พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร

(ถนอม เถี่ยนถึก)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด17 มิถุนายน พ.ศ. 2479
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (85 ปี 220 วัน ปี)
มรณภาพ23 มกราคม พ.ศ. 2565
นิกายคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
การศึกษาพธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มจร , นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
พรรษา64
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม ถนอม อารีย์กูลชัย ฉายา เถี่ยนถึก เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษฝ่ายอนัมนิกาย อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)

ประวัติ[แก้]

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า ถนอม อารีย์กูลชัย เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนยน พ.ศ. 2479 ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายอุ๊ย อารีย์กูลชัย กับนางซิว อารีย์กูลชัย

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีองสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ และองอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเถี่ยนถึก [1]

เกียรติคุณ[แก้]

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2513 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2518 รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2522 เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2530 ปลัดขวาอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2534 ผู้จัดการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2537 เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2537 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2550 พระอุปัชฌาย์อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2553 รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2561 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2561 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2561 เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2562 เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2562 รักษาการเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

มรณภาพ[แก้]

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.55 น. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มรณะภาพอย่างสงบ เนื่องด้วยปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด[2] ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริอายุได้ 85 ปี 63 พรรษา [3]

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบหมาย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก)[4]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรม ของพระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ องสรภาณมธุรส[5]
 • พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นสามัญที่ พระอนัมพรตเมธาจารย์ ไพศาลอุดรศิลป์คณากิจ[6]
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราชที่ พระสมณานัมธีราจารย์ ปริยัติธรรมวราลังการ ไพศาลคณานุศาสก์[7]
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราชที่ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดมเขต นิเทศธรรมานุสิฐ[8]
 • พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร [9]
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร 1 องวินัยธร 1 องธรรมธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฏีกา 1[10]

อ้างอิง[แก้]

 1. "'เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย' มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี 63 พรรษาราย". dailynews. 2022-01-24. สืบค้นเมื่อ 2022-02-11.
 2. "'เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย' มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี 63 พรรษาราย". dailynews. 2022-01-24. สืบค้นเมื่อ 2022-02-11.
 3. ข่าวการมรณภาพ, เว็บไซด์คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
 4. กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เก็บถาวร 2022-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 110 ตอนที่ 202, 6 ธันวาคม 2536, ฉบับพิเศษ หน้า 31
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 70
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 128 ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 53
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 136 ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 57