ข้ามไปเนื้อหา

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์

(ณรงค์ ติ่นเรียน)
คำนำหน้าชื่อพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด30 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (94 ปี)
นิกายคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
การศึกษาปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
พรรษา71
ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ นามเดิม ณรงค์ ล้อไพบูลย์ ฉายา ติ่นเรียน มีสมณศักดิ์เป็น เทียบพระราชาคณะชั้นเทพ เป็นพระภิกษุมหายาน รูปปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายและเจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (เกี๋ยงเพื๊อกตื่อ)[1]

ประวัติ[แก้]

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ ล้อไพบูลย์ เกิดวันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของ นายฮั่วฮะ ล้อไพบูลย์ กับ นางกลิ่น ล้อไพบูลย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 บรรพชาสามเณร ที่โรงเจฮะอี่ตั๊ว ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โหพัฒน์นที่

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มี องอนนตสรภัญ(พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ มี องพจนสุนทร (บ๋าวเอิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ มี องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าติ่นเรียน [2]

เกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ. 2550 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามหายานศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2501 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2518 เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2518 รองปลัดขวาอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2528 เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2529 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. 2530 ปลัดซ้ายอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2536 ปลัดขวาอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2548 ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์มหาปัญญาวิทยาลัย วิทยาลัยสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550 พระอุปัชฌายะอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2553 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2561 กรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. 2561 รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. 2562 รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2565 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
 • พ.ศ. 2565 เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ องสรพจนสุนทร[3]
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ องสุตบทบวร ปลัดซ้าย[4]
 • พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสรภาณอนัมพจน์ปลัดขวา[5]
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเทียบพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมณานัมธีราจารย์ [6]
 • พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเทียบพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดรเขต นิเทศธรรมานุสิฐ[7]
 • วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเทียบพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป คือ องปลัด 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1 [8]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติพระคณานัมธรรมเมธาจารย์โดยสังเขป[ลิงก์เสีย]
 2. ประวัติพระคณานัมธรรมเมธาจารย์โดยสังเขป[ลิงก์เสีย]
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 92 ตอนที่ 263, 26 ธันวาคม 2518, ฉบับพิเศษ หน้า 43
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 110 ตอนที่ 202, 6 ธันวาคม 2536, ฉบับพิเศษ หน้า 31
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 128 ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 53
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 136 ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 57