เส้นเวลาการระบาดทั่วของโควิด-19

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในมณฑลซึ่งยืนยันแล้ว:
  11 มกราคม 2563
  20 มกราคม 2563
  21 มกราคม 2563
  22 มกราคม 2563
  23 มกราคม 2563
  25 มกราคม 2563
  29 มกราคม 2563

บทความนี้เป็นลำดับเวลาและวิทยาการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019[1] ซึ่งทำให้เกิดการระบาดทั่วใน พ.ศ. 2562–2563นครอู่ฮั่น ประเทศจีน และอาจไม่ครอบคลุมไปถึงการตอบสนองและมาตรการสำคัญซึ่งกำลังดำเนินอยู่ทั้งหมด

ลำดับเวลาผู้ติดเชื้อในจีนแผ่นดินใหญ่[แก้]

ผู้ป่วย COVID-19 ใน ประเทศจีน  ()
     เสียชีวิต        รักษาหาย        ผลตรวจยืนยัน        วินิจฉัยทางคลินิก (C.D.)        ผลยืนยันหรือ C.D.
201920192020202020212021
ธ.ค.ธ.ค.
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค.พ.ย.พ.ย.ธ.ค.ธ.ค.
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.
15 วันล่าสุด15 วันล่าสุด
วันที่
กรณีผู้ป่วย
(ไม่รวม C.D.)
กรณีผู้ป่วย
(รวม C.D.)
2019-12-31
27(n.a.)
27(=)
2020-01-03
44(+63%)
2020-01-04
44(=)
2020-01-05
59(+34%)
2020-01-10
41(n.a.)
41(=)
2020-01-14
41(=)
2020-01-15
41(=)
2020-01-16
45(+9.7%)
2020-01-17
62(+38%)
2020-01-18
121(+95%)
2020-01-19
198(+64%)
2020-01-20
291(+47%)
2020-01-21
440(+51%)
2020-01-22
571(+30%)
2020-01-23
830(+45%)
2020-01-24
1,287(+55%)
2020-01-25
1,975(+53%)
2020-01-26
2,744(+39%)
2020-01-27
4,515(+64%)
2020-01-28
5,974(+32%)
2020-01-29
7,711(+29%)
2020-01-30
9,692(+26%)
2020-01-31
11,791(+22%)
2020-02-01
14,380(+22%)
2020-02-02
17,205(+20%)
2020-02-03
20,438(+19%)
2020-02-04
24,324(+19%)
2020-02-05
28,018(+15%)
2020-02-06
31,161(+11%)
2020-02-07
34,546(+11%)
2020-02-08
37,198(+7.7%)
2020-02-09
40,171(+8.0%)
2020-02-10[i]
42,638(+6.1%) 48,315(n.a.)
2020-02-11
44,653(+4.7%) 55,220(+14%)
2020-02-12[ii]
46,472(+4.1%) 58,761(+6.4%)
2020-02-13
48,467(+4.3%) 63,851(+8.7%)
2020-02-14
49,970(+3.1%) 66,492(+4.1%)
2020-02-15
51,091(+2.2%) 68,500(+3.0%)
2020-02-16
70,548(+3.0%)
2020-02-17
72,436(+2.7%)
2020-02-18[iii]
74,185(+2.4%)
2020-02-19[iv]
75,002(+1.1%)
2020-02-20
75,891(+1.2%)
2020-02-21
76,288(+0.52%)
2020-02-22
76,936(+0.85%)
2020-02-23
77,150(+0.28%)
2020-02-24
77,658(+0.66%)
2020-02-25
78,064(+0.52%)
2020-02-26
78,497(+0.55%)
2020-02-27
78,824(+0.42%)
2020-02-28
79,251(+0.54%)
2020-02-29
79,824(+0.72%)
2020-03-01
80,026(+0.25%)
2020-03-02
80,151(+0.16%)
2020-03-03
80,270(+0.15%)
2020-03-04
80,409(+0.17%)
2020-03-05
80,552(+0.18%)
2020-03-06
80,651(+0.12%)
2020-03-07
80,695(+0.05%)
2020-03-08
80,735(+0.05%)
2020-03-09
80,754(+0.02%)
2020-03-10
80,778(+0.03%)
2020-03-11
80,793(+0.02%)
2020-03-12
80,813(+0.02%)
2020-03-13
80,824(+0.01%)
2020-03-14
80,844(+0.02%)
2020-03-15
80,860(+0.02%)
2020-03-16
80,881(+0.02%)
2020-03-17
80,894(+0.02%)
2020-03-18
80,928(+0.04%)
2020-03-19
80,967(+0.05%)
2020-03-20
81,008(+0.05%)
2020-03-21
81,054(+0.06%)
2020-03-22
81,093(+0.05%)
2020-03-23
81,171(+0.10%)
2020-03-24
81,218(+0.06%)
2020-03-25
81,285(+0.08%)
2020-03-26
81,340(+0.07%)
2020-03-27
81,394(+0.06%)
2020-03-28
81,439(+0.06%)
2020-03-29
81,470(+0.04%)
2020-03-30
81,518(+0.06%)
2020-03-31
81,554(+0.04%)
2020-04-01
81,589(+0.04%)
2020-04-02
81,620(+0.04%)
2020-04-03
81,639(+0.02%)
2020-04-04
81,669(+0.04%)
2020-04-05
81,708(+0.05%)
2020-04-06
81,740(+0.04%)
2020-04-07
81,802(+0.08%)
2020-04-08
81,865(+0.08%)
2020-04-09
81,907(+0.05%)
2020-04-10
81,953(+0.06%)
2020-04-11
82,052(+0.12%)
2020-04-12
82,160(+0.13%)
2020-04-13
82,249(+0.11%)
2020-04-14
82,295(+0.06%)
2020-04-15
82,341(+0.06%)
2020-04-16
82,692(+0.40%)
2020-04-17
82,719(+0.03%)
2020-04-18
82,735(+0.02%)
2020-04-19
82,747(+0.01%)
2020-04-20
82,758(+0.01%)
2020-04-21
82,788(+0.04%)
2020-04-22
82,798(+0.01%)
2020-04-23
82,804(<+0.01%)
2020-04-24
82,816(+0.01%)
2020-04-25
82,827(+0.01%)
2020-04-26
82,830(<+0.01%)
2020-04-27
82,836(<+0.01%)
2020-04-28
82,858(+0.03%)
2020-04-29
82,862(<+0.01%)
2020-04-30
82,874(+0.01%)
2020-05-01
82,875(<+0.01%)
2020-05-02
82,877(<+0.01%)
2020-05-03
82,880(<+0.01%)
2020-05-04
82,881(<+0.01%)
2020-05-05
82,883(<+0.01%)
2020-05-06
82,885(<+0.01%)
2020-05-07
82,886(<+0.01%)
2020-05-08
82,887(<+0.01%)
2020-05-09
82,901(+0.02%)
2020-05-10
82,918(+0.02%)
2020-05-11
82,919(<+0.01%)
2020-05-12
82,926(<+0.01%)
2020-05-13
82,929(<+0.01%)
2020-05-14
82,933(<+0.01%)
2020-05-15
82,941(<+0.01%)
2020-05-16
82,947(<+0.01%)
2020-05-17
82,954(<+0.01%)
2020-05-18
82,960(<+0.01%)
2020-05-19
82,965(<+0.01%)
2020-05-20
82,967(<+0.01%)
2020-05-21
82,971(<+0.01%)
2020-05-22
82,971(=)
2020-05-23
82,974(<+0.01%)
2020-05-24
82,985(+0.01%)
2020-05-25
82,992(<+0.01%)
2020-05-26
82,993(<+0.01%)
2020-05-27
82,995(<+0.01%)
2020-05-28
82,995(=)
2020-05-29
82,999(<+0.01%)
2020-05-30
83,001(<+0.01%)
2020-05-31
83,017(0.02%)
2020-06-01
83,022(<+0.01%)
2020-06-02
83,021(>−0.01%)
2020-06-03
83,022(<+0.01%)
2020-06-04
83,027(<+0.01%)
2020-06-05
83,030(<+0.01%)
2020-06-06
83,036(<+0.01%)
2020-06-07
83,040(<+0.01%)
2020-06-08
83,043(<+0.01%)
2020-06-09
83,046(<+0.01%)
2020-06-10
83,057(+0.01%)
2020-06-11
83,064(<+0.01%)
2020-06-12
83,075(+0.01%)
2020-06-13
83,132(+0.07%)
2020-06-14
83,181(+0.06%)
2020-06-15
83,221(+0.05%)
2020-06-16
83,265(+0.05%)
2020-06-17
83,293(+0.03%)
2020-06-18
83,325(+0.04%)
2020-06-19
83,352(+0.03%)
2020-06-20
83,378(+0.03%)
2020-06-21
83,396(+0.02%)
2020-06-22
83,418(+0.03%)
2020-06-23
83,430(+0.01%)
2020-06-24
83,449(+0.02%)
2020-06-25
83,462(+0.02%)
2020-06-26
83,483(+0.03%)
2020-06-27
83,500(+0.02%)
2020-06-28
83,512(+0.01%)
2020-06-29
83,531(+0.02%)
2020-06-30
83,534(<+0.01%)
2020-07-01
83,537(<+0.01%)
2020-07-02
83,542(<+0.01%)
2020-07-03
83,545(<+0.01%)
2020-07-04
83,553(<+0.01%)
2020-07-05
83,557(<+0.01%)
2020-07-06
83,565(<+0.01%)
2020-07-07
83,572(<+0.01%)
2020-07-08
83,581(+0.01%)
2020-07-09
83,585(<+0.01%)
2020-07-10
83,587(<+0.01%)
2020-07-11
83,594(<+0.01%)
2020-07-12
83,602(<+0.01%)
2020-07-13
83,605(<+0.01%)
2020-07-14
83,611(<+0.01%)
2020-07-15
83,612(<+0.01%)
2020-07-16
83,622(+0.01%)
2020-07-17
83,644(+0.03%)
2020-07-18
83,660(+0.02%)
2020-07-19
83,682(+0.03%)
2020-07-20
83,693(+0.01%)
2020-07-21
83,707(+0.02%)
2020-07-22
83,729(+0.03%)
2020-07-23
83,750(+0.03%)
2020-07-24
83,784(+0.04%)
2020-07-25
83,830(+0.05%)
2020-07-26
83,891(+0.07%)
2020-07-27
83,959(+0.08%)
2020-07-28
84,060(+0.12%)
2020-07-29
84,165(+0.12%)
2020-07-30
84,292(+0.15%)
2020-07-31
84,337(+0.05%)
2020-08-01
84,385(+0.06%)
2020-08-02
84,428(+0.05%)
2020-08-03
84,464(+0.04%)
2020-08-04
84,491(+0.03%)
2020-08-05
84,528(+0.04%)
2020-08-06
84,565(+0.04%)
2020-08-07
84,596(+0.04%)
2020-08-08
84,619(+0.03%)
2020-08-09
84,668(+0.06%)
2020-08-10
84,712(+0.05%)
2020-08-11
84,737(+0.03%)
2020-08-12
84,756(+0.02%)
2020-08-13
84,786(+0.04%)
2020-08-14
84,808(+0.03%)
2020-08-15
84,827(+0.02%)
2020-08-16
84,849(+0.03%)
2020-08-17
84,871(+0.03%)
2020-08-18
84,888(+0.02%)
2020-08-19
84,895(<+0.01%)
2020-08-20
84,917(+0.03%)
2020-08-21
84,939(+0.03%)
2020-08-22
84,951(+0.01%)
2020-08-23
84,967(+0.02%)
2020-08-24
84,981(+0.02%)
2020-08-25
84,996(+0.02%)
2020-08-26
85,004(<+0.01%)
2020-08-27
85,013(+0.01%)
2020-08-28
85,022(+0.01%)
2020-08-29
85,031(+0.01%)
2020-08-30
85,048(+0.02%)
2020-08-31
85,058(+0.01%)
2020-09-01
85,066(<+0.01%)
2020-09-02
85,077(+0.01%)
2020-09-03
85,102(+0.03%)
2020-09-04
85,112(+0.01%)
2020-09-05
85,122(+0.01%)
2020-09-06
85,134(+0.01%)
2020-09-07
85,144(+0.01%)
2020-09-08
85,146(<+0.01%)
2020-09-09
85,153(<+0.01%)
2020-09-10
85,168(+0.02%)
2020-09-11
85,174(<+0.01%)
2020-09-12
85,184(+0.01%)
2020-09-13
85,194(+0.01%)
2020-09-14
85,202(<+0.01%)
2020-09-15
85,214(+0.01%)
2020-09-16
85,223(+0.01%)
2020-09-17
85,255(+0.04%)
2020-09-18
85,269(+0.02%)
2020-09-19
85,279(+0.01%)
2020-09-20
85,291(+0.01%)
2020-09-21
85,297(<+0.01%)
2020-09-22
85,307(+0.01%)
2020-09-23
85,314(<+0.01%)
2020-09-24
85,322(<+0.01%)
2020-09-25
85,337(+0.02%)
2020-09-26
85,351(+0.02%)
2020-09-27
85,372(+0.02%)
2020-09-28
85,384(+0.01%)
2020-09-29
85,403(+0.02%)
2020-09-30
85,414(+0.01%)
2020-10-01
85,424(+0.01%)
2020-10-02
85,434(+0.01%)
2020-10-03
85,450(+0.02%)
2020-10-04
85,470(+0.02%)
2020-10-05
85,482(+0.01%)
2020-10-06
85,489(<+0.01%)
2020-10-07
85,500(+0.01%)
2020-10-08
85,521(+0.02%)
2020-10-09
85,536(+0.02%)
2020-10-10
85,557(+0.02%)
2020-10-11
85,578(+0.02%)
2020-10-12
85,591(+0.02%)
2020-10-13
85,611(+0.02%)
2020-10-14
85,622(+0.01%)
2020-10-15
85,646(+0.03%)
2020-10-16
85,659(+0.02%)
2020-10-17
85,672(+0.02%)
2020-10-18
85,685(+0.02%)
2020-10-19
85,704(+0.02%)
2020-10-20
85,715(+0.01%)
2020-10-21
85,729(+0.02%)
2020-10-22
85,747(+0.02%)
2020-10-23
85,775(+0.03%)
2020-10-24
85,790(+0.02%)
2020-10-25
85,810(+0.02%)
2020-10-26
85,826(+0.02%)
2020-10-27
85,868(+0.05%)
2020-10-28
85,915(+0.05%)
2020-10-29
85,940(+0.03%)
2020-10-30
85,973(+0.04%)
2020-10-31
85,997(+0.03%)
2020-11-01
86,021(+0.03%)
2020-11-02
86,070(+0.06%)
2020-11-03
86,087(+0.02%)
2020-11-04
86,115(+0.03%)
2020-11-05
86,151(+0.04%)
2020-11-06
86,184(+0.04%)
2020-11-07
86,212(+0.03%)
2020-11-08
86,245(+0.04%)
2020-11-09
86,267(+0.03%)
2020-11-10
86,284(+0.02%)
2020-11-11
86,299(+0.02%)
2020-11-12
86,307(+0.01%)
2020-11-13
86,325(+0.02%)
2020-11-14
86,338(+0.02%)
2020-11-15
86,346(+0.01%)
2020-11-16
86,361(+0.02%)
2020-11-17
86,369(+0.01%)
2020-11-18
86,381(+0.01%)
2020-11-19
86,398(+0.02%)
2020-11-20
86,414(+0.02%)
2020-11-21
86,431(+0.02%)
2020-11-22
86,442(+0.01%)
2020-11-23
86,464(+0.03%)
2020-11-24
86,469(<+0.01%)
2020-11-25
86,490(+0.02%)
2020-11-26
86,495(<+0.01%)
2020-11-27
86,501(<+0.01%)
2020-11-28
86,512(+0.01%)
2020-11-29
86,530(+0.02%)
2020-11-30
86,542(+0.01%)
2020-12-01
86,551(+0.01%)
2020-12-02
86,567(+0.02%)
2020-12-03
86,584(+0.02%)
2020-12-04
86,601(+0.02%)
2020-12-05
86,619(+0.02%)
2020-12-06
86,634(+0.02%)
2020-12-07
86,646(+0.01%)
2020-12-08
86,661(+0.02%)
2020-12-09
86,673(+0.01%)
2020-12-10
86,688(+0.02%)
2020-12-11
86,701(+0.01%)
2020-12-12
86,725(+0.03%)
2020-12-13
86,741(+0.02%)
2020-12-14
86,758(+0.02%)
2020-12-15
86,770(+0.01%)
2020-12-16
86,777(<+0.01%)
2020-12-17
86,789(+0.01%)
2020-12-18
86,806(+0.02%)
2020-12-19
86,829(+0.03%)
2020-12-20
86,852(+0.03%)
2020-12-21
86,867(+0.02%)
2020-12-22
86,882(+0.02%)
2020-12-23
86,899(+0.02%)
2020-12-24
86,913(+0.02%)
2020-12-25
86,933(+0.02%)
2020-12-26
86,955(+0.03%)
2020-12-27
86,976(+0.02%)
2020-12-28
87,003(+0.03%)
2020-12-29
87,027(+0.03%)
2020-12-30
87,052(+0.03%)
2020-12-31
87,071(+0.02%)
2021-01-01
87,093(+0.03%)
2021-01-02
87,117(+0.03%)
2021-01-03
87,150(+0.04%)
2021-01-04
87,183(+0.04%)
2021-01-05
87,215(+0.04%)
2021-01-06
87,278(+0.07%)
2021-01-07
87,331(+0.06%)
2021-01-08
87,364(+0.04%)
2021-01-09
87,433(+0.08%)
2021-01-10
87,536(+0.12%)
2021-01-11
87,591(+0.06%)
2021-01-12
87,706(+0.13%)
2021-01-13
87,844(+0.16%)
2021-01-14
87,988(+0.16%)
2021-01-15
88,118(+0.15%)
2021-01-16
88,227(+0.12%)
2021-01-17
88,336(+0.12%)
2021-01-18
88,454(+0.13%)
2021-01-19
88,557(+0.12%)
2021-01-20
88,701(+0.16%)
2021-01-21
88,804(+0.12%)
2021-01-22
88,911(+0.12%)
2021-01-23
88,991(+0.09%)
2021-01-24
89,115(+0.14%)
2021-01-25
89,197(+0.09%)
2021-01-26
89,272(+0.08%)
2021-01-27
89,326(+0.06%)
2021-01-28
89,378(+0.06%)
2021-01-29
89,430(+0.06%)
2021-01-30
89,522(+0.10%)
2021-01-31
89,564(+0.05%)
2021-02-01
89,594(+0.03%)
2021-02-02
89,619(+0.03%)
2021-02-03
89,649(+0.03%)
2021-02-04
89,669(+0.02%)
2021-02-05
89,681(+0.01%)
2021-02-06
89,692(+0.01%)
2021-02-07
89,706(+0.02%)
2021-02-08
89,720(+0.02%)
2021-02-09
89,734(+0.02%)
2021-02-10
89,736(<+0.01%)
2021-02-11
89,748(+0.01%)
2021-02-12
89,756(<+0.01%)
2021-02-13
89,763(<+0.01%)
2021-02-14
89,772(+0.01%)
2021-02-15
89,788(+0.02%)
2021-02-16
89,795(<+0.01%)
2021-02-17
89,806(+0.01%)
2021-02-18
89,816(+0.01%)
2021-02-19
89,824(<+0.01%)
2021-02-20
89,831(<+0.01%)
2021-02-21
89,842(+0.01%)
2021-02-22
89,852(+0.01%)
2021-02-23
89,864(+0.01%)
2021-02-24
89,871(<+0.01%)
2021-02-25
89,877(<+0.01%)
2021-02-26
89,887(+0.01%)
2021-02-27
89,893(<+0.01%)
2021-02-28
89,912(+0.02%)
2021-03-01
89,923(+0.01%)
2021-03-02
89,933(+0.01%)
2021-03-03
89,943(+0.01%)
2021-03-04
89,952(+0.01%)
2021-03-05
89,962(+0.01%)
2021-03-06
89,975(+0.01%)
2021-03-07
89,994(+0.02%)
2021-03-08
90,002(<+0.01%)
2021-03-09
90,007(<+0.01%)
2021-03-10
90,018(+0.01%)
2021-03-11
90,027(<+0.01%)
2021-03-12
90,034(<+0.01%)
2021-03-13
90,044(+0.01%)
2021-03-14
90,049(<+0.01%)
2021-03-15
90,062(+0.01%)
2021-03-16
90,066(<+0.01%)
2021-03-17
90,072(<+0.01%)
2021-03-18
90,083(+0.01%)
2021-03-19
90,087(<+0.01%)
2021-03-20
90,099(+0.01%)
2021-03-21
90,106(<+0.01%)
2021-03-22
90,115(<+0.01%)
2021-03-23
90,125(+0.01%)
2021-03-24
90,136(+0.01%)
2021-03-25
90,147(+0.01%)
2021-03-26
90,159(+0.01%)
2021-03-27
90,167(<+0.01%)
2021-03-28
90,182(+0.02%)
2021-03-29
90,190(<+0.01%)
2021-03-30
90,201(+0.01%)
2021-03-31
90,217(+0.02%)
2021-04-01
90,226(<+0.01%)
2021-04-02
90,252(+0.03%)
2021-04-03
90,273(+0.02%)
2021-04-04
90,305(+0.04%)
2021-04-05
90,329(+0.03%)
2021-04-06
90,341(+0.01%)
2021-04-07
90,365(+0.03%)
2021-04-08
90,386(+0.02%)
2021-04-09
90,400(+0.02%)
2021-04-10
90,410(+0.01%)
2021-04-11
90,426(+0.02%)
2021-04-12
90,435(<+0.01%)
2021-04-13
90,447(+0.01%)
2021-04-14
90,457(+0.01%)
2021-04-15
90,468(+0.01%)
2021-04-16
90,483(+0.02%)
2021-04-17
90,499(+0.02%)
2021-04-18
90,510(+0.01%)
2021-04-19
90,520(+0.01%)
2021-04-20
90,541(+0.02%)
2021-04-21
90,547(<+0.01%)
2021-04-22
90,566(+0.02%)
2021-04-23
90,575(<+0.01%)
2021-04-24
90,588(+0.01%)
2021-04-25
90,599(+0.01%)
2021-04-26
90,610(+0.01%)
2021-04-27
90,622(+0.01%)
2021-04-28
90,642(+0.02%)
2021-04-29
90,655(+0.01%)
2021-04-30
90,671(+0.02%)
2021-05-01
90,686(+0.02%)
2021-05-02
90,697(+0.01%)
2021-05-03
90,714(+0.02%)
2021-05-04
90,721(<+0.01%)
2021-05-05
90,726(<+0.01%)
2021-05-06
90,739(+0.01%)
2021-05-07
90,746(<+0.01%)
2021-05-08
90,758(+0.01%)
2021-05-09
90,769(+0.01%)
2021-05-10
90,783(+0.02%)
2021-05-11
90,799(+0.02%)
2021-05-12
90,808(<+0.01%)
2021-05-13
90,815(<+0.01%)
2021-05-14
90,829(+0.02%)
2021-05-15
90,847(+0.02%)
2021-05-16
90,872(+0.03%)
2021-05-17
90,894(+0.02%)
2021-05-18
90,908(+0.02%)
2021-05-19
90,920(+0.01%)
2021-05-20
90,944(+0.03%)
2021-05-21
90,954(+0.01%)
2021-05-22
90,973(+0.02%)
2021-05-23
90,991(+0.02%)
2021-05-24
91,006(+0.02%)
2021-05-25
91,019(+0.01%)
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ข้อมูลกรณีผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ย์ได้รวมกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจหาไวรัสแต่ใช้การวินิจฉัยทางคลินิก โดยใช้การฉายภาพทางการแพทย์ที่แสดงอาการของปอดบวมแทน[2]
ข้อมูลผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการแยกการแสดงผลในช่วงวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563[3]
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ผลรวมไม่มีการแยกแสดงข้อมูลกรณีผู้ป่วยที่มีผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ข้อมูลรวมที่เพิ่มเข้ามามีเพียงข้อมูลผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเท่านั้น (แต่จำนวนรวมผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกก่อนหน้านั้นยังคงไว้)[4]
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 หลังจากที่หน่วยงานรัฐบาลของอู่ฮั่นเผยแพร่รายงานบัญชีผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 ที่เกิดเหตุที่บ้าน ซึ่งไม่ได้รับรายงานก่อนหน้านี้ รวมถึงการลบจำนวนผู้เสียชีวิตที่เคยถูกนับซ้ำซ้อนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ปรับยอดรวมสะสมย้อนหลังในวันที่ 16 เมษายน โดยเพิ่มกรณีสะสม 325 ราย และผู้เสียชีวิต 1,290 คน[5]
แหล่งข้อมูลจาก รายงานประจำวันของ NHC (ก่อน 25 มกราคม 2563 ทางลิงก์)
(และก่อน 10 มกราคม 2563 ทางเว็บไซด์ Wuhan MHC)
 1. ข้อมูลการวินิจฉัยทางคลินิกของวันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อ้างอิงจากภาคผนวกในข้อมูล 2020年2月11日湖北省新型冠状病毒肺炎疫情情况 โดยข้อมูลรวมของวันที่ 10 ก.พ. 2563 ไม่รวมจำนวนกรณีผู้ป่วย C.D. รายใหม่ในวันนั้น
 2. ข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการแก้ไขตามข้อมูลของวันที่ 13 ก.พ. ที่ปรับลดโดยคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีน และสอดคล้องกับ 2020年2月13日湖北省新型冠状病毒肺炎疫情情况, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-14
 3. จำนวนกรณีตรวจยืนยันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คำนวณจาก 截至2月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
 4. ข้อมูลจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่รวมการวินิจฉัยทางคลินิก ดังนั้นการคำนวณจึงจัดทำขึ้นชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจความก้าวหน้าของสถานการณ์
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่
ในอู่ฮั่น (จนถึง ม.ค. 63);[6] ทั่วประเทศจีน (ตั้งแต่ ม.ค. 63)[7]
วันที่
CST
ผู้ติดเชื้อ เสียชีวิต
(สะสม)
หายแล้ว
(สะสม)
การกักกัน แหล่งที่มา
ต้องสงสัย
(ปัจจุบัน)
ยีนยัน
(สะสม)
สาหัส
(ปัจจุบัน)
ถูกกักกัน
(ปัจจุบัน)
ปล่อยตัว
(ณ วันนั้น)
ปล่อยตัว
(สะสม)
รวม
(สะสม)
31 ธ.ค. 2562 27 [8]
3 ม.ค. 2563 44 121 [9]
5 ม.ค. 2563 59 163 [10]
10 ม.ค. 2563 41 1 739 0 739 [11]
11 ม.ค. 2563 41 1 717 46 763 [12]
12 ม.ค. 2563 41 1 687 76 763 [13]
13 ม.ค. 2563 41 1 576 187 763 [14]
15 ม.ค. 2563 2 7 119 644 763 [15]
16 ม.ค. 2563 45 5 12 98 665 763 [16]
17 ม.ค. 2563 62 8 2 15 82 681 763 [17]
18 ม.ค. 2563 121 19 [18]
19 ม.ค. 2563 198 44 3 25 90 727 817 [18]
20 ม.ค. 2563 54 291 6 25 249 739 988 [19][20]
21 ม.ค. 2563 37 440 102 9 1,394 765 [note 1] 2,197 [21]
22 ม.ค. 2563 257 571 95 17 4,928 969 5,897 [22]
23 ม.ค. 2563 1,072 830 177 25 34 8,420 1,087 9,507 [23]
24 ม.ค. 2563 1,965 1,287 237 41 38 13,967 1,230 15,197 [24]
25 ม.ค. 2563 2,684 1,975 324 56 49 21,556 325 [note 2] 23,431 [25]
26 ม.ค. 2563 5,794 2,744 461 80 51 30,453 583 32,799 [26]
27 ม.ค. 2563 6,973 4,515 976 106 60 44,132 914 47,833 [27]
28 ม.ค. 2563 9,239 5,974 1,239 132 103 59,990 1,604 65,537 [28]
29 ม.ค. 2563 12,167 7,711 1,370 170 124 81,947 2,364 88,693 [29]
30 ม.ค. 2563 15,238 9,692 1,527 213 171 102,427 4,201 113,579 [30]
31 ม.ค. 2563 17,988 11,791 1,795 259 243 118,478 6,509 136,987 [31]
1 ก.พ. 2563 19,544 14,380 2,110 304 328 137,594 8,044 163,844 [32]
2 ก.พ. 2563 21,558 17,205 2,296 361 475 152,700 10,055 189,583 [33]
3 ก.พ. 2563 23,214 20,438 2,788 425 632 171,329 12,755 221,015 [34]
4 ก.พ. 2563 23,260 24,324 3,219 490 892 185,555 18,457 252,154 [35]
5 ก.พ. 2563 24,702 28,018 3,859 563 1,153 186,354 282,813 [36]
6 ก.พ. 2563 26,359 31,161 4,821 636 1,540 186,045 314,028 [37]
7 ก.พ. 2563 27,657 34,546 6,101 722 2,050 189,660 345,498 [38]
หมายเหตุ:
 1. ผลรวมไม่เท่ากับจำนวนถูกกักกันและปล่อยตัว
 2. ตั้งแต่วันนี้ แหล่งอ้างอิง NHC รายงานผู้ถูกปล่อยตัวรายวันแทนการรายงานผู้ถูกปล่อยตัวสะสม

ลำดับเวลา[แก้]

1–8 ธันวาคม พ.ศ 2562[แก้]

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการบันทึกผู้ป่วยรายแรกที่แสดงอาการได้โดยเจ้าหน้าที่จีน ภายหลังในรายงานภาษาจีนพบว่ามีกรณีก่อนหน้านี้ด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม[39]

30–31 ธันวาคม พ.ศ 2562[แก้]

30 ธันวาคม 2562 "ประกาศฉุกเฉินเกี่ยวกับการรักษาโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ" ถูกประกาศโดยการบริหารทางการแพทย์ของคณะกรรมการอนามัยเทศบาลอู่ฮั่น[40] 31 ธันวาคม 2562 ผู้มีอาการโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุถูกรายงานไปยังองค์การอนามัยโลก ส่วนมากเป็นผู้ขายจากตลาดอาหารทะเลจีนใต้อู่ฮั่น โดยเจ็ดคนมีอาการสาหัสในระดับอันตรายถึงชีวิต ทำให้ฮ่องกง, มาเก๊า และไต้หวันตึงกระบวนการคัดกรองบุคคลขาเข้าให้กระชับขึ้น[41][42]

1 มกราคม พ.ศ. 2563[แก้]

1 มกราคม 2563: ตลาดสัตว์และปลาซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบถูกปิดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ[41]

2 มกราคม[แก้]

ในวันที่ 2 มกราคม ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 41 คน ในอู่ฮั่นประเทศจีน ได้รับการยืนยัน (ห้องปฏิบัติการยืนยัน) ว่าติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV (โคโรนาไวรัสอู่ฮั่น) ผู้ป่วย 27 คน (66%) สัมผัสโดยตรงกับตลาดขายส่งอาหารทะเลหฺวาหนาน[43] ในเวลาต่อมา ผู้ป่วยทั้งหมด 41 คนถูกย้ายออกจากโรงพยาบาลที่ได้รับการวินิจฉัย ไปยังโรงพยาบาลจินหยินถาน ในนครอู่ฮั่น[43]

3 มกราคม[แก้]

ประเทศไทยเริ่มตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นในสี่ท่าอากาศยาน[44][45][46] ในวันเดียวกันนั้น ประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มต้นการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานจางีสิงคโปร์เช่นกัน[47]

5 มกราคม[แก้]

การตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของโรคปอดอักเสบได้พิจารณาตัดเหตุจากไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล, โรคซาร์ส, โรคเมอร์ส และไข้หวัดนก[48][49] จำนวนผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อเพิ่มเป็น 59 คน โดยมี 7 คนที่อยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกกักกัน และเริ่มมีการตรวจสอบอีก 163 คน ในเวลานี้ยังไม่มีรายงานถึงกรณีการติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือปรากฏในผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ[50][51]

6 มกราคม[แก้]

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ (CDC) ได้ประกาศการเฝ้าระวังในการท่องเที่ยวระดับที่ 1 พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการล้างมือและคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงตลาดสัตว์ และการติดต่อกับผู้ป่วยหากเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น[50][49]

9 มกราคม[แก้]

องค์การอนามัยโลกยีนยันว่ามีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในบุคคลหนึ่งซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล[52][53] ในวันเดียวกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปได้ออกประกาศการประเมินความเสี่ยงเป็นครั้งแรก[54] องค์การอนามัยโลกยังรายงานด้วยว่าทางการจีนมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว[52] การระบุโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มมีการระบาด โดยมีผู้ที่ผลทดสอบเป็นบวกทั้งสิ้น 41 ราย[55] ผู้เสียชีวิตรายแรกจากไวรัสเป็นชายอายุ 61 ปี ซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่ตลาด เขามีภาวะสำคัญทางการแพทย์หลายประการ ประกอบด้วย โรคตับเรื้อรัง และเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวและโรคปอดอักเสบ เหตุนี้ถูกรายงานในประเทศจีนโดยคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติผ่านทางสื่อของรัฐบาลจีนในวันที่ 11 มกราคม[56][57][58][59]

10 มกราคม[แก้]

ข้อมูลการจัดลำดับยีนของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 เดี่ยว พบว่าไวรัสเป็นตระกลูเดียวกันกับโคโรนาไวรัสของโรคซาร์ส โดยการค้นพบนี้ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ Virological.org โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในเซี่ยงไฮ้ อีกสามลำดับ โดยมาจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งจีนหนึ่งลำดับ สำนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจีนหนึ่งลำดับ และจากโรงพยาบาลจินหยินถานในอู่ฮั่นอีกหนึ่งลำดับ ถูกโพสต์ลงใน Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)[56][60][44][61] ในวันเดียวกัน หน่วยสาธารณสุขอังกฤษได้ออกคำแนะนำสำหรับไวรัสนี้[54]

11–12 มกราคม[แก้]

ในประเทศจีน คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วทั้ง 41 คน จำนวนมากกว่า 700 คน โดยเป็นบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพมากกว่า 400 คนถูกเฝ้าระวังติดตาม โดยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม[50][49][56][62] องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยว การทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการสืบค้นทางการแพทย์[56]

13 มกราคม[แก้]

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐ (CDC) ประกาศว่าจีโนมนั้นได้รับโพสต์ลงบน GenBank ซึ่งเป็นฐานข้อมูลลำดับพันธุกรรมของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) แล้ว[63] ในวันเดียวกัน ประเทศไทยมีการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายแรก ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกนอกประเทศจีน[64] โดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิงชาวจีนอายุ 61 ปี มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองอู่ฮั่น และไม่เคยเดินทางไปยังตลาดอาหารทะเลหฺวาหนานมาก่อน แต่ได้เดินทางไปยังตลาดอีกแห่งแทน โดยเธอเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ 8 มกราคม[65]

14–15 มกราคม[แก้]

14 มกราคม ในจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 41 ราย จำนวนสองคนนั้นเป็นคู่แต่งงานกัน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์[65][66]

15 มกราคม ผู้เสียชีวิตรายที่สองในประเทศจีนเป็นชายอายุ 69 ปี[67][68][68][68]

องค์การอนามัยโลกเผยแพร่เกณฑ์วิธีในการวินิจฉัยสำหรับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมไวรัสวิทยาจากโรงพยาบาลชารีเท[67]

16–17 มกราคม[แก้]

16 มกราคม องค์การอนามัยโลกได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงอนามัย แรงงาน และสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าชายสัญชาติจีนอายุ 30 ปีมีผลตรวจไว้รัส 2019-nCoV เป็นบวกในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 มกราคม โดยชายคนดังกล่าวไม่เคยเดินทางไปยังตลาดอาหารทะเลหฺวาหนานมาก่อน แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบในเมืองอู่ฮั่น[69][70]

17 มกราคม ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 74 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครด้วยเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น[71][72] จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 45 ราย[73]

18 มกราคม[แก้]

ทางการจีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 17 ราย โดยมีสามรายที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วในประเทศจีนรวมเพิ่มเป็น 62 ราย โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 ถึง 79 ปี โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 19 คนที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาล และอีก 8 คนนั้นยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต[74]

19 มกราคม[แก้]

มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วนอกเมืองอู่ฮั่น โดยหนึ่งรายอยู่ที่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง และอีกสองรายในปักกิ่ง[75] ส่วนในเมืองอู่ฮั่นมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอีก 136 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 201 ราย และยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายในเมืองอู่ฮั่นด้วย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนเพิ่มเป็นสามคน[76][77]

20 มกราคม[แก้]

มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้[78] ขณะที่ปักกิ่งและมณฑลกวางตุ้งมีรายงานผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกสามและสิบสามราย ตามลำดับ ส่วนในเซี่ยงไฮ้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อครั้งแรก ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในประเทศจีนเพิ่มเป็น 218 ราย[79][80] ทีมสืบค้นจากคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติของจีนได้ยืนยันว่าโคโรนาไวรัสนี้สามารถติดต่อระหว่างมนุษย์ได้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยสองคนที่อยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่นหลายร้อยไมล์[81]

21 มกราคม[แก้]

องค์การอนามัยโลกประกาศว่าจะจัดการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับไวรัสในวันถัดไป เพื่อตัดสินว่าไวรัสนี้นั้นเป็น "ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ" หรือยัง[82]

มีการพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศจีน โดยในมณฑลเจ้อเจียงและเทียนจินมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 5 และ 2 ราย ตามลำดับ[83][84] ในมฆฑลกวางตุ้งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 3 ราย[85] ในเซี่ยงไฮ้และมณฑลเหอหนานมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 4 และ 1 ราย ตามลำดับ[86] มีการพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 1 รายในมณฑลเสฉวนและ 5 รายในฉงชิ่ง[87][88] ในมณฑลชานตง, มณฑลหูหนาน และมณฑลยูนนานพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ละหนึ่งราย[89][90][91] มณฑลเจียงซีมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย[92] ทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในประเทศจีนเพิ่มเป็น 312 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 6 คน[93][94][88]

มีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นจำนวน 15 รายติดเชื้อ ซึ่งมี 14 รายที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์[95][96]

นอกจากนั้นยังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย โดยไต้หวันมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นรายแรก[97] และมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วครั้งแรกในอเมริกาเหนือ ในรัฐวอชิงตัน[98][99]

22 มกราคม[แก้]

มาเก๊าและฮ่องกงมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการรายที่ละกรณี[100][101] ปักกิ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 5 ราย มณฑลกวางตุ้งมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 9 ราย เซี่ยงไฮ้มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 5 ราย ขณะที่เทียนจินมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 2 ราย ขณะที่ในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลเจียงซีมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 5 และ 1 ราย ตามลำดับ[102] มณฑลเหลียวหนิงมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 2 รายแรก[103] มณฑลกุ้ยโจว, มณฑลฝูเจี้ยน, มณฑลอานฮุย, มณฑลชานซี และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในแต่ละที่ 1 ราย[104][105][106][107][108] มณฑลไหหลำมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย[109] มณฑลหูหนันมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 3 ราย[110] มณฑลกวางซีมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย[111] ทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในประเทศจีนเพิ่มเป็น 541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 17 คน

ในประเทศไทยมีการพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทยเพิ่มเป็น 4 ราย[112]

ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มกราคม ฮ่องกงรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นรายที่สอง[113]

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว และอัตราการแพร่เชื้อก็เพิ่มขึ้นด้วย[114][115]

23 มกราคม[แก้]

ทั้งมณฑลเจียงซูและมณฑลเฮย์หลงเจียงต่างมีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นรายแรกของมณฑล[116][117] ขณะที่มณฑลกวางซีมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 3 ราย[118] เมืองอู่ฮั่นถูกระงับการขนส่งสาธารณะทั้งหมดตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป รวมไปถึงรถบัส รถไฟฟ้า และเรือเฟอร์รีทุกสาย นอกจากนี้ยังมีรถไฟและเที่ยวบินขาออกทั้งหมดที่ถูกระงับไว้ด้วย[119] ในมาเก๊ายังมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการรายที่สองด้วย ซึ่งเป็นชายอายุ 66 ปีจากเมืองอู่ฮั่น[120] ทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 628 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 17 คน

สิงคโปร์รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเป็นรายแรก เป็นชายอายุ 66 ปีจากประเทศจีน[121] ส่วนเวียดนามมีการพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการจำนวนสองรายแรก เป็นชายอายุ 66 ปีซึ่งเป็นบิดา และบุตรชายอายุ 28 ปีจากประเทศจีน[122]

24 มกราคม[แก้]

6 มณฑล 2 เขตปกครองตนเอง และ 4 เทศบาล ได้แก่ หูเป่ย์[123] อานฮุย[124] เทียนจิน[125] ปักกิ่ง[126] เซี่ยงไฮ้[127] ฉงชิ่ง[128] เสฉวน[129] เจียงซี[130] ยูนนาน[131] ชานตง[132] ฝูเจี้ยน[133] และกวางซี[134] มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับที่ 1 ตามลำดับ[135] เมืองจิงโจวถูกกักกัน ทำให้มีผู้ถูกกักไว้ในเมืองสูงถึง 35 ล้านคน[136]

ชานตงมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 6 คน[137] หูหนานมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 15 คน[138] เหลียวหนิงมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 1 คน[139] ฝูเจี้ยนมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 4 คน[140] อานฮุยมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 6 คน[141] หนิงเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 1 คน[142]

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐต่างมีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกเป็นรายที่สองในแต่ละประเทศ[143][144][145] สิงคโปร์มีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกเป็นรายที่สองและสาม[146] ไทย[147] และฮ่องกง[148] มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายที่ห้า ส่วนเนปาลมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเป็นคนแรก ซึ่งเป็นนักเรียนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น[149]

ในอู่ฮั่น มีการก่อสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะทางจำลองตามแบบโรงพยาบาลเสี่ยวทังชานในช่องที่เกิดการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในปักกิ่ง โดยเริ่มขึ้นหลังจากถูกเสนอไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม ขณะที่โรงพยาบาลหั่วเฉินชานที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ คาดว่าจะเปิดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มีความจุ 1,000 เตียง[150]

โรงภาพยนตร์ในประเทศจีนทั้ง 70,000 โรงปิดทำการจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ[151] สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วประเทศจีนมีประกาศปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย เขาอู่ไถ[152], ผิงเหยา, ช่องหยานเหมิน[153], ทะเลสาบเชียนอู่, เขาชีเซีย, พิพิธภัณฑ์การสังหารหมู่นานกิง, หอรำลึกซุน ยัตเซ็น, หอคอยกวางตุ้ง, กู่ลั่งหยู่[154] สวนหยู[155], เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์พาร์ก[156], ทะเลสาบตะวันตก และพระราชวังต้องห้าม[157]

รัฐบาลท้องถิ่นของปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มีการประกาศให้ผู้อาศัย ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค[158]

ฝรั่งเศสมีรายงานผู้ติดเชื้อยืนยันสองรายแรก ซึ่งเป็นกรณีแรกในกลุ่มสหภาพยุโรป[159][160][161] รัฐมนตรีกระทรวงความเป็นปึกแผ่นทางสังคมและอนามัย ระบุว่าอาจมีโอกาสเกิดผู้ติดเชื้อรายอื่น ๆ ขึ้นในประเทศได้[162]

สตาร์บัคส์และแมคโดนัลด์ระงับการให้บริการบางส่วนในประเทศจีน โดยอ้างการระบาดของโคโรนาไวรัส[163]

อุบัติการณ์การแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์นอกประเทศจีนครั้งแรกเกิดในประเทศเวียดนาม และได้รับการยืนยันโดยองค์การอนามัยโลก[164]

25 มกราคม[แก้]

มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับที่ 1 ใน 10 มณฑล 3 เขตปกครองตนเอง ได้แก่ เจียงซู[165], ไหหลำ[166], ซินเจียง[167], เฮย์หลงเจียง[168], เหอหนาน[169], กานซู่[170], เหลียวหนิง[171], ชานซี[172], ส่านซี[173], ชิงไห่[174], จี๋หลิน[175], หนิงเซี่ย[176] และมองโกเลียใน[177] ตามลำดับ

ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อยืนยันสี่รายแรก โดยหนึ่งรายอยู่ในรัฐวิกทอเรีย[178] และอีกสามรายอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์[179][180] มาเลเซียมีรายงานพบผู้ติดเชื้อสามรายครั้งแรกในโจโฮร์บะฮ์รู[181][182] และกรณีที่สี่ในภายหลัง[183] ญี่ปุ่นยีนยันพบผู้ติดเชื้อรายที่สาม[184] ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสองราย รวมเป็นเจ็ดราย[185] สิงคโปร์ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายที่สี่[186]

มีรายงานแพทย์อายุ 62 ปีในมณฑลหูเป่ย์เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในเวลา 07:00 น.[187]

คณะกรรมการอนามัยแห่งชาติจีนส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,230 คนแบ่งออกเป็นหกกลุ่มไปยังเมืองอู่ฮั่น เพื่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สามกลุ่มจากหกกลุ่มเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ถูกไวรัสโจมตี สื่อท้องถิ่นมีรายงานก่อนหน้านี้แล้วว่ามีแพทย์ทหาร 450 นายลงพื้นที่ไปในเมืองแล้วเพื่อสนับสนุน[188] อู่ฮั่นประกาศสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งที่สอง ชื่อว่าโรงพยาบาลเหลยเฉินชาน ซึ่งตามแผนจะมีความจุ 1,300 เตียง และจะพร้อมใช้งานในอีกครึ่งเดือน[189]

สหรัฐประกาศแผนอพยพชาวอเมริกาออกจากเมืองอู่ฮั่นโดยสายการบินเช่าเหมาลำ[190]

ปักกิ่งประกาศยับยั้งการให้บริการรถบัสข้ามมณฑล และบริการรถไฟตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม[191][192]

คณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเข้าหารือเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโคโรนาไวรัส สี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ระบุว่าประเทศจีนกำลังเผชิญกับ "สถานการณ์ร้ายแรง" เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น[193][194]

ฮ่องกงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน[195] และประกาศปิดโรงเรียนจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์[196] ขณะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ประกาศปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง[197]

พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรายแรกในโปรตุเกส[198]

มีชาวจีนและชาวศรีลังกาที่ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในศรีลังกา[199]

พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรายแรกในโทรอนโต แคนาดา เป็นชายอายุราว 50 ปีซึ่งเคยเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น และเพิ่งโดยสารเที่ยวบินกลับมายังโทรอนโต[200]

26 มกราคม[แก้]

เซี่ยงไฮ้รายงานพบผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชายอายุ 88 ปี[201] เมืองซัวเถาประกาศปิดเมืองบางส่วน[202] เจ้าหน้าที่จีนเริ่มขยายข้อจำกัดการเดินทางออกนอกมณฑลหูเป่ย์ มีการใช้มาตรการปิดเมืองในเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง[203]

มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มอีกสองคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ศรีลังกา ทำให้จำนวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มเป็นสี่คน[204] ภายหลัง พบว่าผู้ต้องสงสังทั้งสี่รายมีผลเป็นลบ[205]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Coronavirus". www.who.int (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-01-27.
 2. 国家卫生健康委员会办公厅 (5 February 2020). 新型冠状病毒感染肺炎的诊疗方案(试行第五版) (PDF). 国家卫生健康委员会办公厅 (ภาษาChinese (China)). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 5 February 2020. สืบค้นเมื่อ 5 February 2020.
 3. 2020年2月11日湖北省新型冠状病毒肺炎疫情情况 (ภาษาChinese (China)).
 4. Woodyatt, Amy; Kottasová, Ivana; Griffiths, James; Regan, Helen. "China changed how it counts coronavirus cases again. Here's why". CNN.
 5. 湖北省武汉市新冠肺炎疫情数据订正情况. National Health Commission. 2020-04-17. สืบค้นเมื่อ 2020-04-17.
 6. "公示公告)" (ภาษาจีน). Wuhan Municipal Health Commission. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 January 2019. สืบค้นเมื่อ 19 January 2020.
 7. "疫情通报". National Health Commission of China.
 8. "武汉市卫健委关于当前我市肺炎疫情的情况通报". wjw.wuhan.gov.cn (ภาษาจีน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-09. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 9. "武汉市卫健委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn (ภาษาจีน). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 10. "武汉市卫生健康委员会关于不明原因的病毒性肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-14. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 11. "武汉市卫生健康委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-13. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 12. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-13. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 13. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-13. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 14. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-14. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 15. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 16. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 17. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 18. 18.0 18.1 "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 19. "2020年1月21日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". National Health Commission of China. 21 January 2020.[ลิงก์เสีย]
 20. "武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报". Wuhan Municipal Health Commission. 21 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 21 January 2020.
 21. "2020年1月22日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". National Health Commission of China. 22 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 22 January 2020. สืบค้นเมื่อ 22 January 2020.
 22. "2020年1月23日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". National Health Commission of China. 23 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 23 January 2020. สืบค้นเมื่อ 23 January 2020.
 23. "1月24日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". 2020-01-24. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 24. "截至1月24日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-25. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 25. "截至1月25日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-26. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 26. "截至1月26日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-26. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-30. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 27. "截至1月27日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-27. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-28. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 28. "截至1月28日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 28 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 January 2020.
 29. "截至1月29日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 29 January 2020.[ลิงก์เสีย]
 30. "截至1月30日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-30. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-31. สืบค้นเมื่อ 2020-02-05.
 31. "截至1月31日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". 2020-01-31.[ลิงก์เสีย]
 32. "截至2月1日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 2020-02-01. สืบค้นเมื่อ 2020-02-01.
 33. "截至2月2日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 2020-02-02. สืบค้นเมื่อ 2020-02-02.
 34. "截至2月3日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 2020-02-03.
 35. "截至2月4日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 2020-02-04.
 36. "截至2月5日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 2020-02-06.
 37. "截至2月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 7 February 2020.
 38. "截至2月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况". National Health Commission of the People's Republic of China. 8 February 2020.
 39. Cohen, Jon (26 January 2020). "Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally". Science | AAAS (ภาษาอังกฤษ).
 40. "UNDIAGNOSED PNEUMONIA – CHINA (HUBEI): REQUEST FOR INFORMATION. Archive Number: 20191230.6864153". Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. สืบค้นเมื่อ 19 January 2020.
 41. 41.0 41.1 "Undiagnosed pneumonia - China (HU) (01): wildlife sales, market closed, RFI Archive Number: 20200102.6866757". Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 22 January 2020. สืบค้นเมื่อ 13 January 2020.
 42. Parry, Jane (8 January 2020). "Pneumonia in China: lack of information raises concerns among Hong Kong health workers". BMJ (ภาษาอังกฤษ). 368. doi:10.1136/bmj.m56. ISSN 1756-1833. PMID 31915179. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 January 2020. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
 43. 43.0 43.1 Huang, Chaolin; Wang, Yeming; Li, Xingwang; Ren, Lili; Zhao, Jianping; Hu, Yi; Zhang, Li; Fan, Guohui; Xu, Jiuyang; Gu, Xiaoying; Cheng, Zhenshun; Yu, Ting; Xia, Jiaan; Wei, Yuan; Wu, Wenjuan; Xie, Xuelei; Yin, Wen; Li, Hui; Liu, Min; Xiao, Yan; Gao, Hong; Guo, Li; Xie, Jungang; Wang, Guangfa; Jiang, Rongmeng; Gao, Zhancheng; Jin, Qi; Wang, Jianwei; Cao, Bin (24 January 2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China". The Lancet. 0 (10223): 497–506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5. PMID 31986264 – โดยทาง www.thelancet.com.
 44. 44.0 44.1 Schnirring, Lisa; 2020 (13 January 2020). "Thailand finds Wuhan novel coronavirus in traveler from China". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 January 2020. สืบค้นเมื่อ 14 January 2020.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 45. Team, CM1. "Four suspected cases of mystery Chinese viral pneumonia detected at CM Airport | Chiang Mai One" (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 46. CityNews. "Wuhan viral pneumonia alert". Chiang Mai Citylife (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 47. Goh, Timothy (2 January 2020). "Travellers arriving at Changi Airport from Wuhan to undergo temperature screening after pneumonia outbreak". The Straits Times. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 48. Hui, David S.; Azhar, Esam EI; Madani, Tariq A.; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D.; Memish, Ziad A.; Drosten, Christian; Zumla, Alimuddin (14 January 2020). "The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China". International Journal of Infectious Diseases (ภาษาอังกฤษ). 91: 264–266. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009. ISSN 1201-9712. PMID 31953166.
 49. 49.0 49.1 49.2 "Pneumonia of Unknown Cause in China – Watch – Level 1, Practice Usual Precautions – Travel Health Notices | Travelers' Health | CDC". wwwnc.cdc.gov. 6 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 January 2020. สืบค้นเมื่อ 7 January 2020.
 50. 50.0 50.1 50.2 Schnirring, Lisa (6 January 2020). "Questions still swirl over China's unexplained pneumonia outbreak". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 January 2020. สืบค้นเมื่อ 7 January 2020.
 51. "China pneumonia: Sars ruled out as dozens fall ill in Wuhan". BBC. 5 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 January 2020. สืบค้นเมื่อ 6 January 2020.
 52. 52.0 52.1 Schnirring, Lisa (9 January 2020). "More details emerge on new coronavirus in Wuhan cluster". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 January 2020. สืบค้นเมื่อ 9 January 2020.
 53. "WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China". who.int (ภาษาอังกฤษ). 9 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2020. สืบค้นเมื่อ 9 January 2020.
 54. 54.0 54.1 Schnirring, Lisa (10 January 2020). "Pressure builds on China to share info on new coronavirus". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 January 2020. สืบค้นเมื่อ 11 January 2020.
 55. Lucey, Daniel; Sparrow, Annie (14 January 2020). "China Deserves Some Credit for Its Handling of the Wuhan Pneumonia". Foreign Policy (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 56. 56.0 56.1 56.2 56.3 Schnirring, Lisa (11 January 2020). "China releases genetic data on new coronavirus, now deadly". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 January 2020. สืบค้นเมื่อ 12 January 2020.
 57. Qin, Amy; Hernández, Javier C. (10 January 2020). "China Reports First Death From New Virus". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 January 2020. สืบค้นเมื่อ 11 January 2020.
 58. "Update: Cluster of pneumonia cases associated with novel coronavirus – Wuhan, China – 2019". European Centre for Disease Prevention and Control (ภาษาอังกฤษ). 14 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 18 January 2020.
 59. "China reports first death in Wuhan pneumonia outbreak". The Straits Times. 11 January 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 January 2020. สืบค้นเมื่อ 11 January 2019.
 60. Gan, Nectar (9 January 2020). "A new virus related to SARS is the culprit in China's mysterious pneumonia outbreak, scientists say". CNN. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 January 2020. สืบค้นเมื่อ 9 January 2020.
 61. "Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome". NCBI Genbank. National Center for Biotechnology Information. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 62. Schnirring, Lisa (7 January 2020). "Nations step up screening and await word on China's pneumonia outbreak". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 January 2020. สืบค้นเมื่อ 8 January 2020.
 63. "Novel Coronavirus 2019 | CDC". www.cdc.gov (ภาษาอังกฤษ). 13 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2020. สืบค้นเมื่อ 14 January 2020.
 64. "WHO | Novel Coronavirus – Thailand (ex-China)". WHO. 14 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 65. 65.0 65.1 Schnirring, Lisa (14 January 2020). "Report: Thailand's coronavirus patient didn't visit outbreak market". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 66. "Novel Coronavirus 2019 | CDC". www.cdc.gov (ภาษาอังกฤษ). 15 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 January 2020.
 67. 67.0 67.1 Schirring, Lisa; 2020 (16 January 2020). "Japan has 1st novel coronavirus case; China reports another death". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 16 January 2020.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 68. 68.0 68.1 68.2 "China says second person dies in Wuhan pneumonia outbreak". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 17 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 January 2020. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
 69. Walter, Sim (16 January 2020). "Japan confirms first case of infection from Wuhan coronavirus; Vietnam quarantines two tourists". The Straits Times (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 January 2020. สืบค้นเมื่อ 16 January 2020.
 70. "WHO | Novel Coronavirus – Japan (ex-China)". WHO. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
 71. Wee, Sui-Lee (15 January 2020). "Japan and Thailand Confirm New Cases of Chinese Coronavirus". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 January 2020. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
 72. "CHP closely monitors additional confirmed case of infection of novel coronavirus in Thailand". www.info.gov.hk. 17 January 2020. สืบค้นเมื่อ 17 January 2020.
 73. Schnirring, Lisa; 2020 (17 January 2020). "As Thailand notes 2nd nCoV case, CDC begins airport screening". CIDRAP (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 January 2020. สืบค้นเมื่อ 18 January 2020.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 74. France-Presse, Agence (19 January 2020). "Coronavirus: China reports 17 new cases of Sars-like mystery virus". The Guardian (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0261-3077. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 19 January 2020.
 75. 广东确诊1例新型冠状病毒感染的肺炎病例. Sina News (ภาษาจีน). 20 January 2020.
 76. "武汉市卫生健康委员会". wjw.wuhan.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 77. "China reports 136 more cases in two days" (ภาษาจีน). Wuhan Municipal Health Commission. 20 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 78. 박상수 (20 January 2020). "S. Korea reports 1st confirmed case of China coronavirus". Yonhap News Agency (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 79. hermesauto (20 January 2020). "Wuhan virus: China announces more confirmed cases, including in Shanghai and Guangdong". The Straits Times (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 80. Cheng, Chao Deng and Jonathan. "Coronavirus Is Spreading Quickly Across China as Confirmed Cases Triple". WSJ (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 2020-01-21.
 81. Nectar Gan; Yong Xiong; Eliza Mackintosh. "China confirms new coronavirus can spread between humans". CNN. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 20 January 2020.
 82. "China confirms human-to-human transmission of Wuhan virus as WHO emergency group meets". CNA. 21 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-16. สืบค้นเมื่อ 21 January 2020.
 83. "国家卫生健康委确认我省首例输入性 新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例". www.zjwjw.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-21.
 84. "天津确诊2例新型冠状病毒感染的肺炎病例".[ลิงก์เสีย]
 85. "广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情通报".
 86. "上海卫生健康委员会新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎确診病例".
 87. "全球累計313宗武漢新型肺炎病例 重慶出現首宗案例". Now 新聞 (ภาษาจีน). สืบค้นเมื่อ 2020-01-21.
 88. 88.0 88.1 "国家卫生健康委确认我省首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例". www.hnwsjsw.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-21.
 89. "青岛市疑似新型冠状病毒感染的肺炎病例被国家卫生健康委确认为确诊病例".[ลิงก์เสีย]
 90. "湖南全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作".
 91. "昆明市卫生健康委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的情况通报". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 92. "江西省確認2例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 93. "Wuhan authorities report fourth death from coronavirus outbreak". CNA. 21 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 21 January 2020.
 94. "Cases of deadly coronavirus spike as officials confirm human-to-human spread". NBC News (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 21 January 2020.
 95. Choy, Gigi; Yan, Alice (21 January 2020). "Wuhan virus kills fourth patient, infects hospital staff amid fear of 'super-spreader'". SCMP. สืบค้นเมื่อ 22 January 2020.
 96. "中科院:武汉冠状病毒有很强感染人能力 世卫组织:可能持续人传人". Sina News. 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 22 January 2020.
 97. "Taiwan Centers for Disease Control". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020.
 98. CDC (21 January 2020). "2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Centers for Disease Control and Prevention (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 January 2020. สืบค้นเมื่อ 21 January 2020.
 99. Correspondent, Elizabeth Cohen, Senior Medical. "CDC confirms first US case of Wuhan coronavirus". CNN. สืบค้นเมื่อ 2020-01-21.
 100. "消息指曾赴武漢抵港內地男 初步確診新型冠狀病毒 | 新聞 – Yahoo雅虎香港". hk.news.yahoo.com (ภาษาจีน). สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 101. 澳門確診第2宗武漢肺炎 患者為66歲男遊客. hk.on.cc (ภาษาจีน). 23 January 2020.
 102. "地图|中国武汉肺炎确诊病例实时动态". m.datanews.caixin.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 103. "辽宁省卫生健康委员会". wsjk.ln.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 104. "国家卫生健康委确认我省首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例". www.gzhfpc.gov.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.[ลิงก์เสีย]
 105. "2019年-2020年新型冠狀病毒肺炎事件", 维基百科,自由的百科全书 (ภาษาจีน), 2020-01-22, สืบค้นเมื่อ 2020-01-22
 106. "安徽省报告首例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 – 工作动态 – 安徽省卫生健康委员会". wjw.ah.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 107. "山西省卫生健康委员会网站-卫健要闻". wjw.shanxi.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 108. "国家卫生健康委确认我区首例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例-宁夏回族自治区卫生健康委员会". wsjkw.nx.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-16. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 109. 国际在线 (2020-01-22). "海南确诊4例新型冠状病毒感染的肺炎". tech.sina.com.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 110. "湖南省新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例".
 111. "广西确诊2例新型冠状病毒感染的肺炎病例". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 112. "Wuhan virus: 2 more cases confirmed in Thailand". CNA (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 113. "China coronavirus: Hong Kong reports second case of infection hours after first". South China Morning Post (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 114. graph shows how fast the Wuhan virus has spread so far and how close it is to becoming a pandemic, Bill Bostock ,Business Insider•January 22, 2020
 115. Columbia's coronavirus could have same death rate as Spanish flu pandemic that killed 50m people Yahoo Style UK Alexandra Thompson, January 22, 2020.
 116. "江苏省卫生健康委员会 要闻动态 国家卫生健康委确认苏州一例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例". wjw.jiangsu.gov.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 117. "牡丹江市确认1例输入性新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例--牡丹江市人民政府". www.mdj.gov.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-12. สืบค้นเมื่อ 2020-01-22.
 118. "广西新增3例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-21. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 119. "直击武汉天河机场:"封城"前有96架航班飞往全国". สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 120. "Macau confirms second patient infected with Wuhan virus". South China Morning Post (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-23. สืบค้นเมื่อ 2020-01-23.
 121. Goh, Timothy; Toh, Ting Wei (23 January 2020). "Singapore confirms first case of Wuhan virus". The Straits Times. สืบค้นเมื่อ 23 January 2020.
 122. "Vietnam confirms first acute pneumonia cases from Wuhan virus". 23 January 2020.
 123. "湖北省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 124. "安徽启动重大公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 125. "天津市启动应对新型冠状病毒感染的肺炎一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 126. "北京确诊病例29人,启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 127. "上海启动重大突发公共卫生事件一级响应机制|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 128. "重庆启动重大突发公共卫生事件I级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 129. "四川启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 130. "江西启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 131. "云南省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 132. "山东省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 133. "福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 134. "广西启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 135. "Latest on the coronavirus outbreak: 881 cases confirmed, 26 dead". CGTN. January 23, 2020.
 136. "BREAKING: Chinese city of Jingzhou to be put on lockdown at 5 p.m., raising number of people in locked down cities to 35 million". BNO News. January 24, 2020.
 137. "2020年1月24日0时至12时山东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况".[ลิงก์เสีย]
 138. "湖南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情信息发布".
 139. "2020年1月24日辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 140. "福建省报告新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况".
 141. "2020年1月24日安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-27. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 142. "全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情通报". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-29. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 143. Gallagher, Chris (January 23, 2020). "Japan confirms second case of Wuhan virus: health ministry". Reuters.
 144. "Three cities under lockdown as coronavirus outbreak kills dozens in China". CNN. January 23, 2020.
 145. "2nd U.S. Case Of Wuhan Coronavirus Confirmed". NPR.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 146. Khalik, Salma; Goh, Timothy (January 24, 2020). "Singapore confirms 2 more Wuhan virus cases, bringing total to three infected". The Straits Times. สืบค้นเมื่อ January 24, 2020.
 147. Limited, Bangkok Post Public Company. "Fifth coronavirus case in Thailand". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 148. "CHP investigates three additional imported cases of novel coronavirus infection". alt="The Government of the Hong Kong Special Administrative Region". สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
 149. "China battles coronavirus outbreak: All the latest updates". Al Jazeera. January 24, 2020.
 150. http://en.people.cn/n3/2020/0124/c90000-9651671.html
 151. Brzeski, Patrick (January 23, 2019). "China Shutters All 70,000 Movie Theaters in Response to Coronavirus Outbreak".
 152. "受疫情影响 佛教圣地山西五台山暂停对外开放-中新网". www.chinanews.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 153. www.bjnews.com.cn. "五台山、平遥古城等山西多家景区场馆暂时关闭". www.bjnews.com.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 154. "厦门鼓浪屿景区收费景点展馆博物馆暂停开放". www.bjd.com.cn. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 155. 看看新闻KNEWS (2020-01-24). "上海豫园今天起闭园 已经网上购票观众可申请退款". news.sina.com.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 156. "Shanghai Disney Resort Official Site". January 24, 2020.
 157. "全国多地取消文旅活动 多个景区景点暂时关闭 | 每经网". www.nbd.com.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-24.
 158. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-virus-toll-jumps-to-25-dead-with-830-confirmed-cases
 159. "Coronavirus outbreak: First confirmed cases in Europe as France declares two infections". Sky News (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
 160. "Coronavirus : deux premières contaminations confirmées en France". Le Monde.fr (ภาษาฝรั่งเศส). 24 January 2020. สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
 161. Jacob, Etienne (24 January 2020). "Coronavirus: trois premiers cas confirmés en France". Le Figaro.fr (ภาษาฝรั่งเศส).
 162. "France declares first two confirmed cases of coronavirus". Reuters. 24 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
 163. "Starbucks becomes the latest company to suspend operations in China amid coronavirus outbreak". Yahoo Finance. January 24, 2020.
 164. "Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 4" (PDF). World Health Organization. January 24, 2020.
 165. "江苏启动突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 166. "海南启动突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 167. "新疆启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 168. "黑龙江省启动突发公共卫生事件一级响应机制|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 169. "河南防控新型肺炎启动一级应急响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 170. "甘肃启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 171. "辽宁省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 172. "山西省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 173. "陕西启动突发公共卫生事件Ι级应急响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 174. "青海省启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 175. "吉林省启动突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 176. "宁夏启动重大突发公共卫生事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 177. "内蒙古启动重大公共卫生突发事件一级响应|界面新闻 · 快讯". www.jiemian.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 178. Daoud, Elizabeth (January 25, 2020). "First Australian coronavirus case confirmed in Victoria". 7 News.
 179. Doherty, Ben (25 January 2020). "Coronavirus: three cases in NSW and one in Victoria as infection reaches Australia". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 25 January 2020.
 180. Cunningham, Melissa; McCauley, Dana (25 January 2020). "Coronavirus spreads across Australia amid scramble to find more cases". Sydney Morning Herald. สืบค้นเมื่อ 25 January 2020.
 181. "Wuhan virus: Malaysia confirms first 3 cases; all patients related to Chinese national who was Singapore's first case". CNA (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 182. Times, New Straits (25 January 2020). "[Breaking] 3 coronavirus cases confirmed in Johor Baru". NST Online (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 25 January 2020.
 183. hermesauto (2020-01-25). "Wuhan virus: Malaysia confirms 4 cases, 3 patients related to Singapore's first confirmed case". The Straits Times (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 184. "Japan confirms third case of Wuhan virus". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 185. "Thailand reports 7 confirmed cases of Wuhan virus, airport continues to limit temperature scans". CNA (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-16. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 186. "MOH | News Highlights". www.moh.gov.sg. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-20. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 187. "Doctor at hospital in China's Hubei province dies from coronavirus - state media". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-25. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 188. "Latest on the coronavirus outbreak". CGTN (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-25.
 189. 人民日报 (2020-01-25). "武汉将再建一个"小汤山医院":武汉雷神山医院". finance.sina.com.cn. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 190. Lin, James T. Areddy and Liza (2020-01-25). "WSJ News Exclusive | U.S. Plans to Evacuate Citizens From Epidemic-Stricken Chinese City". Wall Street Journal (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). ISSN 0099-9660. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 191. "Beijing to halt all inter-province shuttle buses from Jan 26 -local media". finance.yahoo.com (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 192. "北京據報明日起停運所有省際客運 - RTHK". news.rthk.hk (ภาษาจีนกลางสำเนียงไต้หวัน). สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 193. "CPC leadership meets to discuss novel coronavirus prevention, control". People's Daily Online. 25 January 2020. Xi Jinping, general secretary of the CPC Central Committee, chaired the meeting.
 194. "China virus spread is accelerating, Xi warns". BBC News. 25 January 2020.
 195. "China coronavirus outbreak: Hong Kong declares emergency and closes schools". www.cbsnews.com (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 196. Panetta, Grace. "Hong Kong is shutting down its schools until February 17 to limit the spread of the Wuhan coronavirus". Business Insider. สืบค้นเมื่อ 2020-01-25.
 197. "Hong Kong Disneyland and Ocean Park to be closed from Sunday to help prevent spread of virus: CCTV". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-26. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 198. "First Suspected Case of the Wuhan Coronavirus detected in Portugal (In Portuguese)". Noticias ao Minuto. 25 January 2020.
 199. "Two suspected cases of Coronavirus investigated at IDH Sri Lanka". Daily Mirror. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 200. https://www.insider.com/canada-confirms-its-first-wuhan-coronavirus-case-in-toronto-2020-1
 201. "Shanghai Reports First Death From China Coronavirus". NDTV.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 202. "Wuhan virus: China imposes partial lockdown in Shantou, first city to face measure outside virus epicentre". straitstimes.com. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 203. "Wuhan virus: China's Shantou city will not impose partial lockdown but will boost disease control efforts". AFP. The Straitstimes. 2020-01-26.
 204. "Suspected Coronavirus cases rise to four in Sri Lanka". adaderana.lk. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.
 205. "Negative result on Corona Virus tests". Newsfirst.lk. สืบค้นเมื่อ 2020-01-26.