โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1828[1] ปัจจุบันมีคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์อยู่ราว 407,685 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของประชากร[2]

องค์กรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย[แก้]

องค์กรที่ใหญ่ที่สุดคือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1934 โดยการรวมกลุ่มต่างๆของโปรเตสแตนต์เข้าด้วยกัน โดยรวมถึง คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกัน ลูเทอแรน จากเยอรมัน มาเบอร์เกอร์ มิชชั่น และกลุ่มอื่นๆ ตั้งเป้าหมายเป็น คณะโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งรวม ชาวไทย,จีน,เกาหลี และกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นสมาชิกของ สภาคริสตจักรโลก ซึ่งมีสมาชิกในกว่า 150 ประเทศ โดยมีกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มคณะแบปทิสต์ กลุ่มเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์

นอกจาก สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีองค์การโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับร้องจากรัฐบาลได้แก่ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และ สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

คณะผู้ศรัทธา[แก้]

มีคณะผู้ศรัทธาชาวคริสต์ปฏิบัติงานอยู่โดยทั่วประเทศ มีการจัดตั้งโบสถ์เล็กๆ นำโดยมิชชั่นนารีชาวต่างประเทศและมิชชั่นนารีในประเทศ จัดตั้ง โบสถ์และกลุ่มภาวนาอยู่โดยทั่วไป หนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ องค์การวายแวม ซึ่งมีชาวต่างประเทศทำงานตลอดเวลากว่า 200 คนและมีผู้ปฏิบัติงานชาวไทยกว่า 100 คน มีกลุ่มจัดตั้งในกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ คณะผู้ศรัทธาอื่นได้แก่ โอเอ็มเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล มีการส่งครูชาวคริสต์เข้าปฏิบัติงานตามโรงเรียนต่างๆ ในเมืองใหญ่เช่น กรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย

โรงพยาบาลโปรเตสแตนต์[แก้]

พระคริสตธรรม[แก้]

สหสมาคมพระคริสตธรรม เริ่มงานในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1828 และในปี ค.ศ. 1966 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1838 งานประกาศพระกิตติคุณของโปรแตสแตนท์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย จนถึงปี ค.ศ. 1861 คณะเพรสไบทีเรียนได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในปี ค.ศ. 2005 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ 43,740 เล่ม และ พระคริสตธรรมใหม่ จำนวน 9,629 เล่ม

สถิติ[แก้]

สถิติโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีดังนี้[3]

เขต จำนวนคริสเตียน (คน)
ภาคเหนือ 227,348
ภาคกลาง 85,453
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39,745
ภาคตะวันตก 23,806
ภาคใต้ 19,751
ภาคตะวันออก 11,582
รวม 407,685 (0.64%)
คริสตจักร จำนวนคริสตจักร (แห่ง)
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 2,406 (48%)
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1,702 (34%)
คริสตจักรอิสระ 792 (15%)
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 153 (3%)
รวม 5,053

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสืออนุสรณ์ 100 ปี และ 150 ปี การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทย, สมาคมพระคริสตธรรมไทย Thailand Bible Society
  2. มูลนิธิอีสตาร์, ข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  3. มูลนิธิอีสตาร์, ข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558