หาดทิพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ เอชทีซี
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:HTC)
ก่อนหน้าบริษัท นครทิพย์ จำกัด (2512-2521)
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (53 ปี)
ในนาม บจก.นครทิพย์
พ.ศ. 2521 (44 ปี)
ในนาม บจก.หาดทิพย์
ผู้ก่อตั้งพล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล
ในนาม บจก.นครทิพย์
ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล
ในนาม บจก.หาดทิพย์
สำนักงานใหญ่36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110[1],
พื้นที่ให้บริการ
14 จังหวัด ภาคใต้ของไทย
บุคลากรหลัก
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
(ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ)
พลตรี พัชร รัตตกุล
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์http://www.haadthip.com

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Haad Thip Public Company Limited) (ชื่อย่อ : HTC)[2] เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า โดยได้รับลิขสิทธิ์มาจาก โคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย[1]

ประวัติ[แก้]

พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล ได้รับลิขสิทธิ์ การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า เมื่อปี 2512 ในนาม บริษัท นครทิพย์ จำกัด โดยในระยะแรกได้เริ่มต้นจัดจำหน่ายใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดยะลา ซึ่งโรงงานแห่งแรกของตั้งอยู่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่กิจการในระยะแรก ต้องประสบกับภาวะต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร[3]

ต่อมาในปี 2517 บริษัท ไทยธนา จำกัด ของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ได้เข้ามาบริหาร และมีการเพิ่มทุน พร้อมทั้งทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เป็นองค์ประธานกรรมการ[4] ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนี้ ตราบจนสิ้นพระชนม์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็น พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน[3]

ต่อมาในปี 2521 บจก.นครทิพย์ และ บจก.ไทยธนา ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด พร้อมกับได้สิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า เพิ่มเติมอีก 11 จังหวัด (ทำให้ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคคา-โคล่า ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดของประเทศไทย)[5] และได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 (10 อันดับแรก)[1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 49,040,726 24.62%
2 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.27%
3 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.11%
4 นางสาว พัณณภา รัตตกุล 14,986,347 7.52%
5 พลตรี พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.21%
6 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 8,814,723 4.42%
7 นาง ปริยา จีระพันธุ์ 8,661,275 4.35%
8 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,139,526 2.08%
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,238,657 1.63%
10 นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.60%

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ มาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย:[6]

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังถือหุ้นหลัก ใน บจก.เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด ซึ่งผลิตและจำหน่าย ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป และ ขวดพลาสติก อีกด้วย[7]

อย่างไรก็ดี ทั้ง ไทยน้ำทิพย์ และ หาดทิพย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชื่อของ โคคา-โคล่า เท่านั้น ในส่วนกิจกรรมการตลาด จะเป็น บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้มีการรวมตัวกันเป็น กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย[8]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ประวัติบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หน้าเพจเว็บไซต์เก่าของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  4. โค้ก ประเทศไทย คนขายไม่ได้มีแค่ ไทยน้ำทิพย์ Marketeer Online
  5. รายงานบริษัทประจำปี 2560 Archived 2019-11-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
  6. ภาพรวมขององค์กร Archived 2019-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  8. http://www.thainamthip.co.th/company/group กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย] บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด