน ค.ศ. 2004 (18 ปี) 2 3
  11 4FW ชัยวัฒน์ พัลวัลย์ (2003-10-21) 21 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (19 ปี) 2 2
  99 4FW บูรพา เงางาม (2005-07-05) 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 (17 ปี) 1 0
  27 4FW ชัญกาญจน์ สมหวัง (2003-03-27) 27 มีนาคม ค.ศ. 2003 (20 ปี) 1 0

  อดีตผู้เล่น[แก้]

  1.พิเชษฐ์ กองทุน
  2.เอกอำพล พรมทะเล
  3.ภูมินทร์ เพิ่มผล
  4.คฑาวุฒิ ศิรินัยน์
  5.ชัยยา ละอองทอง
  6.รุ่งอนันต์ เสาวดาล
  7.ขวัญชัย ทาทอง
  8.จักรินทร์ ทาทอง
  

  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท (ฟุตบอล)[แก้]

  การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำลบลหนองสนิท "หนองสนิทร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

  การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประจำปี 2563
  " หนองสนิทรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด "
  รายละเอียดการแข่งขัน
  ประเทศเจ้าภาพประเทศไทย
  วันที่10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  ทีม10 ทีม
  สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
  อันดับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
  ชนะเลิศ-
  รองชนะเลิศ-
  อันดับที่ 3-
  อันดับที่ 4-

  รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]

  รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]

  ผ่านเข้าสู่รอบสอง

  สาย A

  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ประเภททีมชาย

  กลุ่มเอ[แก้]

  อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน การผ่านเข้ารอบ
  1. สนิท 1 - 1 0 0 1 0 0
  2. สำโรง 10 2 1 1 0 7 1 6 4
  3. โนนงิ้ว 3 0 3 0 4 3 1 3
  4. หนองกับ 2 1 1 0 5 0 5 4
  5. หนองสนิท 2 - 0 2 0 11 -11 0

  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประเภททีมชาย

  ว/ด/ป คู่ที่ เวลา สาย รอบ คู่แข่งขัน
  10 ตุลาคม 2563 1 09.30 A แรก หนองสนิท 0 - 6 สำโรง10
  5 15.30 A แรก สนิท 3 - 3 โนนงิ้ว
  11 ตุลาคม 2563 9 13.00 A แรก หนองกับ 0 - 1 โนนงิ้ว
  17 ตุลาคม 2563 13 09.30 A แรก หนองสนิท 0 - 5 หนองกับ
  17 15.30 A แรก โนนงิ้ว 1 - 1 สำโรง10
  23 ตุลาคม 2563 21 13.00 A แรก สนิท - หนองกับ
  24 ตุลาคม 2563 25 13.00 A แรก หนองกับ - สำโรง10
  29 15.30 A แรก โนนงิ้ว - หนองสนิท
  25 ตุลาคม 2563 33 13.00 A แรก สนิท - หนองสนิท
  31 ตุลาคม 2563 37 09.30 A แรก สนิท - สำโรง10

  กลุ่มบี[แก้]

  อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน การผ่านเข้ารอบ
  1. ขวาว 1 1 0 0 4 2 2 3
  2. วารไพรศรี 2 2 0 0 5 0 5 6
  3. สำโรง3 2 1 0 1 10 4 6 3
  4. ไผ่ 2 - 0 2 0 11 -11 0
  5. สำโรงน้อย 1 - - 1 0 3 -3 0

  อันดับการแข่งขัน[แก้]

  สนิท FC (ฟุตบอล)[แก้]

  สนิท FC (ประเภททีมชาย)
  ฉายาเขียวเหลือง
  สนามเหย้าสนามกีฬาบ้านสนิท หมู่1
  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท
  เข้าร่วม22 (ครั้งแรกใน 1998)
  ผลงานดีที่สุด เหรียญทองแดง

  ผลการแข่งขันปี2563[แก้]

  # รายการ วันที่ สถานที่ คู่แข่ง ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
  1. การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 10 ตุลาคม 2563 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 3 - 3 เสมอ
  2. 23 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
  3. 25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
  4. 31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน

  ประวัติการแข่งขัน[แก้]

  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

  • ไทย 2010 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2011 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2012 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2013 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2014 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2915 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2016 : อันดับ4
  • ไทย 2017 : เหรียญทองแดง
  • ไทย 2018 : อันดับ4
  • ไทย 2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2020 :


  ผู้เล่นชุดปัจจุบัน[แก้]

  # ตำแหน่ง ผู้เล่น ลงเล่น ประตู หมายเลข หมายเหตุ
  1. GK อัฟ 0 0 1
  2. GK ปาก 1 0 0
  3 DF ชัช 1 0 4
  4 DF กีตาร์ 1 0 3
  5 DF ปลื้ม 1 0 6
  6 DF กลิ้ง 1 0 19
  7 DF นัด 0 0
  8 MF อาร์ท 1 1 10
  9 MF ฟีฟ่า 1 0 18
  10 MF วิทย์ 1 1 8
  11 MF นาย 1 0 21
  12 MF เคน 0 0 9
  13 FW ต้อง 1 0 15
  14 FW โซ 1 1 7
  15 FW คิม 1 0 17
  16 FW ลี 1 0 11

  อดีตผู้เล่น[แก้]

  # ตำแหน่ง ผู้เล่น หมายเหตุ
  1. GK ไนท์
  2. GK ยง
  3. GK ปอม
  4. DF แมน
  5. DF จ๋อ
  6. DF แก๋ม
  7. DF จีโหล
  8. MF คิง
  9. MF จิ
  10. MF นุ
  11. FW

  สนิท FC (ตะกร้อ)[แก้]

  สนิท FC (ประเภททีมชาย)
  ฉายาเขียวเหลือง
  สนามเหย้าสนามกีฬาบ้านสนิท
  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท
  เข้าร่วม22 (ครั้งแรกใน 1998)
  ผลงานดีที่สุด เหรียญทอง

  ประวัติการแข่งขัน[แก้]

  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

  • ไทย 2010 : เหรียญทอง
  • ไทย 2011 : เหรียญทอง
  • ไทย 2012 : เหรียญทอง
  • ไทย 2013 : เหรียญทอง
  • ไทย 2014 : เหรียญทอง
  • ไทย 2915 : เหรียญทอง
  • ไทย 2016 : เหรียญทอง
  • ไทย 2017 : เหรียญทอง
  • ไทย 2018 : เหรียญทอง
  • ไทย 2019 : อันดับ4
  • ไทย 2020 :

  ผลการแข่งขันปี2563[แก้]

  วันที่ รายการ สนาม คู่แข่ง ผลการแข่งขัน
  10 ตุลาคม 2563 กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 2563 ไทย สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 0-2 แพ้
  18 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
  25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
  31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน

  สนิท FC (วอลเลย์บอล)[แก้]

  วอลเลย์บอลชายบ้านสนิท
  ชื่อเต็มวอลเลย์บอลชายบ้านสนิท หมู่1
  ชื่อสั้นบ้านสนิท
  ฉายาเขียวเหลือง
  ก่อตั้งพ.ศ. 2554
  สนามสนามกีฬาบ้านสนิท หมู่1
  จังหวัดสุรินทร์, ประเทศไทย
  (ความจุ: 300)
  ประธานไทย สังวร ศรีเพชร

  วอลเลย์บอลชายบ้านสนิท หมู่1 เป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลในตำบลหนองสนิท


  เกียรติประวัติและผลงาน[แก้]

  กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

  • ไทย 2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2018 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
  • ไทย 2020 :

  ตำแหน่งหลัก[แก้]

  • อ้างอิงจากการแข่งขัน: กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ปี2563
  บ้านสนิท หมู่1

  ผลการแข่งขันปี2563[แก้]

  วันที่ รายการ สนาม คู่แข่ง ผลการแข่งขัน
  10 ตุลาคม 2563 กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 2563 ไทย สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 0-2 แพ้
  23 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
  25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
  31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน