การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศเอสวาตีนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศเอสวาตีนี พ.ศ. 2563
โรคโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
สถานที่ประเทศเอสวาตีนี
วันแรกมาถึง14 มีนาคม พ.ศ. 2563
(3 ปี 2 เดือน 19 วัน)
ผู้ป่วยยืนยันสะสม6,912 คน (ณ วันที่ 15 ธันวาคม)[1]
ผู้ป่วยปัจจุบัน304 คน (ณ วันที่ 15 ธันวาคม)
หาย6,476 คน (ณ วันที่ 15 ธันวาคม)
เสียชีวิต132 คน (ณ วันที่ 15 ธันวาคม)

การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563 โดยได้รับการยืนยันว่าเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเอสวาตีนี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ภูมิหลัง[แก้]

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางเดินหายใจในกลุ่มคนในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ซึ่งรายงานต่อองค์การอนามัยโลกในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562[2][3]

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยสำหรับโควิด-19 นั้นต่ำกว่าโรคซาร์ส พ.ศ. 2546 มาก[4][5] แต่การแพร่เชื้อมีความหมายมากกว่า ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีนัยสำคัญ[4][6]

เส้นเวลา[แก้]

ผู้ป่วย โควิด-19 ใน ประเทศเอสวาตีนี  ()
     เสียชีวิต        รักษาหาย        ่ป่วยกำลังรักษา
2020202020212021
มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค.พ.ย.พ.ย.ธ.ค.ธ.ค.
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.
15 วันล่าสุด15 วันล่าสุด
วันที่
# ผู้ป่วย
# ของผู้เสียชีวิต
2020-03-14
1(n.a.)
2020-03-15
1(=)
2020-03-16
1(=)
2020-03-17
1(=)
2020-03-18
1(=)
2020-03-19
1(=)
2020-03-20
1(=)
2020-03-21
1(=)
2020-03-22
4(+300%)
2020-03-23
4(=)
2020-03-24
4(=)
2020-03-25
4(=)
2020-03-26
6(+50%)
2020-03-27
9(+50%)
2020-03-28
9(=)
2020-03-29
9(=)
2020-03-30
9(=)
2020-03-31
9(=)
2020-04-01
9(=)
2020-04-02
9(=)
2020-04-03
9(=)
2020-04-04
9(=)
2020-04-05
9(=)
2020-04-06
10(+11%)
2020-04-07
10(=)
2020-04-08
12(+20%)
2020-04-09
12(=)
2020-04-10
12(=)
2020-04-11
12(=)
2020-04-12
14(+17%)
2020-04-13
15(+7.1%)
2020-04-14
15(=)
2020-04-15
15(=)
2020-04-16
16(+6.7%)
2020-04-17
16(=)
2020-04-18
22(+38%)
2020-04-19
22(=)
2020-04-20
24(+9.1%)
2020-04-21
31(+29%)
2020-04-22
31(=)
2020-04-23
31(=)
2020-04-24
36(+16%)
2020-04-25
57(+58%)
2020-04-26
60(+5.3%)
2020-04-27
66(+10%)
2020-04-28
72(+9.1%)
2020-04-29
93(+29%)
2020-04-30
103(+11%)
2020-05-01
109(+5.8%)
2020-05-02
111(+1.8%)
2020-05-03
115(+3.6%)
2020-05-04
119(+3.5%)
2020-05-05
122(+2.5%)
2020-05-06
126(+3.3%)
2020-05-07
158(+25%)
2020-05-08
164(+3.8%)
2020-05-09
168(+2.4%)
2020-05-10
178(+6%)
2020-05-11
181(+1.7%)
