ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{ชื่ออื่น|||พระยาราชวังสัน}}
'''พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) ''' ([[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2429]] - [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2482]]) <ref>เกิดวังปารุสก์ พระนิพนธ์ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์</ref> อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงกลาโหม]]
 
พลเรือโท พระยาราชวังสัน มีนามเดิมว่า ศรี กมลนาวิน เกิดที่ตำบลบ้านท่าจีน อำเภอเมือง [[จังหวัดสมุทรสาคร]] เป็นบุตรนายเล็ก-นางจู กมลนาวิน เป็นพี่ชายของ [[หลวงสินธุสงครามชัย]] (สินธุ์ กมลนาวิน) <ref name="navy">[http://www.navy.mi.th/navic/document/830801d.html ประวัติและผลงานโดยสังเขปของพลเรือโท พระราชวังสัน (ศรีกมลนาวิน) หน้า 4]</ref> สมรสกับ นางสาวถนอมศรี วีระศิริ (นางถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ ) เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาเมื่อนางถนอมศรีถึงแก่กรรม จึงสมรสกับ นางสาว ระจิตร วีระศิริ (คุณหญิงระจิตร ราชวังสัน) น้องสาวภรรยา
พลเรือโท พระยาราชวังสัน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ [[กรุงลอนดอน]] ระหว่าง พ.ศ. 2478-2482 <ref>[http://www.thaiembassyuk.org.uk/list_amb.html รายนามเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน]</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}