คุยเรื่องแม่แบบ:ศาสนาในไทย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  สำหรับศาสนาในประเทศไทย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ทางราชการรับรองศาสนาไว้ 5 ศาสนา ได้แก่

  • ศาสนาพุทธ
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาคริสต์
  • ศาสนาฮินดู
  • ศาสนาซิกข์

  ดังนั้นคำว่า "ศาสนาอื่น ๆ" จึงหมายถึง ศาสนาที่มิใช่ศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ที่ระบุไว้ข้างต้น -- Lephill (พูดคุย) 20:29, 25 มกราคม 2559 (ICT)

  เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ แม่แบบ:ศาสนาในไทย

  Start a discussion