2020-05-12
191(+5.5%)
2020-05-13
194(+1.6%)
2020-05-14
194(=)
2020-05-15
197(+1.5%)
2020-05-16
210(+6.6%)
2020-05-17
211(+0.48%)
2020-05-18
213(+0.95%)
2020-05-19
216(+1.4%)
2020-05-20
226(+4.6%)
2020-05-21
229(+1.3%)
2020-05-22
234(+2.2%)
2020-05-23
248(+6%)
2020-05-24
261(+5.2%)
2020-05-25
267(+2.3%)
2020-05-26
272(+1.9%)
2020-05-27
284(+4.4%)
2020-05-28
291(+2.5%)
2020-05-29
291(=)
2020-05-30
295(+1.4%)
2020-05-31
297(+0.68%)
2020-06-01
305(+2.7%)
2020-06-02
306(+0.33%)
2020-06-03
307(+0.33%)
2020-06-04
312(+1.6%)
2020-06-05
317(+1.6%)
2020-06-06
335(+5.7%)
2020-06-07
347(+3.6%)
2020-06-08
354(+2%)
2020-06-09
387(+9.3%)
2020-06-10
416(+7.5%)
2020-06-11
470(+13%)
2020-06-12
494(+5.1%)
2020-06-13
509(+3%)
2020-06-14
513(+0.79%)
2020-06-15
530(+3.3%)
2020-06-16
545(+2.8%)
2020-06-17
591(+8.4%)
2020-06-18
615(+4.1%)
2020-06-19
654(+6.3%)
2020-06-20
658(+0.61%)
2020-06-21
666(+1.2%)
2020-06-22
674(+1.2%)
2020-06-23
707(+4.9%)
2020-06-24
724(+2.4%)
2020-06-25
741(+2.3%)
2020-06-26
764(+3.1%)
2020-06-27
782(+2.4%)
2020-06-28
820(+4.9%)
2020-06-29
835(+1.8%)
2020-06-30
853(+2.2%)
2020-07-01
883(+3.5%)
2020-07-02
918(+4%)
2020-07-03
956(+4.1%)
2020-07-04
1,004(+5%)
2020-07-05
1,040(+3.6%)
2020-07-06
1,064(+2.3%)
2020-07-07
1,112(+4.5%)
2020-07-08
1,199(+7.8%)
2020-07-09
1,278(+6.6%)
2020-07-10
1,325(+3.7%)
2020-07-11
1,382(+4.3%)
2020-07-12
1,424(+3%)
2020-07-13
1,464(+2.8%)
2020-07-14
1,512(+3.3%)
2020-07-15
1,570(+3.8%)
2020-07-16
1,637(+4.3%)
2020-07-17
1,708(+4.3%)
2020-07-18
1,824(+6.8%)
2020-07-19
1,892(+3.7%)
2020-07-20
1,927(+1.8%)
2020-07-21
1,999(+3.7%)
2020-07-22
2,046(+2.4%)
2020-07-23
2,134(+4.3%)
2020-07-24
2,189(+2.6%)
2020-07-25
2,262(+3.3%)
2020-07-26
2,331(+3.1%)
2020-07-27
2,446(+4.9%)
2020-07-28
2,539(+3.8%)
2020-07-29
2,695(+6.1%)
2020-07-30
2,723(+1%)
2020-07-31
2,798(+2.8%)
2020-08-01
2,859(+2.2%)
2020-08-02
2,932(+2.6%)
2020-08-03
2,999(+2.3%)
2020-08-04
3,018(+0.63%)
2020-08-05
3,074(+1.9%)
2020-08-06
3,136(+2%)
2020-08-07
3,208(+2.3%)
2020-08-08
3,305(+3%)
2020-08-09
3,419(+3.4%)
2020-08-10
3,496(+2.3%)
2020-08-11
3,603(+3.1%)
2020-08-12
3,725(+3.4%)
2020-08-13
3,803(+2.1%)
2020-08-14
3,878(+2%)
2020-08-15
3,957(+2%)
2020-08-16
4,057(+2.5%)
2020-08-17
4,115(+1.4%)
2020-08-18
4,216(+2.5%)
2020-08-19
4,289(+1.7%)
2020-08-20
4,344(+1.3%)
2020-08-21
4,363(+0.44%)
2020-08-22
4,428(+1.5%)
2020-08-23
4,466(+0.86%)
2020-08-24
4,550(+1.9%)
2020-08-25
4,574(+0.53%)
2020-08-26
4,638(+1.4%)
2020-08-27
4,687(+1.1%)
2020-08-28
4,717(+0.64%)
2020-08-29
4,769(+1.1%)
2020-08-30
4,823(+1.1%)
2020-08-31
4,840(+0.35%)
2020-09-01
4,883(+0.89%)
2020-09-02
4,936(+1.1%)
2020-09-03
4,991(+1.1%)
2020-09-04
5,055(+1.3%)
2020-09-05
5,096(+0.81%)
2020-09-06
5,132(+0.71%)
2020-09-07
5,165(+0.64%)
2020-09-08
5,186(+0.41%)
2020-09-09
5,220(+0.66%)
2020-09-10
5,281(+1.2%)
2020-09-11
5,314(+0.62%)
2020-09-12
5,340(+0.49%)
2020-09-13
5,366(+0.49%)
2020-09-14
5,397(+0.58%)
2020-09-15
5,422(+0.46%)
2020-09-16
5,451(+0.53%)
2020-09-17
5,489(+0.7%)
2020-09-18
5,514(+0.46%)
2020-09-19
5,546(+0.58%)
2020-09-20
5,571(+0.45%)
2020-09-21
5,585(+0.25%)
2020-09-22
5,611(+0.47%)
2020-09-23
5,649(+0.68%)
2020-09-24
5,683(+0.6%)
2020-09-25
5,708(+0.44%)
2020-09-26
5,729(+0.37%)
2020-09-27
5,742(+0.23%)
2020-09-28
5,764(+0.38%)
2020-09-29
5,775(+0.19%)
2020-09-30
5,796(+0.36%)
2020-10-01
5,815(+0.33%)
2020-10-02
5,837(+0.38%)
2020-10-03
5,847(+0.17%)
2020-10-04
5,888(+0.7%)
2020-10-05
5,899(+0.19%)
2020-10-06
5,919(+0.34%)
2020-10-07
5,939(+0.34%)
2020-10-08
5,955(+0.27%)
2020-10-09
5,968(+0.22%)
2020-10-10
5,985(+0.28%)
2020-10-11
5,995(+0.17%)
2020-10-12
6,010(+0.25%)
2020-10-13
6,024(+0.23%)
2020-10-14
6,044(+0.33%)
2020-10-15
6,063(+0.31%)
2020-10-16
6,077(+0.23%)
2020-10-17
6,097(+0.33%)
2020-10-18
6,113(+0.26%)
2020-10-19
6,121(+0.13%)
2020-10-20
6,134(+0.21%)
2020-10-21
6,139(+0.08%)
2020-10-22
6,149(+0.16%)
2020-10-23
6,167(+0.29%)
2020-10-24
6,184(+0.28%)
2020-10-25
6,191(+0.11%)
2020-10-26
6,201(+0.16%)
2020-10-27
6,214(+0.21%)
2020-10-28
6,226(+0.19%)
2020-10-29
6,240(+0.22%)
2020-10-30
6,251(+0.18%)
2020-10-31
6,259(+0.13%)
2020-11-01
6,267(+0.13%)
2020-11-02
6,271(+0.06%)
2020-11-03
6,285(+0.22%)
2020-11-04
6,299(+0.22%)
2020-11-05
6,312(+0.21%)
2020-11-06
6,322(+0.16%)
2020-11-07
6,336(+0.22%)
2020-11-08
6,351(+0.24%)
2020-11-09
6,362(+0.17%)
2020-11-10
6,374(+0.19%)
2020-11-11
6,395(+0.33%)
2020-11-12
6,412(+0.27%)
2020-11-13
6,429(+0.27%)
2020-11-14
6,447(+0.28%)
2020-11-15
6,449(+0.03%)
2020-11-16
6,460(+0.17%)
2020-11-17
6,480(+0.31%)
2020-11-18
6,501(+0.32%)
2020-11-19
6,514(+0.2%)
2020-11-20
6,545(+0.48%)
2020-11-21
6,566(+0.32%)
2020-11-22
6,581(+0.23%)
2020-11-23
6,596(+0.23%)
2020-11-24
6,611(+0.23%)
2020-11-25
6,637(+0.39%)
2020-11-26
6,697(+0.9%)
2020-11-27
6,732(+0.52%)
2020-11-28
6,779(+0.7%)
2020-11-29
6,783(+0.06%)
2020-11-30
6,793(+0.15%)
2020-12-01
6,817(+0.35%)
2020-12-02
6,831(+0.21%)
2020-12-03
6,851(+0.29%)
2020-12-04
6,857(+0.09%)
2020-12-05
6,873(+0.23%)
2020-12-06
6,879(+0.09%)
2020-12-07
6,909(+0.44%)
2020-12-08
6,945(+0.52%)
2020-12-09
6,997(+0.75%)
2020-12-10
7,019(+0.31%)
2020-12-11
7,074(+0.78%)
2020-12-12
7,105(+0.44%)
2020-12-13
7,162(+0.8%)
2020-12-14
7,222(+0.84%)
2020-12-15
7,314(+1.3%)
2020-12-16
7,435(+1.7%)
2020-12-17
7,506(+0.95%)
2020-12-18
7,621(+1.5%)
2020-12-19
7,730(+1.4%)
2020-12-20
7,859(+1.7%)
2020-12-21
8,002(+1.8%)
2020-12-22
8,164(+2%)
2020-12-23
8,326(+2%)
2020-12-24
8,500(+2.1%)
2020-12-25
8,646(+1.7%)
2020-12-26
8,855(+2.4%)
2020-12-27
8,979(+1.4%)
2020-12-28
9,194(+2.4%)
2020-12-29
9,456(+2.8%)
2020-12-30
9,680(+2.4%)
2020-12-31
9,904(+2.3%)
2021-01-01
10,035(+1.3%)
2021-01-02
10,277(+2.4%)
2021-01-03
10,523(+2.4%)
2021-01-04
10,729(+2%)
2021-01-05
10,941(+2%)
2021-01-06
11,154(+1.9%)
2021-01-07
11,402(+2.2%)
2021-01-08
11,616(+1.9%)
2021-01-09
11,833(+1.9%)
2021-01-10
12,103(+2.3%)
2021-01-11
12,395(+2.4%)
2021-01-12
12,615(+1.8%)
2021-01-13
12,832(+1.7%)
2021-01-14
13,047(+1.7%)
2021-01-15
13,264(+1.7%)
2021-01-16
13,480(+1.6%)
2021-01-17
13,700(+1.6%)
2021-01-18
13,957(+1.9%)
2021-01-19
14,228(+1.9%)
2021-01-20
14,594(+2.6%)
2021-01-21
14,835(+1.7%)
2021-01-22
15,049(+1.4%)
2021-01-23
15,167(+0.78%)
2021-01-24
15,330(+1.1%)
2021-01-25
15,476(+0.95%)
2021-01-26
15,696(+1.4%)
2021-01-27
15,930(+1.5%)
2021-01-28
16,176(+1.5%)
2021-01-29
16,375(+1.2%)
2021-01-30
16,581(+1.3%)
2021-01-31
16,629(+0.29%)
2021-02-01
16,727(+0.59%)
2021-02-02
16,805(+0.47%)
2021-02-03
16,907(+0.61%)
2021-02-04
16,982(+0.44%)
2021-02-05
17,079(+0.57%)
2021-02-06
17,126(+0.28%)
2021-02-07
17,150(+0.14%)
2021-02-08
17,182(+0.19%)
2021-02-09
17,239(+0.33%)
2021-02-10
17,295(+0.32%)
2021-02-11
17,353(+0.34%)
2021-02-12
17,415(+0.36%)
2021-02-13
17,450(+0.2%)
2021-02-14
17,500(+0.29%)
2021-02-15
17,543(+0.25%)
2021-02-16
17,575(+0.18%)
2021-02-17
17,646(+0.4%)
2021-02-18
17,684(+0.22%)
2021-02-19
17,719(+0.2%)
2021-02-20
17,742(+0.13%)
2021-02-21
17,768(+0.15%)
2021-02-22
17,787(+0.11%)
2021-02-23
17,821(+0.19%)
2021-02-24
17,882(+0.34%)
2021-02-25
17,934(+0.29%)
2021-02-26
17,962(+0.16%)
2021-02-27
17,994(+0.18%)
2021-02-28
18,007(+0.07%)
2021-03-01
18,019(+0.07%)
2021-03-02
18,084(+0.36%)
2021-03-03
18,102(+0.1%)
2021-03-04
18,130(+0.15%)
2021-03-05
18,158(+0.15%)
2021-03-06
18,177(+0.1%)
2021-03-07
18,189(+0.07%)
2021-03-08
18,193(+0.02%)
2021-03-09
18,196(+0.02%)
2021-03-10
18,209(+0.07%)
2021-03-11
18,222(+0.07%)
2021-03-12
18,233(+0.06%)
2021-03-13
18,243(+0.05%)
2021-03-14
18,246(+0.02%)
2021-03-15
18,248(+0.01%)
2021-03-16
18,252(+0.02%)
2021-03-17
