การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในซาอุดีอาระเบีย พ.ศ. 2563
จำนวนผู้ติดเชื้อเรียงตามภูมิภาคในประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
สถานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
การระบาดครั้งแรกอู่ฮั่น ประเทศจีน
ผู้ป่วยต้นปัญหาเมืองคาติป
วันแรกมาถึง2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(3 ปี 9 เดือน 4 วัน)
ผู้ป่วยยืนยันสะสม354,527 คน[1]
หาย341,956 คน[1]
เสียชีวิต5,729 คน[1]
moh.gov.sa

การระบาดทั่วของโควิด-19 โดยได้รับการยืนยันว่าเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภูมิหลัง[แก้]

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางเดินหายใจในกลุ่มคนในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ซึ่งรายงานต่อองค์การอนามัยโลกในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562[2][3]

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยสำหรับโควิด-19 นั้นต่ำกว่าโรคซาร์ส พ.ศ. 2546 มาก[4][5] แต่การแพร่เชื้อมีความหมายมากกว่า ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีนัยสำคัญ[4][6]

เส้นเวลา[แก้]

ผู้ป่วย โควิด-19 ใน ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ()
     เสียชีวิต        รักษาหาย        ่ป่วยกำลังรักษา
2020202020212021
มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค.พ.ย.พ.ย.ธ.ค.ธ.ค.
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.
15 วันล่าสุด15 วันล่าสุด
วันที่
# ผู้ป่วย
# ของผู้เสียชีวิต
2020-03-02 1(n.a.)
2020-03-03 1(=)
2020-03-04 2(+100%)
2020-03-05 5(+150%)
2020-03-06 5(=)
2020-03-07 7(+40%)
2020-03-08
11(+57%)
2020-03-09
15(+36%)
2020-03-10
20(+33%)
2020-03-11
45(+125%)
2020-03-12
62(+38%)
2020-03-13
86(+39%)
2020-03-14
103(+20%)
2020-03-15
118(+15%)
2020-03-16
133(+13%)
2020-03-17
171(+29%)
2020-03-18
238(+39%)
2020-03-19
274(+15%)
2020-03-20
344(+26%)
2020-03-21
392(+14%)
2020-03-22
511(+30%)
2020-03-23
562(+10%)
2020-03-24
767(+36%)
2020-03-25
900(+17%)
2020-03-26
1,012(+12%)
2020-03-27
1,104(+9.1%)
2020-03-28
1,203(+9%)
2020-03-29
1,299(+8%)
2020-03-30
1,453(+12%)
2020-03-31
1,563(+7.6%)
2020-04-01
1,720(+10%)
2020-04-02
1,885(+9.6%)
2020-04-03
2,039(+8.2%)
2020-04-04
2,179(+6.9%)
2020-04-05
2,385(+9.5%)
2020-04-06
2,523(+5.8%)
2020-04-07
2,795(+11%)
2020-04-08
2,932(+4.9%)
2020-04-09
3,287(+12%)
2020-04-10
3,651(+11%)
2020-04-11
4,033(+10%)
2020-04-12
4,462(+11%)
2020-04-13
4,934(+11%)
2020-04-14
5,369(+8.8%)
2020-04-15
5,862(+9.2%)
2020-04-16
6,380(+8.8%)
2020-04-17
7,142(+12%)
2020-04-18
8,274(+16%)
2020-04-19
9,362(+13%)
2020-04-20
10,484(+12%)
2020-04-21
11,631(+11%)
2020-04-22
12,772(+9.8%)
2020-04-23
13,930(+9.1%)
2020-04-24
15,102(+8.4%)
2020-04-25
16,299(+7.9%)
2020-04-26
17,522(+7.5%)
2020-04-27
18,811(+7.4%)
2020-04-28
20,077(+6.7%)
2020-04-29
21,402(+6.6%)
2020-04-30
22,753(+6.3%)
2020-05-01
24,097(+5.9%)
2020-05-02
25,459(+5.7%)
2020-05-03
27,011(+6.1%)
2020-05-04
28,656(+6.1%)
2020-05-05
30,251(+5.6%)
2020-05-06
31,938(+5.6%)
2020-05-07
33,731(+5.6%)
2020-05-08
35,432(+5%)
2020-05-09
37,136(+4.8%)
2020-05-10
39,048(+5.1%)
2020-05-11
41,014(+5%)
2020-05-12
42,925(+4.7%)
2020-05-13
44,830(+4.4%)
2020-05-14
46,869(+4.5%)
2020-05-15
49,176(+4.9%)
2020-05-16
52,016(+5.8%)
2020-05-17
54,752(+5.3%)
2020-05-18
57,345(+4.7%)
2020-05-19
59,854(+4.4%)
2020-05-20
62,545(+4.5%)
2020-05-21
65,077(+4%)
2020-05-22
67,719(+4.1%)
2020-05-23
70,161(+3.6%)
2020-05-24
72,560(+3.4%)
2020-05-25
74,765(+3%)
2020-05-26
76,726(+2.6%)
2020-05-27
78,541(+2.4%)
2020-05-28
80,185(+2.1%)
2020-05-29
81,766(+2%)
2020-05-30
83,384(+2%)
2020-05-31
85,261(+2.3%)
2020-06-01
87,142(+2.2%)
2020-06-02
89,011(+2.1%)
2020-06-03
91,182(+2.4%)
2020-06-04
93,157(+2.2%)
2020-06-05
95,748(+2.8%)
2020-06-06
98,869(+3.3%)
2020-06-07
101,914(+3.1%)
2020-06-08
105,283(+3.3%)
2020-06-09
108,571(+3.1%)
2020-06-10
112,288(+3.4%)
2020-06-11
116,021(+3.3%)
2020-06-12
119,942(+3.4%)
2020-06-13
123,308(+2.8%)
2020-06-14
127,541(+3.4%)
2020-06-15
132,048(+3.5%)
2020-06-16
136,315(+3.2%)
2020-06-17
141,234(+3.6%)
2020-06-18
145,991(+3.4%)
2020-06-19
150,292(+2.9%)
2020-06-20
154,233(+2.6%)
2020-06-21
157,612(+2.2%)
2020-06-22
161,005(+2.2%)
2020-06-23
164,144(+1.9%)
2020-06-24
167,267(+1.9%)
2020-06-25
170,639(+2%)
2020-06-26
174,577(+2.3%)
2020-06-27
178,504(+2.2%)
2020-06-28
182,493(+2.2%)
2020-06-29
186,436(+2.2%)
2020-06-30
190,823(+2.4%)
2020-07-01
194,225(+1.8%)
2020-07-02
197,608(+1.7%)
2020-07-03
201,801(+2.1%)
2020-07-04
205,929(+2%)
2020-07-05
209,509(+1.7%)
2020-07-06
213,716(+2%)
2020-07-07
217,108(+1.6%)
2020-07-08
220,144(+1.4%)
2020-07-09
223,327(+1.4%)
2020-07-10
226,486(+1.4%)
2020-07-11
229,480(+1.3%)
2020-07-12
232,259(+1.2%)
2020-07-13
235,111(+1.2%)
2020-07-14
237,803(+1.1%)
2020-07-15
240,474(+1.1%)
2020-07-16
243,238(+1.1%)
2020-07-17
245,851(+1.1%)
2020-07-18
248,416(+1%)
2020-07-19
250,920(+1%)
2020-07-20
253,349(+0.97%)
2020-07-21
255,825(+0.98%)
2020-07-22
258,156(+0.91%)
2020-07-23
260,394(+0.87%)
2020-07-24
262,772(+0.91%)
2020-07-25
264,973(+0.84%)
2020-07-26
266,941(+0.74%)
2020-07-27
268,934(+0.75%)
2020-07-28
270,831(+0.71%)
2020-07-29
272,590(+0.65%)
2020-07-30
274,219(+0.6%)
2020-07-31
275,905(+0.61%)
2020-08-01
277,478(+0.57%)
2020-08-02
278,871(+0.5%)
2020-08-03
280,093(+0.44%)
2020-08-04
281,435(+0.48%)
2020-08-05
282,824(+0.49%)
2020-08-06
284,226(+0.5%)
2020-08-07
285,793(+0.55%)
2020-08-08
287,262(+0.51%)
2020-08-09
288,690(+0.5%)
2020-08-10
289,947(+0.44%)
2020-08-11
291,468(+0.52%)
2020-08-12
293,037(+0.54%)
2020-08-13
294,519(+0.51%)
2020-08-14
295,902(+0.47%)
2020-08-15
297,315(+0.48%)
2020-08-16
298,542(+0.41%)
2020-08-17
299,914(+0.46%)
2020-08-18
301,323(+0.47%)
2020-08-19
302,686(+0.45%)
2020-08-20
303,973(+0.43%)
2020-08-21
305,186(+0.4%)
2020-08-22
306,370(+0.39%)
2020-08-23
307,479(+0.36%)
2020-08-24
308,654(+0.38%)
2020-08-25
309,768(+0.36%)
2020-08-26
310,836(+0.34%)
2020-08-27
311,855(+0.33%)
2020-08-28
312,924(+0.34%)
2020-08-29
313,911(+0.32%)
2020-08-30
314,821(+0.29%)
2020-08-31
315,772(+0.3%)
2020-09-01
316,670(+0.28%)
2020-09-02
317,486(+0.26%)
2020-09-03
318,319(+0.26%)
2020-09-04
319,141(+0.26%)
2020-09-05
319,932(+0.25%)
2020-09-06
320,688(+0.24%)
2020-09-07
321,456(+0.24%)
2020-09-08
322,237(+0.24%)
2020-09-09
323,012(+0.24%)
2020-09-10
323,720(+0.22%)
2020-09-11
324,407(+0.21%)
2020-09-12
325,050(+0.2%)
2020-09-13
325,651(+0.18%)
2020-09-14
326,258(+0.19%)
2020-09-15
326,930(+0.21%)
2020-09-16
327,551(+0.19%)
2020-09-17
328,144(+0.18%)
2020-09-18
328,720(+0.18%)
2020-09-19
329,271(+0.17%)
2020-09-20
329,754(+0.15%)
2020-09-21
330,246(+0.15%)
2020-09-22
330,798(+0.17%)
2020-09-23
331,359(+0.17%)
2020-09-24
331857(+0.5%) 4599(+33)
2020-09-25
332329(+0.5%) 4625(+26)
2020-09-26
332790(+0.5%) 4655(+30)
2020-09-27
333193(+0.5%) 4683(+28)
2020-09-28
333648(+0.5%) 4712(+29)
2020-09-29
334187(+0.5%) 4739(+27)
2020-09-30
334605(+0.5%) 4768(+29)
2020-10-01
335097(+0.5%) 4794(+26)
2020-10-02
335578(+0.5%) 4823(+29)
2020-10-03
335997(+0.5%) 4850(+27)
2020-10-04
336387(+0.5%) 4875(+25)
2020-10-05
336766(+0.5%) 4898(+23)
2020-10-06
337243(+0.5%) 4923(+25)
2020-10-07
337711(+0.5%) 4947(+24)
2020-10-08
338132(+0.5%) 4972(+25)
2020-10-09
338539(+0.5%) 4996(+24)
2020-10-10
338944(+0.5%) 5018(+22)
2020-10-11
339267(+0.5%) 5043(+25)
2020-10-12
339615(+0.5%) 5068(+25)
2020-10-13
340089(+0.5%) 5087(+19)
2020-10-14
340590(+0.5%) 5108(+21)
2020-10-15
341062(+0.5%) 5127(+19)
2020-10-16
341495(+0.5%) 5144(+17)
2020-10-17
341854(+0.5%) 5165(+21)
2020-10-18
342202(+0.5%) 5185(+20)
2020-10-19
342583(+0.5%) 5201(+16)
2020-10-20
342968(+0.5%) 5217(+16)
2020-10-21
343373(+0.5%) 5235(+18)
2020-10-22
343774(+0.5%) 5250(+15)
2020-10-23
344157(+0.5%) 5264(+14)
2020-10-24
344552(+0.5%) 5281(+17)
2020-10-25
344875(+0.5%) 5296(+15)
2020-10-26
345232(+0.5%) 5313(+17)
2020-10-27
345631(+0.5%) 5329(+16)
2020-10-28
346047(+0.5%) 5348(+19)
2020-10-29
346482(+0.5%) 5363(+15)
2020-10-30
346880(+0.5%) 5383(+20)
2020-10-31
347282(+0.5%) 5402(+19)
2020-11-01
347656(+0.5%) 5420(+18)
2020-11-02
348037(+0.5%) 5437(+17)
2020-11-03
348510(+0.5%) 5456(+19)
2020-11-04
348936(+0.5%) 5471(+15)
2020-11-05
349386(+0.5%) 5489(+18)
2020-11-06
349822(+0.5%) 5506(+17)
2020-11-07
350229(+0.5%) 5525(+19)
2020-11-08
350592(+0.5%) 5540(+15)
2020-11-09
350984(+0.5%) 5559(+19)
2020-11-10
351455(+0.5%) 5576(+17)
2020-11-11
351849(+0.5%) 5590(+14)
2020-11-12
352160(+0.5%) 5605(+15)
2020-11-13
352601(+0.5%) 5625(+20)
2020-11-14
352950(+0.5%) 5641(+16)
2020-11-15
353255(+0.5%) 5657(+16)
2020-11-16
353556(+0.5%) 5676(+19)
2020-11-17
353918(+0.5%) 5692(+16)
2020-11-18
354208(+0.5%) 5710(+18)
2020-11-19
354527(+0.5%) 5729(+19)
2020-11-20
354813(+0.5%) 5745(+16)
2020-11-21
355034(+0.5%) 5761(+16)
2020-11-22
355258(+0.5%) 5780(+19)
2020-11-23
355489(+0.5%) 5796(+16)
2020-11-24
355741(+0.5%) 5811(+15)
2020-11-25
356067(+0.5%) 5825(+14)
2020-11-26
356389(+0.5%) 5840(+15)
2020-11-27
356691(+0.5%) 5857(+17)
2020-11-28
356911(+0.5%) 5870(+13)
2020-11-29
357128(+0.5%) 5884(+14)
2020-11-30
357360(+0.5%) 5896(+12)
2020-12-01
357623(+0.5%) 5907(+11)
2020-12-02
357872(+0.5%) 5919(+12)
2020-12-03
358102(+0.5%) 5930(+11)
2020-12-04
358336(+0.5%) 5940(+10)
2020-12-05
358526(+0.5%) 5954(+14)
2020-12-06
358713(+0.5%) 5965(+11)
2020-12-07
358922(+0.5%) 5977(+12)
2020-12-08
359115(+0.5%) 5989(+12)
2020-12-09
359274(+0.5%) 6002(+13)
2020-12-10
359415(+0.5%) 6012(+10)
2020-12-11
359583(+0.5%) 6023(+11)
2020-12-12
359749(+0.5%) 6036(+13)
2020-12-13
359888(+0.5%) 6048(+12)
2020-12-14
360013(+0.5%) 6059(+11)
2020-12-15
360155(+0.5%) 6069(+10)
2020-12-16
360335(+0.5%) 6080(+11)
2020-12-17
360516(+0.5%) 6091(+11)
2020-12-18
360690(+0.5%) 6101(+10)
2020-12-19
360848(+0.5%) 6112(+11)
2020-12-20
361010(+0.5%) 6122(+10)
2020-12-21
361178(+0.5%) 6131(+9)
2020-12-22
361359(+0.5%) 6139(+8)
2020-12-23
361536(+0.5%) 6148(+9)
2020-12-24
361725(+0.5%) 6159(+11)
2020-12-25
361903(+0.5%) 6168(+9)
2020-12-26
362066(+0.5%) 6176(+8)
2020-12-27
362220(+0.5%) 6185(+9)
2020-12-28
362339(+0.5%) 6196(+11)
2020-12-29
362488(+0.5%) 6204(+8)
2020-12-30
362601(+0.5%) 6214(+10)
2020-12-31
362741(+0.5%) 6223(+9)
2021-01-01
362878(+0.5%) 6230(+7)
2021-01-02
362979(+0.5%) 6239(+9)
2021-01-03
363061(+0.5%) 6246(+7)
2021-01-04
363155(+0.5%) 6256(+10)
2021-01-05
363259(+0.5%) 6265(+9)
2021-01-06
363377(+0.5%) 6272(+7)
2021-01-07
363485(+0.5%) 6278(+6)
2021-01-08
363582(+0.5%) 6282(+4)
2021-01-09
363692(+0.5%) 6286(+4)
2021-01-10
363809(+0.5%) 6291(+5)
2021-01-11
363949(+0.5%) 6295(+4)
2021-01-12
364096(+0.5%) 6300(+5)
2021-01-13
364271(+0.5%) 6304(+4)
2021-01-14
364440(+0.5%) 6310(+6)
2021-01-15
364613(+0.5%) 6313(+3)
2021-01-16
364753(+0.5%) 6318(+5)
2021-01-17
364929(+0.5%) 6323(+5)
2021-01-18
365099(+0.5%) 6329(+6)
2021-01-19
365325(+0.5%) 6335(+6)
2021-01-20
365563(+0.5%) 6338(+3)
2021-01-21
365775(+0.5%) 6342(+4)
2021-01-22
365988(+0.5%) 6346(+4)
2021-01-23
366185(+0.5%) 6350(+4)
2021-01-24
366371(+0.5%) 6352(+2)
2021-01-25
366584(+0.5%) 6355(+3)
2021-01-26
366807(+0.5%) 6359(+4)
2021-01-27
367023(+0.5%) 6363(+4)
2021-01-28
367276(+0.5%) 6366(+3)
2021-01-29
367543(+0.5%) 6368(+2)
2021-01-30
367813(+0.5%) 6372(+4)
2021-01-31
368074(+0.5%) 6375(+3)
2021-02-01
368329(+0.5%) 6379(+4)
2021-02-02
368639(+0.5%) 6383(+4)
2021-02-03
368945(+0.5%) 6386(+3)
2021-02-04
369248(+0.5%) 6389(+3)
2021-02-05
369575(+0.5%) 6393(+4)
2021-02-06
369961(+0.5%) 6397(+4)
2021-02-07
370278(+0.5%) 6402(+5)
2021-02-08
370634(+0.5%) 6406(+4)
2021-02-09
370987(+0.5%) 6410(+4)
2021-02-10
371356(+0.5%) 6415(+5)
2021-02-11
371720(+0.5%) 6420(+5)
2021-02-12
372073(+0.5%) 6424(+4)
2021-02-13
372410(+0.5%) 6428(+4)
2021-02-14
372732(+0.5%) 6433(+4)
2021-02-15
373046(+0.5%) 6438(+5)
2021-02-16
373368(+0.5%) 6441(+3)
2021-02-17
373702(+0.5%) 6445(+4)
2021-02-18
374029(+0.5%) 6450(+5)
2021-02-19
374366(+0.5%) 6454(+4)
2021-02-20
374691(+0.5%) 6457(+3)
2021-02-21
375006(+0.5%) 6461(+4)
2021-02-22
375333(+0.5%) 6466(+5)
2021-02-23
375668(+0.5%) 6470(+4)
2021-02-24
376021(+0.5%) 6475(+5)
2021-02-25
376323(+0.5%) 6480(+5)
2021-02-26
376723(+0.5%) 6483(+3)
2021-02-27
377061(+0.5%) 6488(+5)
2021-02-28
377383(+0.5%) 6494(+6)
2021-03-01
377700(+0.5%) 6500(+6)
2021-03-02
378002(+0.5%) 6505(+5)
2021-03-03
378333(+0.5%) 6510(+5)
2021-03-04
378708(+0.5%) 6514(+4)
2021-03-05
379092(+0.5%) 6519(+5)
2021-03-06
379474(+0.5%) 6524(+5)
2021-03-07
379831(+0.5%) 6528(+4)
2021-03-08
380182(+0.5%) 6534(+6)
2021-03-09
380572(+0.5%) 6539(+5)
2021-03-10
380958(+0.5%) 6545(+6)
2021-03-11
381348(+0.5%) 6551(+6)
2021-03-12
381708(+0.5%) 6556(+5)
2021-03-13
382059(+0.5%) 6563(+7)
2021-03-14
382407(+0.5%) 6567(+4)
2021-03-15
382752(+0.5%) 6573(+6)
2021-03-16
383106(+0.5%) 6578(+5)
2021-03-17
383449(+0.5%) 6585(+7)
2021-03-18
383880(+0.5%) 6591(+6)
2021-03-19
384271(+0.5%) 6596(+5)
2021-03-20
384653(+0.5%) 6602(+6)
2021-03-21
385020(+0.5%) 6609(+7)
2021-03-22
385424(+0.5%) 6613(+4)
2021-03-23
385834(+0.5%) 6618(+5)
2021-03-24
386300(+0.5%) 6624(+6)
2021-03-25
386782(+0.5%) 6630(+6)
2021-03-26
387292(+0.5%) 6637(+7)
2021-03-27
387794(+0.5%) 6643(+6)
2021-03-28
388325(+0.5%) 6650(+7)
2021-03-29
388866(+0.5%) 6656(+6)
2021-03-30
389422(+0.5%) 6663(+7)
2021-03-31
390007(+0.5%) 6669(+6)
2021-04-01
390597(+0.5%) 6676(+7)
2021-04-02
391325(+0.5%) 6684(+8)
2021-04-03
392009(+0.5%) 6690(+6)
2021-04-04
392682(+0.5%) 6697(+7)
2021-04-05
393377(+0.5%) 6704(+7)
2021-04-06
394169(+0.5%) 6711(+7)
2021-04-07
394952(+0.5%) 6719(+8)
2021-04-08
395854(+0.5%) 6728(+9)
2021-04-09
396758(+0.5%) 6737(+9)
2021-04-10
397636(+0.5%) 6747(+10)
2021-04-11
398435(+0.5%) 6754(+7)
2021-04-12
399277(+0.5%) 6765(+11)
2021-04-13
400228(+0.5%) 6773(+8)
2021-04-14
401157(+0.5%) 6781(+8)
2021-04-15
402142(+0.5%) 6791(+10)
2021-04-16
403106(+0.5%) 6801(+10)
2021-04-17
404054(+0.5%) 6810(+9)
2021-04-18
404970(+0.5%) 6823(+13)
2021-04-19
405940(+0.5%) 6834(+11)
2021-04-20
407010(+0.5%) 6846(+12)
2021-04-21
408038(+0.5%) 6858(+12)
2021-04-22
409093(+0.5%) 6869(+11)
2021-04-23
410191(+0.5%) 6878(+9)
2021-04-24
411263(+0.5%) 6887(+9)
2021-04-25
412216(+0.5%) 6900(+13)
2021-04-26
413174(+0.5%) 6913(+13)
2021-04-27
414219(+0.5%) 6922(+9)
2021-04-28
415281(+0.5%) 6935(+13)
2021-04-29
416307(+0.5%) 6946(+11)
2021-04-30
417363(+0.5%) 6957(+11)
2021-05-01
418411(+0.5%) 6968(+11)
2021-05-02
419348(+0.5%) 6979(+11)
2021-05-03
420301(+0.5%) 6992(+13)
2021-05-04
421300(+0.5%) 7006(+14)
2021-05-05
422316(+0.5%) 7018(+12)
2021-05-06
423406(+0.5%) 7032(+14)
2021-05-07
424445(+0.5%) 7045(+13)
2021-05-08
425442(+0.5%) 7072(+14)
2021-05-09
426384(+0.5%) 7072(+13)
2021-05-10
427370(+0.5%) 7085(+13)
2021-05-11
428369(+0.5%) 7098(+13)
2021-05-12
429389(+0.5%) 7111(+13)
2021-05-13
430505(+0.5%) 7122(+11)
2021-05-14
431432(+0.5%) 7134(+12)
2021-05-15
432269(+0.5%) 7147(+13)
2021-05-16
433094(+0.5%) 7162(+15)
2021-05-17
433980(+0.5%) 7174(+12)
2021-05-18
435027(+0.5%) 7188(+14)
2021-05-19
436239(+0.5%) 7201(+13)
2021-05-20
437569(+0.5%) 7214(+13)
2021-05-21
438705(+0.5%) 7224(+10)
2021-05-22
439847(+0.5%) 7237(+13)
2021-05-23
440914(+0.5%) 7249(+12)
2021-05-24
442071(+0.5%) 7264(+15)
2021-05-25
443460(+0.5%) 7278(+14)
2021-05-26
444780(+0.5%) 7295(+17)
2021-05-27
445963(+0.5%) 7309(+14)
อ้างอิง: [7][8][9][10][11]

มีนาคม[แก้]

 • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางการประเทศซาอุดีอาระเบียได้ออกมายืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรก จากที่ผู้ติดเชื้อมาจากประเทศอิหร่านก่อนผ่านทางประเทศบาห์เรน และกลับมายังประเทศซาอุดีอาระเบีย[12]
 • วันที่ 4 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียได้แถลงการณ์ว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่สอง ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ติดเชื้อรายแรก โดยเขาได้มาเจอกันที่สะพานข้ามแดนของประเทศบาห์เรน โดยเขาไม่บอกว่าเขามาจากประเทศอิหร่าน[13]
 • วันที่ 5 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย; สองรายกลับจากการท่องเที่ยวประเทศอิหร่านผ่านทางประเทศคูเวต และหนึ่งรายเป็นเพื่อนของสองกรณีแรก[14]
 • วันที่ 7 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดยทั้งสองเป็นผู้หญิง รายแรกมาจากประเทศอิหร่านผ่านทางประเทศบาห์เรน และอีกรายมาจากเมืองนาจาฟ ประเทศอิรัก ผ่านทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั้งคู่ปกปิดข้อมูล ทำให้พวกเธอสามารถเข้ามายังประเทศได้[15]
 • วันที่ 8 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สามในสี่รายติดเชื้อมาจากกรณีก่อนหน้าที่ผู้ติดเชื้อนั้นมาจากประเทศอิหร่าน และอีกรายติดเชื้อมาจากประเทศอิหร่านผ่านทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[16]
 • วันที่ 9 มีนาคม ทางการซาอุฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย โดยเป็นชาวซาอุ ชาวบาห์เรนสองราย และชาวอเมริกัน ทั้งหมดถูกกันตัวที่เมืองคาติป และเมืองรียาด[17]
 • วันที่ 10 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20 ราย[18]
 • วันที่ 11 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นชาวอียิปต์[19] ในวันเดียวกัน ทางกระทรวงได้ประกาศเพิ่มว่าพบผู้ติดเชื่อเพิ่มอีก 24 ราย โดย 21 ราย เป็นชาวอียิปต์ผู้คลุกคลีกับผู้ที่มีผลเลือดตรวจออกมาพบว่าเป็นบวก ฉะนั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมภายในประเทศทั้งหมด 45 ราย[20]
 • วันที่ 12 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมติดเชื้อทั้งราชอาณาจักรทั้งหมด 62 ราย[21]
 • วันที่ 13 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบียรวม 86 ราย[22]
 • วันที่ 14 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบียรวม 103 ราย[23]
 • วันที่ 15 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 118 ราย[24]
 • วันที่ 16 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 133 ราย[25]
 • วันที่ 17 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 171 ราย[26]
 • วันที่ 18 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 67 ราย หกรายเป็นเด็ก รวมติดเชื้อทั้งราชอาณาจักรรวมทั้งหมด 238 ราย[27]
 • วันที่ 19 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 36 ราย กระทรวงได้แถลงต่อว่ามีผู้ติดเชื้อในราชอาณาจักรรวมทั้งหมด 274 ราย[28] มีผู้ติดเชื้อหายทั้งหมด 8 รายจากสองกรณี โดยไม่มีรายงานพบผู้ที่เสียชีวิต
 • วันที่ 20 มีนาคม ทางการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 70 รายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแถลงว่าจากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 70 รายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศซาอุดีอาระเบียรวม 344 ราย[29] โดยช่วงค่ำ กระทรวงแถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย โดยทั้งหมดมาจากประเทศ: โมร็อกโก, อินเดีย, จอร์แดน, ฟิลิปปินส์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้ง 11 รายถูกกักตัวจากท่าอากาศยานมายังโรงพยาบาล โดยทั้งหมดถูกกักตัวที่เมืองริยาด[30]
 • วันที่ 21 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียแถลงว่าจากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 48 รายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมที่พบทั้งหมด 392 ราย[31] โดยกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียได้จดทะเบียนหมายเลขฉุกเฉิน 937 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูล หรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อความสบายใจ
 • วันที่ 22 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 119 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 511 ราย
 • วันที่ 23 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 562 ราย
 • วันที่ 24 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 767 ราย และมีการรายงานว่าชายชาวอัฟกานิสถานอายุ 51 ปี อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮ์, ประเทศซาอุดีอาระเบีย เสียชีวิตลงเนื่องด้วยสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของประเทศ โดยชาวอัฟกาฯ รายนี้เสียชีวิตในวันที่ 23 มีนาคม[32][33]

เมษายน[แก้]

 • เมื่อวันที่ 1 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 157 รายตามที่กระทรวงได้รายงานไว้ รวมทั้งหมด 1,720 ราย[34]
 • วันที่ 8 เมษายน เดอะนิวยอร์กไทมส์ รายงายว่าสมาชิกราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย 150 รายพบผลการทดลองเป็นบวก หลานของกษัตริย์ทรงติดเชื้อและกำลังเข้ารับการรักษาตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[35]
 • วันที่ 9 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 355 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 3,287 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รักษาหายแล้ว 35 รายตามรายงาน
 • วันที่ 10 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 364 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบีย 3,651 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รักษาหายแล้ว 19 รายตามรายงาน
 • วันที่ 11 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 382 ราย รวมติดเชื้อในประเทศซาอุดีอาระเบียิ 4,033 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รักษาหายแล้ว 35 รายตามรายงานของกระทรวง[36]
 • วันที่ 20 เมษายน ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 10,000 ราย รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ได้ให้เหตุผลการก้าวกระโดดของยอดผู้ติดเชื้อในราชอาณาจักรว่า "เป็นเพราะการที่เรามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถตรวจหาเชื้อได้"[37]
 • วันที่ 28 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเกิน 20,000 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 17,141 ราย[38]
 • วันที่ 30 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเกิน 22,000 รายโดยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 1,351 ราย สำหรับกรณีเป็นชาวซาอุฯ คิดเป็นร้อยละ 17 และเป็นชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 83[39]

พฤษภาคม[แก้]

 • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อโรคเกินกว่า 24,000 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ 1,344 ราย รวมติดเชื้อทั้งหมด 24,097 ราย[40]
 • วันที่ 4 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 22,656 ราย แบ่งเป็นพลเมืองชาวซาอุฯ ร้อยละ 18[41]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 30,000 ราย[42]
 • วันที่ 9 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 37,136 ราย และมีผู้ที่รักษาหายเกินกว่า 10,000 ราย[43]
 • วันที่ 28 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 80,000 ราย และประเทศซาอุดีอาระเบียเริ่มมาตรการผ่อนปรนทุกเมืองในประเทศ ยกเว้น เมกกะ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน[44][45]

มิถุนายน[แก้]

 • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 90,000 ราย นับเป็นร้อยละของผู้รักษาหาย ร้อยละ 74 ซึ่งมีผู้รักษาหายรวมทั้งหมด 68,159 ราย[46]
 • วันที่ 7 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 100,000 ราย รักษาหาย 72,817 ราย และผู้เสียชีวิต 712 ราย[47]

ผลสืบเนื่อง[แก้]

พื้นที่ศาสนา[แก้]

บริเวณกะอ์บะฮ์ในปี พ.ศ. 2546
บริเวณกะอ์บะฮ์ในปี พ.ศ. 2563
ภาพเปรียบเทียบของบริเวณรอบกะอ์บะฮ์ระหว่างก่อนกับหลังของการแพร่ระบาดไวรัส

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางการประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ออกมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวและ/หรือนักแสวงบุญในการอุมเราะห์ที่นครเมกกะ หรือการเยี่ยมชมมัสยิดอันนะบะวีที่เมืองมะดีนะฮ์ มาตราการนี้ยังรวบถึงการควบคุมผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือแสวงบุญในประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2[48]

วันที่ 5 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียเพิ่มขั้นตอนในการควบคุมเชื้อไวรัสโดยการประกาศการเฝ้าระวังในมัสยิดใหญ่แห่งนครเมกกะ และมัสยิดอันนะบะวี ซึ่งรวมถึงการปิดมัสยิดในช่วงเวลาชั่วคราว เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส[49]

วันที่ 9 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียได้กระทำระงับการละหมาดและละหมาดประจำวันศุกร์ ทั้งในและนอกกำแพงมัสยิดใหญ่สองที่ที่นครเมกกะ และเมืองมะดีนะฮ์ เพื่อหยุดยั้งกับระงับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่[50]

การระงับจากพื้นที่เสี่ยง[แก้]

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นักเรียนซาอุดีอาระเบียสิบรายมาจากเมืองอู่ฮั่น ได้ถูกกักกันตัวก่อนที่จะนำไปตรวจหาไวรัส ผลออกมาเป็นลบ จากการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการประกาศผลในวันต่อมา [51] อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักเรียนซาอุฯ ถูกกักกันตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ ก่อนที่จะส่งตัวกลับบ้านกันทุกคนอย่างปลอดภัย[52]

คมนาคม[แก้]

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางการซาอุดีอาระเบียประการระงับการเดินทางไปยังประเทศจีน[53]

ประเทศซาอุดีอาระเบียระงับเที่ยวบินการเดินทางจากประเทศไปยังประเทศจีน อย่างเป็นทางการเมื่อวันทื่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 20 มีนาคม กระทรวงมหาดไทยซาอุดีอาระเบียแถลงการณ์ระงับการให้บริการขนส่งมวลชนทุกแขนง อาทิ ท่าอากาศยาน รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์รับจ้างสาธารณะ เป็นต้น โดยจะเริ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 [54]

การคัดกรอง[แก้]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระทรวงต่างประเทศซาอุดีอาระเบียแถลงการณ์ให้ยับยั้งประชาชนในเครือของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ในการเข้ามายังในประเทศ ประชาชนในเครือคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบียจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จนกว่าจะไม่ตรวจพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน[48]

พื้นที่ควบคุม[แก้]

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ทางการซาอุดีอาระเบียได้ระงับการคมนาคมเข้าสู่เมืองกาติปทั้งภายในเมืองและภายนอกเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเป็นการชั่วคราว มีการรายงานว่ามีการนำแท่งซีเมนต์มากีดขวางเส้นทางหลักในการเข้าสู่เมืองกาติป กระทรวงมหาดไทยซาอุฯ ประกาศว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดไวรัส[55]

มาตรการอื่น ๆ[แก้]

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม กระทรวงการกีฬาซาอุดีอาระเบียให้การเล่นทุกชนิดกีฬาเล่นในที่ปิด[56][57] โดยกระทรวงยังมีประกาศเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกซาอุดีอาระเบีย 2020 เดิมจะจัดแข่งขันในเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ถึง 1 เมษายน จนกว่าจะมีการจัดหาวันการแข่งขันใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง[58][59] วันที่ 14 มีนาคม กระทรวงให้การแข่งขันทุกการแข่งขันระงับหรือยับยั้งไว้ก่อน และสั่งให้ปิดสนามกีฬา ศูนย์กีฬา และโรงยิมกีฬา ทั้งหมดลง[60]

วันที่ 8 มีนาคม กระทรวงศึกษาธิการซาอุดีอาระเบีย ได้ดำเนินการระงับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดีอาระเบียในวันจันทร์ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระงับในครั้งนี้ รวมถึง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และสถาบันวิชาชีพ[61]

วันที่ 4 มีนาคม กระทรวงกิจการเทศบาลและการชนบทซาอุดีอาระเบีย แถลงการณ์ระงับการเข้าถึงห้างสรรพสินค้า และสวนสนุก รวมถึงจะมีการเข้าไปพ่นน้ำยาฆ่าไวรัสทุกร้านอาหาร และยังระงับการประกอบพิธีกรรม อัมมีคนหมู่มากมารวมกัน เพื่อความปลอดภัย[62]

สถิติ[แก้]

แผนภูมิ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "Coronavirus: Saudi cases jump 327 to 2,932 total, 631 recoveries". english.alarabiya.net. April 8, 2020.
 2. Elsevier. "Novel Coronavirus Information Center". Elsevier Connect. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 3. Reynolds, Matt (4 March 2020). "What is coronavirus and how close is it to becoming a pandemic?". Wired UK. ISSN 1357-0978. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 March 2020. สืบค้นเมื่อ 5 March 2020.
 4. 4.0 4.1 "Crunching the numbers for coronavirus". Imperial News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 March 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 5. "High consequence infectious diseases (HCID); Guidance and information about high consequence infectious diseases and their management in England". GOV.UK (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2020. สืบค้นเมื่อ 17 March 2020.
 6. "World Federation Of Societies of Anaesthesiologists – Coronavirus". www.wfsahq.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 March 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 7. "Saudi Arabia detects 24 cases of coronavirus, total rises to 86". Al Arabiya. 2019-03-13.
 8. "Saudi Arabia announces 17 new cases of coronavirus". Arab News. 2019-03-14.
 9. "Ministry of Health Reports 15 New Cases of Coronavirus". Saudi Press Agency. สืบค้นเมื่อ 2020-03-15.
 10. "Ministry of Health Reports 15 New Cases of COVID-19". Saudi Press Agency. สืบค้นเมื่อ 2020-03-16.
 11. "Ministry of Health Reports 38 New Cases of COVID-19". Saudi Press Agency. สืบค้นเมื่อ 2020-03-17.
 12. "Saudi Arabia announces first case of coronavirus". 2020-03-02. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 March 2020. สืบค้นเมื่อ 2 March 2020.
 13. "Saudi Arabia detects second coronavirus case". Arab News. 2020-03-04.
 14. "Saudi Arabia announces three more cases of coronavirus". Arab News. 2020-03-05.
 15. "Saudi Arabia announces 2 new cases of coronavirus coming from Iran, Iraq". Arab News. 2020-03-07.
 16. "Saudi Arabia announces 4 new coronavirus cases". Arab News. 2020-03-08.
 17. "Saudi Arabia discovers 4 more virus cases, suspends travel to 9 countries". Arab News. 2020-03-09.
 18. "Saudi health ministry announces five new coronavirus cases". Arab News (ภาษาอังกฤษ). 2020-03-10. สืบค้นเมื่อ 2020-03-10.
 19. "SSaudi Arabia reports new coronavirus case in Egyptian traveler, total up to 21". alarabiya (ภาษาอังกฤษ). 2020-03-11. สืบค้นเมื่อ 2020-03-11.
 20. "Saudi Arabia announces 24 new cases of coronavirus". Arab News. 2019-03-12.
 21. "17 new cases of coronavirus bring total in Saudi Arabia to 62". Arab News. 2019-03-12.
 22. "Saudi Arabia detects 24 cases of coronavirus, total rises to 86". Al Arabiya. 2019-03-13.
 23. "Saudi Arabia announces 17 new cases of coronavirus". Arab News. 2019-03-14.
 24. "Ministry of Health Reports 15 New Cases of Coronavirus The official Saudi Press Agency". www.spa.gov.sa. สืบค้นเมื่อ 2020-03-15.
 25. "Ministry of Health Reports 15 New Cases of COVID-19 The official Saudi Press Agency". www.spa.gov.sa. สืบค้นเมื่อ 2020-03-16.
 26. "Ministry of Health Reports 38 New Cases of COVID-19 the official Saudi Press Agency". www.spa.gov.sa. สืบค้นเมื่อ 2020-03-17.
 27. "Ministry of Health Reports 67 New Cases of COVID-19 the official Saudi Press Agency".
 28. "Saudi Arabia's Health Ministry announced 36 new cases of coronavirus". 2020-03-19.
 29. https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/03/20/Saudi-Arabia-confirms-70-new-coronavirus-cases-total-at-344.html
 30. https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049792
 31. https://www.arabnews.com/node/1644576/saudi-arabia
 32. "Afghan National Dies of COVID-19 in Saudi Arabia". TOLOnews (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-03-24.
 33. "Coronavirus: Saudi Arabia reports first death, 205 new cases of COVID-19". gulfnews.com (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-03-24.
 34. says, Ahmad (2020-04-01). "Saudi Arabia announced new 157 Coronavirus cases – Total 1,720". Riyadh Xpress (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2020-04-08.
 35. "Live Updates: Elite Saudi Hospital Braces for a Wave of Royal Patients". The New York Times. 8 April 2020. สืบค้นเมื่อ 8 April 2020.
 36. "Saudi Arabia Coronavirus: 4,462 Cases and 59 Deaths - Worldometer". www.worldometers.info (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 37. Al-Khudair, Deema (20 April 2020). "COVID-19 cases in Saudi Arabia surpass 10,000". arabnews.com.
 38. Abueish, Tamara (28 April 2020). "Coronavirus: Cases in Saudi Arabia surpass 20,000 after 1,266 new cases reported". alarabiya.net. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 April 2020.
 39. Serrieh, Joanne (30 April 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia confirms 1,351 new cases, total now 22,753". alarabiya.net. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-30. สืบค้นเมื่อ 2020-05-01.
 40. Serrieh, Joanne (1 May 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia total cases over 24,000, steady increase of 1,344 new cases". alarabiya.net.
 41. Abueish, Tamara (4 May 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia's death toll rises to 191 as total cases climb to 28,656". alarabiya.net.
 42. "Saudi corona cases go past 30,000-mark; 955 new recoveries recorded". saudigazette.com.sa. 5 May 2020.
 43. Nafie, Muhammd (9 May 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia reports 1,704 new cases, 10 deaths". alarabiya.net. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 May 2020. สืบค้นเมื่อ 9 May 2020.
 44. Serrieh, Joanne (28 May 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia records 3,531 recoveries, 1,644 new cases". alarabiya.net.
 45. Khalid, Tuqa (28 May 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia sets guidelines for malls, industrial sector, as it reopens". alarabiya.net.
 46. Serrieh, Joanne (3 June 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia records 2,171 new cases as total surpasses 90,000". alarabiya.net.
 47. Hilton, Tommy (7 June 2020). "Coronavirus: Saudi Arabia now has over 100,000 COVID-19 cases". alarabiya.net.
 48. 48.0 48.1 "Saudi Arabia temporarily suspends entry of GCC citizens to Mecca and Medina: foreign ministry". Reuters (ภาษาอังกฤษ). 2020-02-28. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 February 2020. สืบค้นเมื่อ 2020-02-29.
 49. "Saudi Arabia closes Grand Mosque, Prophet's Mosque between night and morning prayers". Arab News. 5 March 2020. สืบค้นเมื่อ 6 March 2020.
 50. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/saudi-arabia-bans-prayers-holy-mosques-coronavirus-fears-200320063001931.html
 51. https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2029780
 52. https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2035314
 53. Passports Announces Suspension of Travel to China
 54. https://www.arabnews.com/node/1644101/saudi-arabia
 55. "Saudi locks down Qatif as coronavirus surges in the Gulf". Al Jazeera. 8 March 2020. สืบค้นเมื่อ 8 March 2020.
 56. "وزارة الرياضة تُقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت" (ภาษาอาหรับ).
 57. "Saudi Ministry of Sport suspends public attendance at events from Saturday". 2020-03-06.
 58. "اللجنة المنظمة تقرر تأجيل #دورة_الألعاب_السعودية حتى إشعار آخر".
 59. "اللجنة المنظمة تعلن تأجيل دورة الألعاب السعودية" (ภาษาอาหรับ). 2020-03-08.
 60. "تعليق النشاط الرياضي بالمملكة وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة".
 61. "SSaudi Arabia to close schools from Monday over coronavirus". Arab News. 8 March 2020. สืบค้นเมื่อ 8 March 2020.
 62. "البلديات" توجّه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية ‏أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات [“Municipalities” directed to close places for games and recreational activities in commercial complexes, and to sterilize and ventilate places where food and drinks are served]. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (ภาษาอาหรับ).