ข้ามไปเนื้อหา

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อนัมนิกาย)

คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย ซึ่งสืบมาจากประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

วัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย[แก้]

ปัจจุบันคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย มีวัดในสังกัด 22 วัด[1][2][3] และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ดังนี้

ชื่อไทย ชื่อญวน ที่อยู่
1. วัดกุศลสมาคร 普福寺
Phổ Phước Tự
โผเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
2. วัดโลกานุเคราะห์ 慈濟寺
Từ Tế Tự
ตื้อเต๊ตื่อ
กรุงเทพมหานคร
3. วัดสุนทรประดิษฐ์ 慶安寺
Khánh An Tự
คั้นอังตื่อ
จังหวัดอุดรธานี
4. วัดอนัมนิกายาราม 廣福寺
Quảng Phước Tự
กว๋างเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
5. วัดสมณานัมบริหาร 禛囯景福寺
Cảnh Phước Tự
กั๋งเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
6. วัดอุภัยราชบำรุง 慶雲寺
Khánh Vân Tự
คั้นเยิงตื่อ
กรุงเทพมหานคร
7. วัดชัยภูมิการาม 翠岸寺
Thúy Ngạn Tự
ตี๋หง่านตื่อ
กรุงเทพมหานคร
8. วัดถาวรวราราม 慶壽寺
Khánh Thọ Tự
คั้นถ่อตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
9. วัดมงคลสมาคม 會慶寺
Hội Khánh Tự
โห่ยคั้นตื่อ
กรุงเทพมหานคร
10. วัดเขตร์นาบุญญาราม 福田寺
Phước Diện Tự
เพื้อกเดี้ยนตื่อ
จังหวัดจันทบุรี
11. วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล 玉淸寺
Ngọc Thanh Tự
หง็อกทันตื่อ
จังหวัดสุพรรณบุรี
12. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 興盛寺
Hưng Thạnh Tự
ฮึงถั่นตื่อ
จังหวัดนครปฐม
13. วัดเจริญบุญไพศาล 興福寺
Hưng Phước Tự
ฮึงเพื้อกตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
14. วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง 慶生寺
Khắn Sanh Tự
คั้นซันตื่อ
จังหวัดยะลา
15. วัดอุภัยภาติการาม 三寶公佛寺
Tam Bảo Công Phật Tự
ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
16. วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ 慶壽寺
Khánh Thọ Tự
คั้นถ่อตื่อ
จังหวัดสงขลา
17. วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม 普照寺
Phổ Chiếu Tự
โผเจี๊ยวตื่อ
จังหวัดสมุทรสาคร
18. วัดถ้ำเขาน้อย 龍山寺
Long Sơn Tự
ล็องเซิงตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
19. วัดหมื่นปีวนาราม 萬壽寺
Vạn Thọ Tự
หย่างถ่อตื่อ
จังหวัดราชบุรี
20. วัดนพรัตนวนาราม 福壽寺
Phước Thọ Tự
เพื้อกถ่อตื่อ
จังหวัดจันทบุรี
21. วัดประถมพุทธาราม เผิกกวางตื่อ ฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
22. วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม 興雲寺
Hưng Vân Từ
ฮึงเยิงตื่อ
จังหวัดปทุมธานี
สำนักสงฆ์
ชื่อ ที่อยู่
1. วัดป่าสุขาวดี จังหวัดเชียงใหม่
2. ตาลเลียนอนัมพรต จังหวัดอุดรธานี
3. ถ้ำกลองทิพย์ (เขาแกลต) จังหวัดจันทบุรี
4. แดนสุขาวดีวิถีเซน จังหวัดราชบุรี

รายนามเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย[แก้]

ลำดับ รายนาม ชื่อญวน สถิต ณ ดำรงตำแหน่ง
1. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องเจินฮึง) Ông Chân Hưng วัดอุภัยราชบำรุง
2. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องเหยี่ยวกร่าม) Ông Diệu Trạm วัดอนัมนิกายาราม
3. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องจี๊หล็อบ) Ông Chí Lập วัดสมณานัมบริหาร
4. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องทันเคี๊ยด) Ông Thanh Khiết วัดอุภัยราชบำรุง
5. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องเหมิกโงน) Ông Mật Ngôn วัดมงคลสมาคม
6. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องเวียงหมาง) Ông Viên Mãn วัดกุศลสมาคร
7. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องโผซ้าย) Ông Phổ Sái วัดอุภัยราชบำรุง
8. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องบิ๊นเลือง) Ông Bình Lương วัดโลกานุเคราะห์
9. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องโผเรียน) Ông Phổ Liên วัดชัยภูมิการาม
10. พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร (องย๊ากเหมิง) Ông Giác Mẫn วัดมงคลสมาคม
11. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) Kính Chiếu วัดกุศลสมาคร - 16 เมษายน พ.ศ. 2561
12. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) Thiện Thực วัดกุศลสมาคร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 23 มกราคม พ.ศ. 2565
13. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) วัดสมณานัมบริหาร 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • องสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง), บรรพชาอุปสมบทวิธีอนัมนิกาย, แปลเป็นภาษาไทยโดย นายเสถียร โพธินันทะ, โรงพิมพ์สหวิทยพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๒

ดูเพิ่ม[แก้]