แม่แบบ:การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา 2019/ประเทศแทนซาเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ป่วย โควิด-19 ใน แทนซาเนีย  ()
     เสียชีวิต        รักษาหาย        ่ป่วยกำลังรักษา
มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.
15 วันล่าสุด15 วันล่าสุด
วันที่
# ผู้ป่วย
# ผู้เสียชีวิต
2020-03-16
1(n.a.)
2020-03-17
1(=)
2020-03-18
3(+200%)
2020-03-19
6(+100%)
6(=)
2020-03-22
12(+100%)
12(=)
2020-03-25
13(+8.3%)
13(=)
2020-03-28
14(+7.7%)
2020-03-29
14(=)
2020-03-30
19(+36%)
2020-03-31
19(=)
2020-04-01
20(+5.3%)
2020-04-02
20(=)
2020-04-03
20(=)
2020-04-04
20(=)
2020-04-05
22(+10%)
2020-04-06
24(+9.1%)
2020-04-07
24(=)
2020-04-08
25(+4.2%)
2020-04-09
25(=)
2020-04-10
32(+28%)
32(=)
2020-04-13
49(+53%)
2020-04-14
53(+8.2%)
2020-04-15
88(+66%)
2020-04-16
94(+6.8%)
2020-04-17
147(+56%)
2020-04-18
147(=)
2020-04-19
170(+16%)
2020-04-20
254(+49%)
2020-04-21
254(=)
2020-04-22
284(+12%)
2020-04-23
284(=)
2020-04-24
299(+5.3%)
299(=)
2020-04-29
480(+61%)
480(=)
2020-05-14
509(+6%)
แหล่งอ้างอิง: ข่าวจากสื่อสารมวลชนและเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแทนซาเนีย ดูเพิ่มเติมที่ เส้นเวลา