พุทธพจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พุทธพจน์ หรือ พุทธวจนะ (บาลี: พุทฺธวจน) แปลว่า พระดำรัสหรือคำพูดของพระพุทธเจ้า[1]

ในอลคัททูปมสูตร พระโคตมพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมะ ได้แก่[2]

 1. สุตตะ
 2. เคยยะ
 3. เวยยากรณะ
 4. คาถา
 5. อุทาน
 6. อิติวุตตกะ
 7. ชาดก
 8. อัพภูตธรรม และ
 9. เวทัลละ

คัมภีร์อปทานเรียกองค์ธรรมทั้ง 9 นี้ว่าพระพุทธพจน์มีองค์ 9[3]

อ้างอิง[แก้]

 1. พุทธพจน์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
 2. อลคัททูปมสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
 3. อุปาลิเถราปทาน, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