รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธนาคารของประเทศไทย)

รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารกลาง[แก้]

รหัส1 ธนาคาร ก่อตั้ง หมายเหตุ SWIFT2
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 เดิมคือ สำนักงานธนาคารชาติไทย BOTH

องค์กรทางการธนาคาร[แก้]

ธนาคารพาณิชย์ไทย[แก้]

รหัส1 ธนาคาร ก่อตั้ง ประเภท หมายเหตุ SWIFT2 สินทรัพย์รวม
002 ธนาคารกรุงเทพ 2487 บริษัทมหาชน
SET: BBL
BKKB
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2488 บริษัทมหาชน
SET: BAY
AYUD
004 ธนาคารกสิกรไทย 2488 บริษัทมหาชน
SET: KBANK
KASI
069 ธนาคารเกียรตินาคิน 2548 บริษัทมหาชน
SET: KKP
เดิมคือ บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) KKPB
022 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 2552 บริษัทมหาชน
SET: CIMBT
เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เมื่อ 4 พ.ค. 2552 UBOB
011 ธนาคารทหารไทย 2499 บริษัทมหาชน
SET: TMB
ในอดีตกองทัพไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ TMBK
067 ธนาคารทิสโก้ 2548 บริษัทมหาชน
SET: TISCO
เดิมคือ บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 10
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2449 บริษัทมหาชน
SET: SCB
เดิมชื่อธนาคารสยามกัมมาจล และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ (พ.ศ. 2482) SICO
071 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 2547 บริษัทมหาชน ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เดิมคือ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด (ก่อตั้ง พ.ศ. 2513) 10
065 ธนาคารธนชาต 2545 บริษัทมหาชน
SET: TCAP
เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) THBK
024 ธนาคารยูโอบี 2548 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 พฤษภาคม 2549 UOVB
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2548 บริษัทมหาชน
SET: LHBANK
เปลี่ยนสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2554 10
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2548 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2548 SCBL
006 ธนาคารกรุงไทย 2509 บริษัทมหาชน
SET: KTB
รัฐวิสาหกิจไทย ก่อตั้งโดยควบรวมกิจการธนาคารมณฑล ธนาคารเกษตร (พ.ศ. 2509) และธนาคารมหานคร (พ.ศ. 2541) KRTH
098 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2545 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล เดิมคือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม SMEB
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2486 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ BAAC
035 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2536 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล EXTH
030 ธนาคารออมสิน 2456 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล GSB
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2496 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล 10
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2545 รัฐวิสาหกิจไทย ธนาคารของรัฐบาล TIBT
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 2553 บริษัทมหาชน
SET: ICBC
เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารสินเอเซียเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ICBK

ธนาคารในอดีต[แก้]

ธนาคารในอดีต ในที่นี้หมายรวมถึง ปิดกิจการ เปลี่ยนชื่อ หรือยุบรวมกิจการกับธนาคารอื่น

รหัส1 ธนาคาร ก่อตั้ง ปิดกิจการ ประเภท หมายเหตุ SWIFT2 สินทรัพย์รวม
072 ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย 2549 2550 บริษัทมหาชน โอนกิจการไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10
ธนาคารสิงขร 2493 2493 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารศรีนคร 10
021 ธนาคารศรีนคร 2493 2545 บริษัทมหาชน เดิมชื่อธนาคารสิงขร ต่อมายุบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย 10
015 ธนาคารนครหลวงไทย 2484 2554 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต SITY
ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 2482 2519 บริษัทมหาชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย (พ.ศ. 2519) 10
ธนาคารเอเชีย 2519 2541 บริษัทมหาชน เดิมชื่อธนาคารแห่งเอเชีย เพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย (พ.ศ. 2519) และยุบรวมกับธนาคารยูโอบีรัตนสิน โดยใช้ธนาคารเอเชียเป็นแกนหลัก และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารยูโอบี ในปี พ.ศ. 2547 10
ธนาคารแหลมทอง 2491 2541 บริษัท ยุบรวมกับธนาคารรัตนสิน 10
ธนาคารรัตนสิน 2541 2542 ธนาคารของรัฐบาล ควบรวมเอากิจการธนาคารแหลมทอง ในปี พ.ศ. 2541 และขายกิจการให้ธนาคารยูไนเต็ดฯ ในปี พ.ศ. 2542 เปลื่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 10
019 ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 2542 2548 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบี 10
012 ธนาคารไทยทนุ 2492 2547 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ในปี พ.ศ. 2542 และยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ในปี พ.ศ. 2547 10
ธนาคารตันเปงชุน 2477 2503 ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพัฒนา (พ.ศ. 2503) 10
ธนาคารไทยพัฒนา 2503 2520 เดิมชื่อธนาคารตันเปงชุน ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารมหานคร (พ.ศ. 2520) 10
013 ธนาคารมหานคร 2520 2541 บริษัท เปลื่ยนชื่อมาจากธนาคารไทยพัฒนา (พ.ศ. 2520) ต่อมายุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ. 2541 10
070 ธนาคารสินเอเซีย 2548 2553 บริษัทมหาชน ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ACLX
068 ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย 2550 2552 บริษัทมหาชน เดิมคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกอินเวสต์เมนท์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10
ธนาคารมณฑล 2485 2509 ยุบรวมกับธนาคารเกษตร จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย" 10
ธนาคารเกษตร 2492 2509 ยุบรวมกับธนาคารมณฑล จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย" 10
ธนาคารหวั่งหลีจัน 2476 2516 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี 10
ธนาคารหวั่งหลี 2516 2528 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารนครธน (พ.ศ. 2528) 10
ธนาคารนครธน 2528 2542 เดิมชื่อธนาคารหวั่งหลี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 10
007 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 2542 2548 เดิมชื่อธนาคารนครธน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SCNB
ธนาคารสหธนาคาร 2492 2541 ยุบรวมและเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยธนาคาร UBOB
ธนาคารไทยธนาคาร 2541 2552 เดิมมีชื่อว่า ธนาคารสหธนาคาร (จนถึงปี 2541) และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ในปี 2552) UBOB
003 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 2487 2541 แปรสภาพเป็นบริษัทลูกหนี้ (ล้มละลายปี พ.ศ. 2548) และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย (เฉพาะสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินฝากลูกค้าเดิม) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (เฉพาะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ) 10
ธนาคารเอเชียทรัสต์ 2493 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสยาม 10
016 ธนาคารสยาม 2527 2530 ปิดกิจการ และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย 10

สาขาและสำนักงานตัวแทนธนาคารต่างชาติ[แก้]

 • โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
 • ซิตี้แบงค์,
 • ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • เอช เอส บี ซี, HSBC
 • ดอยซ์แบงก์
 • เจพี มอร์แกน เชส,
 • คาลิยง, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 • เอเอ็นเอ
 • อินเดียนโอเวอร์ซีส์, Indian Overseas Bank
 • เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี., ABN AMRO Bank N.V.
 • อาร์ เอช บี, RHB Bank Berhad
 • โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศจีน, Oversea-Chinese Banking Corporation
 • มิซูโฮ คอร์ปอเรต, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
 • โนวาสโกเทีย, Scotiabank (Bank of Nova Scotia)
 • บีเอ็นพี พารีบาส์
 • โซซิเยเต้ เจเนราล,

หมายเหตุ[แก้]

 1. รหัสสถาบันการเงินเป็นเลขสามหลัก ใช้สำหรับระบบชำระเงินภายในประเทศ
 2. SWIFT Code ใช้สำหรับระบบชำระเงินระหว่างประเทศ แสดงเฉพาะ 4 ตัวแรก
 3. ประเทศไทยไม่ใช้ระบบ IBAN และไม่มี Routing transit number ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินมีเพียงชื่อหรือรหัสธนาคารและเลขบัญชีเท่านั้น (แต่ละธนาคารมีความยาวเลขบัญชีไม่เท่ากัน)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]