ข้ามไปเนื้อหา

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร

(เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
ชื่ออื่นหลวงพ่อตี๋
ส่วนบุคคล
เกิด3 ธันวาคม พ.ศ. 2469 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (91 ปี 134 วัน ปี)
มรณภาพ16 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร
นิกายคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
การศึกษาปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท16 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
พรรษา70
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร นามเดิม เจริญ แซ่บู๊ ฉายา กิ๊นเจี๊ยว (เวียดนาม: Kính Chiếu)[1] เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และอดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร

ประวัติ[แก้]

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มีนามเดิมว่า เจริญ แซ่บู๊ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2469 (แจ้งอายุช้าเป็น2471) ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายเภา แซ่บู๊ กับนางแฉล้ม แซ่ตัน[2]

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เวลา 15:30 น. ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมงคลสมาคม ถนนแปลงนาม ตำบลอิศรานุภาพ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เวียงหมาง) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารอนัมพรต (ทงมิน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และองสุตบทบวร (บิ่นเลือง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่ากิ๊นเจี๊ยว[2]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2501 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น องอนนตสรภัญ ผู้ช่วยฝ่ายอนัมนิกาย[3]
 • พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น องพจนสุนทร รองปลัดขวา[4]
 • พ.ศ. 2512 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น องสารภาณมธุรส ปลัดขวา[5]
 • พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูบริหารอนัมพรต ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย[6]
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป องปลัด 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1[7] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ)
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป องปลัด 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1[8] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุสาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูปองปลัด 1 องธรรมธร 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1[9] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม)
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิศร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูปองปลัด 1 องธรรมธร 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1[10] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ)

รางวัล[แก้]

มรณภาพ[แก้]

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร มรณภาพเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15:16 น. เนื่องจากเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 91 ปี 134 วัน พรรษา 70

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. มีกาเคลื่อนสรีระสังขารพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังวัดกุศลสมาครเวลา 17.00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โกศโถ ฉัตรเบญจา ตั้งประกอบเกียรติยศศพ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าโกศศพพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระราชทานพวงมาลา และประทานพวงมาลาไปวางที่หน้าโกศศพฯ ด้วย

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา08.00 นาฬิกาอัญเชิญศพจากวัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานครสู่ชาติภูมิ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เวลา15.00 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาให้พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานดินบรรจุศพ ณ สุสานบูรพาจารย์ วัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสโอกาสนี้ พณฯท่านเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ร่วมพิธีด้วย

อ้างอิง[แก้]

 1. "Thái Lan: Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu viên tịch". Giac Ngo Online. 16 เมษายน 2561. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 ประวัติเจ้าคณะใหญ่, อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งบรรพชิตฝ่ายอนัมและฝ่ายจีน, เล่ม 75 ตอนที่ 109, 23 ธันวาคม 2501, หน้า 3166
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายจีนนิกายและอนัมนิกาย, เล่ม 84 ตอนที่ 128, 30 ธันวาคม 2510, หน้า 25
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 86 ตอนที่ 118, 31 ธันวาคม 2512, หน้า 24
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 92 ตอนที่ 263, 26 ธันวาคม 2518, หน้า 43
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 109 ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 65
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 70
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53