สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
CBCT logo.png
ชื่อย่อ CBCT
ประเภท องค์การทางศาสนาคริสต์
สำนักงานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธาน
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เว็บไซต์ http://www.cbct.net

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย[1] คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเรียก สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย[2] (อังกฤษ: The Catholic Bishops' Conference of Thailand) เป็นองค์การปกครองสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบด้วยมุขนายกชาวไทยซึ่งเป็นประมุขเขตมิสซังต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิบมิสซัง

ปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก บรรพ 2 ภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 4 กำหนดให้มีสภามุขนายก (conference of bishops) ขึ้นเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่อภิบาลคริสตชนชาวคาทอลิกในอาณาเขตของตน เพื่อส่งเสริมความดีงามที่คริสตจักรมอบแก่มนุษยชาติในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ศาสนา สมาชิกของสภาฯ จะประกอบด้วยมุขนายกประจำมุขมณฑลต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ แต่ไม่นับมุขนายกเกียรตินามและเอกอัครสมณทูต[3]

มุขนายกมิสซังในประเทศไทยจึงรวมกลุ่มกันก่อตั้งสภาขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะสำนักในปี 1965 ใช้ชื่อว่า “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยมีพระคุณเจ้าเกลาดิอุส บาเยต์ (Claude-Philippe Bayet) มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานีในขณะนั้นเป็นประธานสภาองค์แรก[4] ต่อมากรมการศาสนาให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” แล้วรับรองเป็นองค์การพิเศษทางศาสนาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512[5]

โครงสร้างการบริการ[แก้]

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) สภาประมุขแห่งบาทหลวงมีโครงสร้างการบริหารดังนี้[6]

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
( 17 กันยายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน )
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง เขตมิสซัง หมายเหตุ
1 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน เขตมิสซังกรุงเทพฯ -
2 มุขนายกโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รองประธาน เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี -
3 มุขนายกยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เหรัญญิก เขตมิสซังราชบุรี -
4 มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการ เขตมิสซังนครราชสีมา -
5 อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ สมาชิก เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง -
6 มุขนายกยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย สมาชิก เขตมิสซังอุดรธานี -
7 มุขนายกฟิลิป บรรจง ไชยรา สมาชิก เขตมิสซังอุบลราชธานี -
8 มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย สมาชิก เขตมิสซังนครสวรรค์ -
9 มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ สมาชิก เขตมิสซังเชียงใหม่ -
10 มุขนายกซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สมาชิก เขตมิสซังจันทบุรี -
11 มุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม สมาชิก เขตมิสซังเชียงราย -

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมการศาสนา, รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓, กรมการศาสนา, 2543, หน้า 194-6
  2. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  3. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ ๒ ประชากรของพระเจ้า, กรุงเทพฯ: แผนกคำสอน มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, 2543, หน้า 143-150
  4. "Bishops’ Conference of Thailand". GCatholic.org. 3 มกราคม 2560. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2560. 
  5. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก, กรุงเทพฯ:สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 30
  6. โครงสร้างสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย