พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์
(ณรงค์ ติ่นเรียน)
เกิด30 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
อายุ91 ปี
อุปสมบท15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
พรรษา71
วัดวัดสมณานัมบริหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
วุฒิปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร
ตำแหน่งรองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ นามเดิม ณรงค์ ล้อไพบูลย์ ฉายา ติ่นเรียน เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเทพ เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็นเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (เกี๋ยงเพื๊อกตื่อ) รูปปัจจุบัน [1]

ประวัติ[แก้]

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ ล้อไพบูลย์ เกิดวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของ นายฮั่วฮะ ล้อไพบูลย์ กับ นางกลิ่น ล้อไพบูลย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 บรรพชาสามเณร ที่โรงเจฮะอี่ตั๊ว ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โหพัฒน์นที่

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มี องอนนตสรภัญ(พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ มี องพจนสุนทร (บ๋าวเอิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ มี องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าติ่นเรียน [2]

เกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามหายานศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๐๑ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ รองปลัดขวาอนัมนิกาย
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ ปลัดซ้ายอนัมนิกาย
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ปลัดขวาอนัมนิกาย
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์มหาปัญญาวิทยาลัย วิทยาลัยสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ พระอุปัชฌายะอนัมนิกาย
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรพจนสุนทร[3]
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสุตบทบวร ปลัดซ้าย[4]
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูสรภาณอนัมพจน์ปลัดขวา[5]
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสมณานัมธีราจารย์ [6]
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดรเขต นิเทศธรรมานุสิฐ[7]
 • วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ ๕ รูป คือ องปลัด ๑ องวินัยธร ๑ องสังฆรักษ์ ๑ องสมุห์ ๑ องใบฎีกา ๑ [8]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติพระคณานัมธรรมเมธาจารย์โดยสังเขป
 2. ประวัติพระคณานัมธรรมเมธาจารย์โดยสังเขป
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 92 ตอนที่ 263, 26 ธันวาคม 2518, ฉบับพิเศษ หน้า 43
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอนัมนิกาย, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 65
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 110 ตอนที่ 202, 6 ธันวาคม 2536, ฉบับพิเศษ หน้า 31
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 53
 7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย, เล่ม 128 ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 53
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 136 ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 57