18,267(+0.08%)
2021-03-18
18,278(+0.06%)
2021-03-19
18,285(+0.04%)
2021-03-20
18,295(+0.05%)
2021-03-21
18,298(+0.02%)
2021-03-22
18,302(+0.02%)
2021-03-23
18,308(+0.03%)
2021-03-24
18,313(+0.03%)
2021-03-25
18,318(+0.03%)
2021-03-26
18,324(+0.03%)
2021-03-27
18,330(+0.03%)
2021-03-28
18,333(+0.02%)
2021-03-29
18,338(+0.03%)
2021-03-30
18,345(+0.04%)
2021-03-31
18,349(+0.02%)
2021-04-01
18,356(+0.04%)
2021-04-02
18,359(+0.02%)
2021-04-03
18,361(+0.01%)
2021-04-04
18,364(+0.02%)
2021-04-05
18,366(+0.01%)
2021-04-06
18,370(+0.02%)
2021-04-07
18,377(+0.04%)
2021-04-08
18,379(+0.01%)
2021-04-09
18,382(+0.02%)
2021-04-10
18,385(+0.02%)
2021-04-11
18,388(+0.02%)
2021-04-12
18,393(+0.03%)
2021-04-13
18,402(+0.05%)
2021-04-14
18,407(+0.03%)
2021-04-15
18,412(+0.03%)
2021-04-16
18,414(+0.01%)
2021-04-17
18,415(+0.01%)
2021-04-18
18,417(+0.01%)
2021-04-19
18,417(=)
2021-04-20
18,417(=)
2021-04-21
18,423(+0.03%)
2021-04-22
18,426(+0.02%)
2021-04-23
18,434(+0.04%)
2021-04-24
18,440(+0.03%)
2021-04-25
18,442(+0.01%)
2021-04-26
18,443(+0.01%)
2021-04-27
18,448(+0.03%)
2021-04-28
18,452(+0.02%)
2021-04-29
18,458(+0.03%)
2021-04-30
18,458(=)
2021-05-01
18,458(=)
2021-05-02
18,458(=)
2021-05-03
18,460(+0.01%)
2021-05-04
18,461(+0.01%)
2021-05-05
18,467(+0.03%)
2021-05-06
18,473(+0.03%)
2021-05-07
18,474(+0.01%)
2021-05-08
18,477(+0.02%)
2021-05-09
18,480(+0.02%)
2021-05-10
18,482(+0.01%)
2021-05-11
18,487(+0.03%)
2021-05-12
18,492(+0.03%)
2021-05-13
18,497(+0.03%)
2021-05-14
18,511(+0.08%)
2021-05-15
18,519(+0.04%)
2021-05-16
18,520(+0.01%)
2021-05-17
18,523(+0.02%)
2021-05-18
18,525(+0.01%)
2021-05-19
18,530(+0.03%)
2021-05-20
18,539(+0.05%)
2021-05-21
18,546(+0.04%)
2021-05-22
18,550(+0.02%)
2021-05-23
18,551(+0.01%)
2021-05-24
18,557(+0.03%)
2021-05-25
18,570(+0.07%)
อ้างอิง: [7]


เมือวันที่ 14 มีนาคม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นรายแรกของประเทศ เป้นผู้หญิงอายุ 33 ปี กลับมาจากสหรัฐเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนเดินทางไปยังประเทศเลโซโทเพื่อการท่องเที่ยว แล้วจึงกลับมายังประเทศเอสวาตีนีในเวลาต่อมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อรักษาจากโควิด-19[8] มีผู้ต้องสงสัยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นผู้หญิงกลับมาจากประเทศเดนมาร์ก (หรืออาจจะเป็นประเทศเยอรมนี[9]) และผู้หญิงอีกรายกลับมาจากการไปประเทศเยอรมนี[10]

วันที่ 24 มีนาคม กระทรวงสาธารณสุขเอสวาตีนีแถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่ห้า เป็นผู้ชายอายุ 52 ปี กลับมาจากการท่องเที่ยวที่สหรัฐ ได้รับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อต้นเดือนแล้วพบผลเป็นบวก[11]

วันที่ 16 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขเอสวาตีนีแถลงการณ์พบผู้เสียชีวิตรายแรก ชายอายุห้าสิบเก้าปี มีโรคประกอบ คือ โรคเบาหวาน อันเป็นหนึ่งปัยจัยของอากาาร่วมของการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่[12]

อ้างอิง[แก้]

 1. Government, Eswatini (2020-04-08). "[READ]: Minister of Health Lizzie Nkosi's 08 April 2020 Statement.pic.twitter.com/XME7xDI1AS". @EswatiniGovern1 (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-04-08.
 2. Elsevier. "Novel Coronavirus Information Center". Elsevier Connect. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 January 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 3. Reynolds, Matt (4 March 2020). "What is coronavirus and how close is it to becoming a pandemic?". Wired UK. ISSN 1357-0978. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 March 2020. สืบค้นเมื่อ 5 March 2020.
 4. 4.0 4.1 "Crunching the numbers for coronavirus". Imperial News. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 March 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 5. "High consequence infectious diseases (HCID); Guidance and information about high consequence infectious diseases and their management in England". GOV.UK (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 3 March 2020. สืบค้นเมื่อ 17 March 2020.
 6. "World Federation Of Societies of Anaesthesiologists – Coronavirus". www.wfsahq.org. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 March 2020. สืบค้นเมื่อ 15 March 2020.
 7. "Eswatini Coronavirus: Worldometer". Worldometers (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-06-08.
 8. "Eswatini in Southern Africa reports first coronavirus case". The Jerusalem Post. Reuters. 14 March 2020. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 March 2020. สืบค้นเมื่อ 14 March 2020.
 9. "eSwatini quarantines two suspected Covid-19 cases". apanews.net. 11 March 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-26. สืบค้นเมื่อ 14 March 2020.
 10. "Two suspected cases of the Coronavirus registered in eSwatini". Mpumalanga News. 12 March 2020. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 March 2020. สืบค้นเมื่อ 14 March 2020.
 11. "5th Case of Coronavirus in eSwatini". Swazi Observer. 24 March 2020. สืบค้นเมื่อ 24 March 2020.
 12. "Eswatini records its first Covid-19 death". News24 (ภาษาอังกฤษ). 2020-04-16. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-18. สืบค้นเมื่อ 2020-04-16.