พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเดชพระคุณ
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
(ถนอม เถี่ยนถึก)
เกิด15 มิถุนายน พ.ศ. 2478
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อายุ86
อุปสมบท14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
พรรษา62
วัดวัดกุศลสมาคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
วุฒิพธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มจร
ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม ถนอม อารีย์กูลชัย ฉายา เถี่ยนถึก เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษฝ่ายอนัมนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็นเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ) และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)[1]

ประวัติ[แก้]

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า ถนอม อารีย์กูลชัย เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนยน พ.ศ. 2479 ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายอุ๊ย อารีย์กูลชัย กับนางซิว อารีย์กูลชัย

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีองสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ และองอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเถี่ยนถึก[1]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรม ของพระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ องสรภาณมธุรส[2]
 • พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นสามัญที่ พระอนัมพรตเมธาจารย์ ไพศาลอุดรศิลป์คณากิจ[3]
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราชที่ พระสมณานัมธีราจารย์ ปริยัติธรรมวราลังการ ไพศาลคณานุศาสก์[4]
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราชที่ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดมเขต นิเทศธรรมานุสิฐ[5]
 • พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร [6]
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร 1 องวินัยธร 1 องธรรมธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฏีกา 1[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ประวัติพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตรโดยสังเขป[ลิงก์เสีย]
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 110 ตอนที่ 202, 6 ธันวาคม 2536, ฉบับพิเศษ หน้า 31
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 70
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 128 ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 53
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 136 ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 57