น้ำตาลครบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Khonburi Sugar Public Company Limited ชื่อย่อ:KBS) น้ำตาลครบุรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายครบวงจร ธุรกิจพลังงานชีวมวล รวมถึงธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า KBS ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ (KBS FIRST) ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายธรรมชาติ (KBS BROWN) และผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายผสมซูคาโรส (KBS 2X) เป็นต้น

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:KBS)
ก่อตั้งพ.ศ. 2508 (56 ปี)
ผลิตภัณฑ์น้ำตาล กากน้ำตาล พลังงาน ชีวมวล [1]
เว็บไซต์http://www.kbs.co.th

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตน้ำตาลทราย กำลังการผลิต 35,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 58 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติ[แก้]

   บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในนาม บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีกำลังการผลิตเริ่มต้น 1,500 ตันอ้อยต่อวัน และบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ในช่วงปี 2510-2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และขยายกำลังการผลิตเป็น 13,690 ตันอ้อยต่อวัน

   ในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทางภาคตะวันออกลดลง บริษัทจึงได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงปี 2540-2549 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 21,000 ตันอ้อยต่อวัน  ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด  ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และได้ขยายกำลังการผลิต เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน  ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

ปี 2508 จัดตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิต 1,500 ตันอ้อยต่อวัน
ปี 2510 - 2530 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท และขยายกำลังการผลิตเป็น 13,690 ตันอ้อยต่อวัน
ปี 2539 ย้ายฐานการผลิตไปยัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท
ปี 2540 - 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ล้านบาท และขยายกำลังการผลิตเป็น 21,000 ตันอ้อยต่อวัน
ปี 2550 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
ปี 2553 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และขยายกำลังการผลิตเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน
ปี 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2555 ทำสัญญา Strategic Alliance Agreement กับกลุ่มบริษัทมิตซุยจากประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท
ปี 2557 เปิดตัวตราสินค้า KBS
ปี 2558 ขยายกำลังการผลิตเป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 58 เมกะวัตต์

ปี 2560 ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
ปี 2561 ลงทุนโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท


การประกอบกิจการ[แก้]

ธุรกิจของบริษัทแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ[3]

1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาล

  • น้ำตาลทรายดิบ
  • น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
  • น้ำตาลทรายขาว
  • น้ำตาลทรายผสมซูคาโรส

2.ธุรกิจที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล

  • กากน้ำตาล
  • กระแสไฟฟ้าที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด 165,307,800 27.55%
2 MITSUI & CO.,LTD. 66,666,666 11.11%
3 MITSUI SUGAR CO.,LTD. 33,333,334 5.55%
4 นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 31,520,700 5.25%
5 นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 15,910,000 2.65%


บริษัทในเครือ[แก้]

ชื่อบริษัท ธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 99.99
บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายกากน้ำตาล 99.99
บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 99.99
บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 99.99
บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด จำหน่ายน้ำตาลทราย 49.9

อ้างอิง[แก้]

  1. ผลิตภัณฑ์บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2. 2.0 2.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์. เซ็ทเทรดดอตคอม
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม