ควอลิตี้เฮ้าส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:QH
ก่อตั้ง21 ตุลาคม พ.ศ. 2526
สำนักงานใหญ่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (ประธานกรรมการ)
นาย เฉลิม เกียรติธนะบำรุง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์http://www.qh.co.th

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:QH)[2] บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น[3]

ประวัติ[แก้]

oได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน ของลูกค้า และเมื่อปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า และได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำหุ้นสามัญเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2534 ต่อมาบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อว่า "บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)" ทะเบียนเลขที่เดิม บมจ.131

การประกอบธุรกิจo[แก้]

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้คือ[3]

 • ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
 • ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
 • ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า(ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ / โรงแรม)
 • ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า
 • ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยให้เช่า โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า
 • ธุรกิจการลงทุน
 • ธุรกิจอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 919,807,356 8.58%
3 STATE STREET EUROPE LIMITED 402,561,603 3.76%
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 296,012,152 2.76%
5 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 188,255,066 1.76%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม