คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คณะสงฆ์อนัมนิกาย เป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย ซึ่งสืบมาจากประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ถนอม เถี่ยนถึก) เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

วัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย[แก้]

ปัจจุบันคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย มีวัดในสังกัด 22 วัด[1][2][3] และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ดังนี้

ชื่อไทย ชื่อญวน ที่อยู่
1. วัดกุศลสมาคร 普福寺
โผเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
2. วัดโลกานุเคราะห์ 慈濟寺
ตื้อเต๊ตื่อ
กรุงเทพมหานคร
3. วัดสุนทรประดิษฐ์ 慶安寺
คั้นอังตื่อ
จังหวัดอุดรธานี
4. วัดอนัมนิกายาราม 廣福寺
กว๋างเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
5. วัดสมณานัมบริหาร 禛囯景福寺
กั๋งเพื้อกตื่อ
กรุงเทพมหานคร
6. วัดอุภัยราชบำรุง 慶雲寺
คั้นเยิงตื่อ
กรุงเทพมหานคร
7. วัดชัยภูมิการาม 翠岸寺
ตี๋หง่านตื่อ
กรุงเทพมหานคร
8. วัดถาวรวราราม 慶壽寺
คั้นถ่อตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
9. วัดมงคลสมาคม 會慶寺
โห่ยคั้นตื่อ
กรุงเทพมหานคร
10. วัดเขตร์นาบุญญาราม 福田寺
เพื้อกเดี้ยนตื่อ
จังหวัดจันทบุรี
11. วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล 玉淸寺
หง็อกทันตื่อ
จังหวัดสุพรรณบุรี
12. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 興盛寺
ฮึงถั่นตื่อ
จังหวัดนครปฐม
13. วัดเจริญบุญไพศาล 興福寺
ฮึงเพื้อกตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
14. วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง 慶生寺
คั้นซันตื่อ
จังหวัดยะลา
15. วัดอุภัยภาติการาม 三寶公佛寺
ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
16. วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ 慶壽寺
คั้นถ่อตื่อ
จังหวัดสงขลา
17. วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม 普照寺
โผเจี๊ยวตื่อ
จังหวัดสมุทรสาคร
18. วัดถ้ำเขาน้อย 龍山寺
ล็องเซิงตื่อ
จังหวัดกาญจนบุรี
19. วัดหมื่นปีวนาราม 萬壽寺
หย่างถ่อตื่อ
จังหวัดราชบุรี
20. วัดนพรัตนวนาราม 福壽寺
เพื้อกถ่อตื่อ
จังหวัดจันทบุรี
21. วัดประถมพุทธาราม เผิกกวางตื่อ ฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
22. วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม ฮึงเยิงตื่อ จังหวัดปทุมธานี
สำนักสงฆ์
ชื่อ ที่อยู่
1. วัดป่าสุขาวดี จังหวัดเชียงใหม่
2. ตาลเลียนอนัมพรต จังหวัดอุดรธานี
3. ถ้ำกลองทิพย์ (เขาแกลต) จังหวัดจันทบุรี
4. แดนสุขาวดีวิถีเซน จังหวัดราชบุรี

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายจาก อดีต-ปัจจุบัน[แก้]

ลำดับ รายนาม สถิต ณ ดำรงตำแหน่ง
1. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง) วัดอุภัยราชบำรุง
2. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เหยี่ยวก่าม) วัดอนัมนิกายาราม
3. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (จี๊หล็อบ) วัดสมณานัมบริหาร
4. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (ทันเคี๊ยด) วัดอุภัยราชบำรุง
5. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เหมิกโงน) วัดมงคลสมาคม
6. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เวียงหมาง) วัดกุศลสมาคร
7. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผซ้าย) วัดอุภัยราชบำรุง
8. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (บิ๊นเลือง) วัดโลกานุเคราะห์
9. พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผเรียน) วัดชัยภูมิการาม
10. พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร (ย๊ากเหมิง) วัดมงคลสมาคม
11. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) วัดกุศลสมาคร - 16 เมษายน พ.ศ. 2561
12. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) วัดกุศลสมาคร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • องสรภาณมธุรส (บ๋าวเอิง), บรรพชาอุปสมบทวิธีอนัมนิกาย, แปลเป็นภาษาไทยโดย นายเสถียร โพธินันทะ, โรงพิมพ์สหวิทยพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๒

ดูเพิ่ม[แก้]