ข้ามไปเนื้อหา

ลาบีจาแนซ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลาบีจาแนซ

เพลงชาติของ โกตดิวัวร์
เนื้อร้องปีแยร์ มารี กอตี และมาตีเยอ เอกรา, 1959
ทำนองปีแยร์ มีแชล ป็องโก, 1959
รับไปใช้1960; 64 ปีที่แล้ว (1960)

"ลาบีจาแนซ" (ฝรั่งเศส: L'Abidjanaise, แปลว่า เพลงจากเมืองอาบีจาน) เป็นเพลงชาติของประเทศโกตดิวัวร์ ชื่อของเพลงนี้ตั้งตามชื่อของเมืองอาบีจานซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของโกตดิวัวร์ (ปัจจุบันเมืองหลวงของโกตดิวัวร์คือกรุงยามูซูโกร) ประพันธ์เนื้อร้องโดยมาตีเยอ เอกรา (Mathieu Ekra) โฌอากิม บอนี (Joachim Bony) และ ปีแยร์ มารี กอตี (Pierre Marie Coty) ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติร่วมกับปีแยร์ มีแชล ป็องโก (Pierre Michel Pango) เพลงนี้เริ่มใช้เป็นเพลงชาติของประเทศโกตติวัวร์ตั้งแต่ ค.ศ. 1960

ประวัติ

[แก้]
การบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์กองทัพ ต่อหน้าประธานาธิบดี Felix Houphouët-Boigny ก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1992

เนื้อร้อง

[แก้]
ภาษาฝรั่งเศส (ทางการ)[1][2] เนื้อร้องภาษานูชิ (โดย Nash du Gbonhi)[3][4] แปลไทย

I
Salut Ô terre d'espérance;
Pays de l'hospitalité.
Tes légions remplies de vaillance
Ont relevé ta dignité.

Tes fils, chère Côte d'Ivoire,
Fiers artisans de ta grandeur,
Tous rassemblés pour ta gloire[a]
Te bâtiront dans le bonheur.

Refrain I :
Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
Si nous avons dans la paix ramené la liberté,
Notre devoir sera d'être un modèle
De l'espérance promise à l'humanité,
En forgeant, unis[b] dans la foi nouvelle,
La patrie de la vraie fraternité.

II
À toi noble Côte d'Ivoire,
Ô grand pays des bonnes gens !
Nous apportons dans la victoire,
L’hommage de nos cœurs ardents.

Dans l’amitié des peuples frères,
Dieu guide nous vers l’idéal,
Soumise à la devise chère :
Union, discipline, travail.

Refrain II :
Pour ta grandeur, riche et noble patrie,
Nous marcherons de l’avant, pleins d’amour et pleins de foi.
De cœurs unis, au cours de notre vie,
Nous œuvrerons dans l’honneur pour le juste droit,
De cœurs unis au cours de notre vie,
À tes appels nous serons tous présents.

III
À tous nos compagnons de route,
À l’aube de ce jour tombés,
Pour que ne règne plus le doute,
Mais la foi, la fraternité.

À tous nos bataillons d’élite,
Dans la tombe aujourd’hui couchés,
Ô peuple tout entier redites :
Amour, honneur, fidélité.

Refrain I

IV
Et que ton drapeau nous unisse,
Que ton amour nous fortifie,
Car pour toi seul nous voulons vivre,
Et pour toi combattre et mourir.

Et vous, fière et noble jeunesse,
De tous les horizons connus,
Suivez toujours cette sagesse,
de nos ainés qui ne sont plus.

Refrain II

V
A nous qu’anime l’espérance,
En ton avenir lumineux,
Redonne toujours l’assurance,
De nous conduire en peuple heureux.

Et nous irons de par le monde,
Semer ton nom et tes bienfaits,
En clamant sur toutes les ondes,
Que sur ton sol règne la paix.

Refrain I

I
Voici mon Gbô Dougou sans dégbahure
Glôki te tous les soutrays.
Tes kokas gbés de cracrahure
Ont reguigui ta djidjité.

Tes fris Gopios Côte d'Ivoire
Fans Djobeurs de ta Doungbahure
Tous en Gbonhi pour que tu Djafoule
Vont te Kpata dans l'Enjaillement.

Refrain I:
Fros Ivoiriens, le Glôki nous kpokpo Soyons Djawlys
Si nous Frayassons dans la Blêmou Toufassons le sans-Kaba
Notre wé est de Zier en Viémôgôni.
Sans se Dégba Panpandra à la Gbonhité
En magnérant foule dans la Siance Nikélé
Le Djassa de djidji Frêssanhité.


ขอคารวะแด่แผ่นดินแห่งความหวัง
ประเทศแห่งความมีมิตรไมตรี
กองทัพของท่านอันเปี่ยมด้วยความกล้า
ได้ปลุกเร้าความสูงส่งของท่านขึ้น.

บุตรแห่งท่าน แผ่นดินโกตดิวัวร์อันเป็นที่รักยิ่ง
ผู้เสกสรรค์ความยิ่งใหญ่ของท่านอย่างภาคภูมิ
ทุกคนล้วนรวบรวมกันเพื่อเกียรติแห่งท่าน
เพื่อจักสรรค์สร้างท่านด้วยความสุข.

ประสานเสียง ๑:
ชาวโกตดิวัวร์ผู้ทรงเกียรติเอย ประเทศเรียกหาพวกเรา
หากว่าพวกเรานำเสรีคืนมาได้ด้วยสันติ
ภาระของพวกเราคือการเป็นต้นแบบ.
แห่งความหวังซึ่งกำหนดไว้ด้วยมนุษยภาพ
จงพยายามรวมเป็นหนึ่งภายใต้ศรัทธาใหม่นี้เถิด
ปิตุภูมิแห่งความมีภราดรภาพอย่างแท้จริง.


To you, noble Ivory Coast,
O great country of good people!
We bring in victory,
The homage of our ardent hearts.

In the friendship of the brotherly peoples,
God guides us to the ideal,
Subject to the motto:
Union labor discipline.

ประสานเสียง ๒:
For your greatness, rich and noble homeland,
We will walk forward, full of love and full of faith.
From united hearts, during our life,
We will work in honor for the just right,
Of hearts united during our life,
With your calls we will all be present.


To all our fellow travelers,
At the dawn of this fallen day,
So that there is no longer any doubt,
But faith, fraternity.

To all our elite battalions,
In the tomb today,
O whole people repetitions:
Love, honor, fidelity.

ประสานเสียง ๑


And let your flag unite us,
May your love strengthen us,
Because for you alone we want to live,
And for you fight and die.

And you, proud and noble youth,
From all known horizons,
Always follow this wisdom,
of our elders who are no more.

ประสานเสียง ๒


To us, which animates hope,
In your bright future,
Always restore the insurance,
To lead us into happy people.

And we will go around the world,
Sow your name and your benefits,
By clamoring on all the waves,
That on your soil reigns peace.

ประสานเสียง ๑

หมายเหตุ

[แก้]
 1. บางครั้งเขียนเป็น Tous rassemblés et pour ta gloire ("All gathered together and for thy glory")[5][6][7]
 2. มักเขียนด้วยรูปเอกพจน์ unie[8][9]

อ้างอิง

[แก้]
 1. "Formation des enseignants des établissements privé – Module de physique chimie" [Training of Teachers in Private Establishments – Physics and Chemistry Module] (PDF). Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (ภาษาฝรั่งเศส). July–August 2019. p. 114 (113 in file). สืบค้นเมื่อ 2022-04-24.
 2. Yorokpa, Paul Senior (2018-02-14). L'abidjanaise: Une relecture de l'hymne national ivoirien pour la réconciliation (ภาษาฝรั่งเศส). Editions L'Harmattan. pp. 18–19. ISBN 978-2-14-007039-6.
 3. Boutin, Akissi Béatrice; N’Guessan, Jérémie Kouadio (2015). "Le nouchi c'est notre créole en quelque sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d'Ivoire". HAL-Francophonie Afrique et Océan Indien. Abidjan: Université Félix Houphouët-Boigny. p. 7. สืบค้นเมื่อ 2022-04-24.
 4. "L'Hymne nationale de Côte d'Ivoire traduite en nouchi". Ivoire Actu – Les blogs de France24. 2012-12-13. สืบค้นเมื่อ 2022-04-24.
 5. Code de lavie :education civique et morale (ภาษาฝรั่งเศส). Les Nouvelles Editions Africaines. 1984. p. 46. ISBN 978-2-7236-0641-7.
 6. Morel, Colombe (2006). La vérité sur la guerre en Côte d'Ivoire et les intérêts politiques (ภาษาฝรั่งเศส). Publieur. p. 81. ISBN 978-2-7549-0061-4.
 7. Jeune Afrique l'intelligent (ภาษาฝรั่งเศส). Groupe Jeune Afrique. 2002. p. 10.
 8. Desanti, Dominique (1962). Côte-d'Ivoire (ภาษาฝรั่งเศส). Rencontre. p. 245.
 9. Samba, Alioune Badara (1970). Congo nouveau; réalités: Politiques, économiques, diplomatiques de la R.D.C. (ภาษาฝรั่งเศส). Samitex Congo. p. 725.

นามานุกรม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]