พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
(ถนอม เถี่ยนถึก)
190px
เกิด 17 มิถุนยน พ.ศ. 2479
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อายุ 83 ปี
อุปสมบท 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
พรรษา 60
วัด วัดกุศลสมาคร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม ถนอม อารีย์กูลชัย ฉายา เถี่ยนถึก เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษ เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ) รูปปัจจุบัน รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ) และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)[1]

ประวัติ[แก้]

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า ถนอม อารีย์กูลชัย เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนยน พ.ศ. 2479 ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายอุ๊ย อารีย์กูลชัย กับนางซิว อารีย์กูลชัย

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีองสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ และองอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเถี่ยนถึก[1]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรม ของพระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรภาณมธุรส[2]
 • พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระอนัมพรตเมธาจารย์ ไพศาลอุดรศิลป์คณากิจ[3]
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมธีราจารย์ ปริยัติธรรมวราลังการ ไพศาลคณานุศาสก์[4]
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดมเขต นิเทศธรรมานุสิฐ[5]
 • พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร [6]
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นธรรมพิเศษ ที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร 1 องวินัยธร 1 องธรรมธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฏีกา 1[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ประวัติพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตรโดยสังเขป
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 110 ตอนที่ 202, 6 ธันวาคม 2536, ฉบับพิเศษ หน้า 31
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 70
 5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 128 ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 53
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 136 ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 57

{{เรียงลำดับ|มหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก