รายชื่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
RAILWAYLOGO2019.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายวรวุฒิ มาลา
(รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย )
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งคาร์ล เบธเก
สถาปนาพ.ศ. 2440
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามเจ้ากรมรถไฟ ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง อธิบดีกรมรถไฟและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายพระนามและรายนาม[แก้]

เจ้ากรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายคาร์ล เบธเก
(Karl Bethge)
พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2442
2 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายเฮอร์มันน์ เกิทส์
(Hermann Gehrts)
พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2447
3 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายลูอิส ไวเลอร์
(Luis Weiler)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 สายเหนือ
4 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายเฮนรี่ กิตตินส์
(Henry Gittins)

นายช่างผู้บังคับการทางรถไฟสายใต้

1 มิถุนายน พ.ศ. 2452 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 สายใต้
ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2469
2 Sansas.gif พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์

(สรรเสริญ สุขยางค์​)

8 กันยายน พ.ศ. 2471 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475
3 RSRUNIFORM.jpg พระยาสฤษดิการบรรจง

(สมาน ปันยารชุน)

พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
4 Pakit.jpg พระยาประกิตกลศาสตร์

(รุณชิต กาญจนะวณิชย์)

1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 กันยายน พ.ศ. 2476
5 Prawitsadar-1.jpg นายพันเอกพระวิสดารดุลยะรัถกิจ

(เชย พันธุ์เจริญ)

พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2477
อธิบดีกรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6
(1)
Praudom.jpg พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2479
7
(1)
พล.ท.จรูญอธร.jpg พลตรีหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 10 มีนาคม พ.ศ. 2485
8 พันตรีควง อภัยวงศ์

รักษาการในหน้าที่อธิบดี

มีนาคม พ.ศ. 2485 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
9 Chalor.jpg พันเอก ขุนศรีศรากร

(ชลอ ศรีศรากร)

พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486
6
(2)
Praudom.jpg พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต 17 กันยายน พ.ศ. 2486 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
10 Jarun sube.jpg นายจรูญ สืบแสง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
11 Spd 20150812171625 b-1.jpg นายปุ่น ศกุนตนาค 19 ธันวาคม พ.ศ. 2488 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
7
(2)
พล.ท.จรูญอธร.jpg พลโทจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
7
(3)
RSRGOV0001111.jpg พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 10 กันยายน พ.ศ. 2502
12 GelSawai.jpg พลเอกไสว ไสวแสนยากร 11 กันยายน พ.ศ. 2502 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507
13 Rsrgov143.jpg พันเอกแสง จุละจาริตต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2508 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
14 Arna.jpg นายอะนะ รมยานนท์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516
15 Tuan.jpg พลโททวน สริกขกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
16 GovSanga.jpg นายสง่า นาวีเจริญ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 30 เมษายน พ.ศ. 2522
17 GovTawat.jpg นายธวัช แสงประดับ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
18 Banyong.jpg นายบันยง ศรลัมพ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 30 กันยายน พ.ศ. 2529
19 Hirun.jpg นายหิรัญ รดีศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 10 ธันวาคม พ.ศ. 2531
20 Sherd.jpg นายเชิด บุณยะรัตนเวช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
21 GovSomchai.jpg นายสมชาย จุละจาริตต์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
22 Gov.Sommai.jpg นายสมหมาย ตามไท 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537
23 Gov.sa.Photo.jpg นายเสมอ เชาว์ไว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537 30 กันยายน พ.ศ. 2539
24 นายสราวุธ ธรรมศิริ 3 กันยายน พ.ศ. 2539 15 มกราคม พ.ศ. 2545
25 Jitsanti.jpg ดร.จิตต์สันติ ธนะโสภณ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
26 RSRGOV3.jpg นายยุทธนา ทัพเจริญ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
27 นายประภัสร์ จงสงวน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
28 RSRGOV4.jpg นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[1]
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

(รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย )

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[2] 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายวรวุฒิ มาลา

(รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย )

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [3] ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]