สัปตปฎลเศวตฉัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัปตปฎลเศวตฉัตร

สัปตปฎลเศวตฉัตร เป็นฉัตรขาวเจ็ดชั้น ประกอบขึ้นจากการสมาสระหว่างสี่คำ คือ สัปต หมายถึง เจ็ด, ปฎล หมายถึง ชั้น, เศวต หมายถึง สีขาว และ ฉัตร หมายถึง ร่มที่มีลักษณะซ้อนกันหลายชั้น เป็นเครื่องยศสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง อาทิ พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้รับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนก, สมเด็จพระบรมราชชนนี, สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมราชกุมารี, พระบรมราชาธิบดีนครเชียงใหม่[1] ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานเป็นพิเศษ

สัปตปฏลเศวตฉัตร มีลักษณะเป็นฉัตรผ้าทรงกลม 7 ชั้น สูง 4.55 เมตร คันฉัตรทำด้วยสแตนเลส ทาด้วยสีทอง กำพูเป็นไม้กลึงแกะสลักปิดทอง ระบายของฉัตรแต่ละชั้น เป็นผ้าลินินสีขาว ทับซ้อนกัน 3 ชั้น โดยไล่ระดับกัน ชายผ้าทุกชั้น ขลิบแถบดิ้นสีทองโดยรอบ ที่โครงระบายฉัตรชั้นที่ 1 ห้อยดอกจำปาสีทอง 8 สาย สายละ 8 ดอก ส่วนยอดฉัตรเป็นไม้กลึงปิดทอง 1.16 เมตร[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. อาณาจักรล้านนา กำเนิดและการล่มสลาย :พระบารมีปกเกล้า ยุพราชวิทยาลัย 100 ปีนามพระราชทาน หน้า 50
  2. บรรยายโดยวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน