สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสคท. (EFT)
คําขวัญพันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สํานักงานใหญ่64/1 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
ประธาน
ศจ. ดร.มาโนช แจ้งมุข
เว็บไซต์The Evangelical Fellowship of Thailand

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Evangelical Fellowship of Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ได้ถูกต่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลคริสตจักรโปรเตสแตนต์และทำหน้าที่เป็น “สภา” ให้กับมิชชันนารี คริสตจักรอิสระ และคริสตจักรกลุ่มต่าง ๆ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ให้เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย เป็นประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งมีองค์การต่าง ๆ ในสังกัดดังนี้

1. องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (พสท.)

2. องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย (คจส.)

วัตถุประสงค์หลัก[แก้]

  1. เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
  2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
  3. ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
  4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
  5. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]