จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:JAS
ก่อตั้ง3 ธันวาคม พ.ศ. 2525 (41 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 29-30, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี[1]
บุคลากรหลัก
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
นางสาว สายใจ คีตสิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์http://www.jasmine.com

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:JAS) [2] บริษัทดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ (Investment as a Holding Company) แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง [3]

ประวัติ[แก้]

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยในระยะเริ่มแรกบริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและได้ขยายประเภทของธุรกิจให้กว้างขวางขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาในปี 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการระดมทุนในตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำมาขยายธุรกิจของบริษัท

ในปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจและรัฐบาลได้ประกาศลดค่าเงินบาทลง ส่งผลให้ภาระหนี้สินของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว ทำให้บริษัทเกิดปัญหาในการจ่ายชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้บริษัทต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้กับบรรดาเจ้าหนี้และศาลเพื่อพิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทได้ประกาศเริ่มต้นโครงการชำระหนี้ต่างๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ อันมีผลให้คณะกรรมการบริษัทกลับมามีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายกลับมามีสิทธิตามกฎหมายต่อไป[4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศ และเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันโดยอาศัยศักยภาพของโครงข่าย บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจหลักๆ ที่บริษัทลงทุนประกอบด้วย[4]

  • ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
  • ธุรกิจอื่นๆ เช่นประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยการให้เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย พิชญ์ โพธารามิก 1,844,046,870 25.84%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 757,080,168 10.61%
3 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 317,233,500 4.44%
4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 139,101,540 1.95%
5 NORTRUST NOMINEES LTD. 115,827,400 1.62%
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 115,611,377 1.62%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย