อันดับมหาเศรษฐีไทย

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้ คือ อันดับมหาเศรษฐีไทย ข้อมูลจากนิตยสารฟอร์บส์ ในปี พ.ศ. 2562[1]

หน่วย:ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ชื่อ - ธุรกิจ พ.ศ.
2562
1 ธนินท์ เจียรวนนท์ และครอบครัว
ธุรกิจ : เครือเจริญโภคภัณฑ์
และอีกหลายธุรกิจ
15,200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 5 แสนล้านบาท[2]
2 เจริญ สิริวัฒนภักดี
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14,500 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 4.64 แสนล้านบาท
3 อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
คิง เพาเวอร์
5,900 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.88 แสนล้านบาท
4 สุเมธ เจียรวนนท์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
4,500 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.44 แสนล้านบาท
5 จรัญ เจียรวนนท์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
4,400 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.4 แสนล้านบาท
6 มนตรี เจียรวนนท์
เครือเจริญโภคภัณฑ์
4,400 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.4 แสนล้านบาท
7 สารัชถ์ รัตนาวะดี
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4,400 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.4 แสนล้านบาท
8 วาณิช ไชยวรรณ
เจ้าของธุรกิจประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3,300 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.05 แสนล้านบาท
9 ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
เจ้าของกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3,300 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1.05 แสนล้านบาท
10 สมโภชน์ อาหุนัย
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2,500 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 8 หมื่นล้านบาท

อ้างอิง