รายชื่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
RAILWAYLOGO2019.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายนิรุฒ มณีพันธ์

ตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
สถาปนาพ.ศ. 2494
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามเจ้ากรมรถไฟ ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง อธิบดีกรมรถไฟและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายพระนามและรายนาม[แก้]

เจ้ากรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายคาร์ล เบธเก
(Karl Bethge)
พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2442
2 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายแฮร์มัน เกทส์
(Hermann Gehrts)
พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2447
3 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายลูอิส ไวเลอร์
(Luis Weiler)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 สายเหนือ
4 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายเฮนรี่ กิตตินส์
(Henry Gittins)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2452 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 สายใต้
ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร.jpg พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460[1] 8 กันยายน พ.ศ. 2471
2 Sansas.gif พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2471[2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475
3 RSRUNIFORM.jpg พระยาสฤษดิการบรรจง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475[3] 1 เมษายน พ.ศ. 2476
4 Pakit.jpg พระยาประกิตกลศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
5 Prawitsadar-1.jpg พระวิสดารดุลยะรัถกิจ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476[4] พ.ศ. 2477
อธิบดีกรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Praudom.jpg พันเอกพระอุดมโยธาธิยุต 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478[5] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
2 พล.ท.จรูญอธร.jpg พันโทหลวงเสรีเริงฤทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479[6] 10 มีนาคม พ.ศ. 2485
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรีควง อภัยวงศ์
รักษาการในหน้าที่อธิบดี
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
2 พล.ท.จรูญอธร.jpg พลตรีจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485[7] 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
3 Chalor.jpg พันตำรวจโทชลอ ศรีธนากร 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485[8] 17 กันยายน พ.ศ. 2486
4 Praudom.jpg พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต 17 กันยายน พ.ศ. 2486 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
5 Jarun sube.jpg นายจรูญ สืบแสง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
6 Spd 20150812171625 b-1.jpg นายปุ่น ศกุนตนาค 19 ธันวาคม พ.ศ. 2488[9] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
2 พล.ท.จรูญอธร.jpg พลโทจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
RSRGOV0001111.jpg พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 10 กันยายน พ.ศ. 2502
2 GelSawai.jpg พลเอกไสว ไสวแสนยากร 11 กันยายน พ.ศ. 2502 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507
3 Rsrgov143.jpg พันเอกแสง จุละจาริตต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2508 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
4 Arna.jpg นายอะนะ รมยานนท์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516
5 Tuan.jpg พลโททวน สริกขกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
6 GovSanga.jpg นายสง่า นาวีเจริญ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 30 เมษายน พ.ศ. 2522
7 GovTawat.jpg นายธวัช แสงประดับ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
8 Banyong.jpg นายบันยง ศรลัมพ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 30 กันยายน พ.ศ. 2529
9 Hirun.jpg นายหิรัญ รดีศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 10 ธันวาคม พ.ศ. 2531
10 Sherd.jpg นายเชิด บุณยะรัตนเวช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
11 GovSomchai.jpg นายสมชาย จุละจาริตต์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
12 Gov.Sommai.jpg นายสมหมาย ตามไท 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537
13 Gov.sa.Photo.jpg นายเสมอ เชาว์ไว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537 30 กันยายน พ.ศ. 2539
14 นายสราวุธ ธรรมศิริ 3 กันยายน พ.ศ. 2539 15 มกราคม พ.ศ. 2545
15 Jitsanti.jpg ดร.จิตต์สันติ ธนะโสภณ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
16 RSRGOV3.jpg นายยุทธนา ทัพเจริญ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
17 นายประภัสร์ จงสงวน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
18 RSRGOV4.jpg นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[10]
- นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

(รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย )

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[11] 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- นายวรวุฒิ มาลา

(รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย )

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [12] 23 เมษายน พ.ศ. 2563
19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการรถไฟชั่วคราว
 2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
 3. ประกาศ ปลด และตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
 4. ประกาศย้ายและตั้งผู้ทำการผู้บัญชาการรถไฟหลวง
 5. ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ย้ายนายพันเอก พระอุดมโยธาธิยุทธมารับตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟ
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
 8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/052/1814.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิบดี
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
 10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๖ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๖ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 12. ตั้ง 'วรวุฒิ มาลา' รักษาการผู้ว่า รฟท.

ดูเพิ่ม[แก้]